nghĩa của từ là gì


Nghĩa của kể từ là nội dung (sự vật, đặc thù, sinh hoạt, quan liêu hệ…) nhưng mà kể từ biểu thị.

1. Nghĩa của từ là gì?

Bạn đang xem: nghĩa của từ là gì

Nghĩa của kể từ là nội dung (sự vật, đặc thù, sinh hoạt, quan liêu hệ…) nhưng mà kể từ biểu thị.

Có thể hiểu nghĩa của kể từ đó là nội dung nhưng mà kể từ biểu thị sẽ giúp tất cả chúng ta rất có thể hiểu và phát hiện được nội dung kể từ cơ.

2. Ví dụ minh họa

Cây: một loại thực vật sở hữu rễ, thân thuộc, lá, cành.

Bâng khuâng: chỉ hiện trạng tình thân ko rõ rệt rệt của trái đất.

Rung rinh: hoạt động hỗ tương, nhẹ dịu, thường xuyên.


Bình luận

Xem thêm: lá trầu không có tác dụng gì

Chia sẻ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Xem thêm: 3/3 là ngày gì