Một Trong Những Âm Mưu Của Thực Dân Pháp Khi Đưa Quân Từ Đà Nẵng Vào Gia Định

*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Một vào những âm mưu của thực dân Pháp khi đưa quân tự Đà Nẵng và Gia Định là

A. Có tác dụng bàn đạp tiến công Kinh thành Huế.

Bạn đang xem: Một trong những âm mưu của thực dân pháp khi đưa quân từ đà nẵng vào gia định

B.Hoàn thành chiếm Trung Kì.

C.cắt đứt con phố tiếp tế lương thực của triều đình.

D.buộc đơn vị Nguyễn đầu sản phẩm không điều kiện.


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
Hãy lựa chọn phương án phù hợp để triển khai xong đoạn tài liệu sau: Âm mưu của Pháp là chiếm ....................... Làm căn cứ, rồi tấn công ra ....................... Hối hả buộc triều đình nhà Nguyễn đầu sản phẩm A. Lăng Cô … Huế B. Huế … hà nội C. Đà Nẵng … Huế D. Đà Nẵng … Hà...

Hãy chọn phương án phù hợp để triển khai xong đoạn tài liệu sau: Âm mưu của Pháp là chiếm ....................... Làm cho căn cứ, rồi tiến công ra ....................... Hối hả buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng

A. Lăng Cô … Huế

B. Huế … Hà Nội

C. Đà Nẵng … Huế

D. Đà Nẵng … Hà Nội


Hãy lựa chọn phương án cân xứng đế hoàn thiện đoạn tài liệu sau: Âm mưu của Pháp là chỉ chiếm ... Có tác dụng căn cứ, rồi tiến công ra ... Nhanh lẹ buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. A. Đà Nẵng ... Huế. B. Đà Nẵng ... Hà Nội. C. Lăng Cô ...Huế. D. Huế ... Hà...

Hãy lựa chọn phương án phù hợp đế hoàn thành đoạn tài liệu sau: Âm mưu của Pháp là chiếm ... Có tác dụng căn cứ, rồi tấn công ra ... Nhanh chóng buộc triều đình bên Nguyễn đầu hàng.

A. Đà Nẵng ... Huế.

B. Đà Nẵng ... Hà Nội.

C. Lăng Cô ...Huế.

D. Huế ... Hà Nội.


Hãy chọn phương án phù hợp đế triển khai xong đoạn dữ liệu sau: Âm mưu của Pháp là chiếm phần ... Làm căn cứ, rồi tấn công ra ... Nhanh chóng buộc triều đình bên Nguyễn đầu hàng.

A. Đà Nẵng ... Huế.

B. Đà Nẵng ... Hà Nội.

C. Lăng Cô ... Huế.

D. Huế ... Hà Nội.


Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Đà Nẵng là gì?

A.Chiếm Đà Nẵng làm địa thế căn cứ rồi tấn công ra Huế.

B.Thực hiện đề cập hoạch đánh cấp tốc thắng nhanh.

C. Chỉ chiếm Đà Nẵng để lập một sơn giới riêng biệt cùa Pháp.

D. Biến hóa Đà Nẵng thành thị trường độc chỉ chiếm của Pháp.


Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình bên Nguyễn cùng với thực dân Pháp là A. Thành tp hà nội thất thủ lần thiết bị hai (1882) B. Triều đình đơn vị Nguyễn kí cùng với Pháp Hiệp ước ngay cạnh Tuất (1874) C.Quân Pháp tiến công Thuận An (1883) D.Triều đình công ty Nguyễn kí với Pháp Hiệp mong Hác-măng (1883) với Hiệp cầu Pa-tơ-nốt...

Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng trọn vẹn của triều đình công ty Nguyễn với thực dân Pháp là

A. Thành tp hà nội thất thủ lần thiết bị hai (1882)

B. Triều đình công ty Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước sát Tuất (1874)

C.

Xem thêm: Khi Nói Về Tia Hồng Ngoại Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai ? Khi Nói Về Tia Hồng Ngoại, Phát Biểu Nào Là Sai

Quân Pháp tiến công Thuận An (1883)

D.Triều đình đơn vị Nguyễn kí cùng với Pháp Hiệp mong Hác-măng (1883) với Hiệp mong Pa-tơ-nốt (1884)


Đáp án D

Trong quy trình đầu hàng từng bước của triều Nguyễn thì câu hỏi kí cùng với thực dân Pháp Hiệp ước Hác-măng và Hiệp mong Pa-tơ-nốt sẽ đánh dấu dứt quá trình này – việt nam chính thức đặt dưới sự bảo lãnh của Pháp.


Sự kiện ghi lại sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình công ty Nguyễn với thực dân Pháp là:

A. Thành thủ đô thất thủ lần thứ hai (1882).

B. Quân Pháp tấn công Thuận An.

C. Triều đình kí Hiệp cầu Hác Măng (1883) cùng Hiệp cầu Pa-tơ-nốt (1884).

D. Không lựa chọn được bạn kế vị trường đoản cú Đức.


Sự kiện khắc ghi sự đầu hàng trọn vẹn của triều đình nhà Nguyễn cùng với thực dân Pháp là:

A. Thành hà thành thất thủ lần thứ 2 (1882).

B. Quân Pháp tiến công Thuận An.

C. Triều đình kí Hiệp ước Hác Măng (1883) và Hiệp cầu Pa-tơ-nốt (1884).

D. Không lựa chọn được fan kế vị trường đoản cú Đức.


Sự kiện lưu lại sự đầu hàng trọn vẹn của triều đình đơn vị Nguyễn cùng với thực dân Pháp là A. Thành hà nội thủ đô thất thủ lần lắp thêm hai (1882) B.Triều đình đơn vị Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước ngay cạnh Tuất (1874) C.Quân Pháp tấn công Thuận An (1883) D. Triều đình bên Nguyễn kí với Pháp Hiệp mong Hác-măng (1883) cùng Hiệp ước Pa-tơ-nốt...

Sự kiện ghi lại sự đầu hàng trọn vẹn của triều đình đơn vị Nguyễn cùng với thực dân Pháp là

A. Thành tp hà nội thất thủ lần thứ hai (1882)

B.Triều đình bên Nguyễn kí cùng với Pháp Hiệp ước ngay cạnh Tuất (1874)

C.Quân Pháp tấn công Thuận An (1883)

D. Triều đình nhà Nguyễn kí cùng với Pháp Hiệp cầu Hác-măng (1883) và Hiệp mong Pa-tơ-nốt (1884)


Đáp án D

Trong quy trình đầu hàng từng bước một của triều Nguyễn thì việc kí với thực dân Pháp Hiệp cầu Hác-măng và Hiệp cầu Pa-tơ-nốt đang đánh dấu kết thúc quá trình này – việt nam chính thức để dưới sự bảo hộ của Pháp.


Hãy sắp xếp những sự kiện dưới đây theo đúng trình trường đoản cú thời gian: 1. Pháp nổ súng tiến công thành thành phố hà nội lần thứ nhất. 2. Phong trào phản đối triều đình đơn vị Nguyễn kí Hiệp ước ngay cạnh Tuất dưng cao khắp cả nước. 3. Thực dân Pháp đề nghị đại úy Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc. A. 1, 2, 3 B. 3, 1, 2 C. 2, 1, 3. D. 3, 2,...

Hãy sắp đến xếp những sự kiện tiếp sau đây theo đúng trình tự thời gian:

1. Pháp nổ súng tấn công thành thủ đô hà nội lần thiết bị nhất.

2. Phong trào phản đối triều đình bên Nguyễn kí Hiệp ước tiếp giáp Tuất dưng cao mọi cả nước.

3. Thực dân Pháp đề nghị đại úy Gác-ni-ê chuyển quân ra Bắc.

A. 1, 2, 3

B. 3, 1, 2

C. 2, 1, 3.

D. 3, 2, 1


tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

- Gia Định cùng Nam Kì là vựa lúa béo của Việt Nam, chiếm hữu được gia định quân Pháp sẽ cắt đứt tuyến đường tiếp tế thực phẩm của triều đình đơn vị Nguyễn.

- Gia Định gồm vị trí chiến lược quan trọng:

+ Xa trung quốc sẽ tránh khỏi sự can thiệp ở trong phòng Thanh.

+ Xa kinh đô Huế sẽ tránh được sự tiếp viện của triều đình Huế.

+ hệ thống giao thông con đường thủy tại chỗ này rất thuận lợi. Từ bỏ Gia Định rất có thể sang Cam-pu-chia một bí quyết dễ dàng, đồng thời tạo nên điều kiện dễ dãi cho việc quản lý lưu vực sông Mê Kông của Pháp.

- Pháp phải hành vi gấp bởi vì tư bạn dạng Anh sau thời điểm chiếm Singapo cùng Hương cảng đang dần ngấp nghé chiếm thành phố sài thành để nối sát cửa biển quan trọng đặc biệt trên.

happyxoang.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 75 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm lịch sử dân tộc lớp 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp happyxoang.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng happyxoang.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép happyxoang.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.