once in a blue moon là gì

Key Takeaways

 • Phát âm: /wʌns ɪn ə bluː muːn/

  Bạn đang xem: once in a blue moon là gì

 • Once in a xanh lơ moon tức là hiếm hoi Lúc, đa số ko bao giờ

 • Nguồn gốc và cách sử dụng Once in a xanh lơ moon

 • Những cơ hội mô tả tương đương: Infrequently, Rarely, Hardly ever, Seldom, Once in a while, Every now and then / Every now and again, On rare occasions

 • Once in a xanh lơ moon vô văn cảnh thực tế

Once in a xanh lơ moon là gì?

Phát âm: /wʌns ɪn ə bluː muːn/

Định nghĩa: Theo tự điển, "Once in a xanh lơ moon" được giải nghĩa như sau: Very rarely, not very often, hardly ever - hiếm hoi Lúc, ko thông thường xuyên, đa số ko lúc nào. 

Nếu bảo rằng một vụ việc xẩy ra "once in a xanh lơ moon", vấn đề đó tức là nó ko xẩy ra thông thường xuyên, rất có thể duy nhất thứ tự hoặc vài ba thứ tự vô một khoảng tầm thời hạn vô cùng lâu năm.

Ví dụ:

 • He doesn't usually come to lớn social gatherings, he shows up once in a xanh lơ moon. (Anh ấy ko thông thường xuyên tham gia những cuộc tụ luyện xã hội, anh ấy hiếm hoi Lúc xuất hiện nay.)

 • He works once in a xanh lơ moon and never helps with the housework. (Anh ấy hiếm hoi Lúc thao tác và ko lúc nào phụ chung việc nhà).

Nguồn gốc và cách sử dụng Once in a xanh lơ moon

Cụm kể từ này bắt đầu từ hiện tượng lạ trăng xanh lơ (blue moon) trọn vẹn đem thiệt. Trên thực tiễn, một "blue moon" ko hề xanh lơ, nhưng mà nó đơn giản tên thường gọi của trăng tròn trặn loại nhì vô một mon. Như vậy chỉ xẩy ra một cơ hội ko thông thường xuyên, khoảng tầm từng nhì cho tới tía năm một thứ tự. Do cơ, "once in a xanh lơ moon" tức là một sự khiếu nại hiếm hoi Lúc xẩy ra.

Cụm kể từ này được sử dụng thứ tự thứ nhất vô văn ghi chép vô thế kỷ 16, tuy nhiên nghĩa lúc này của chính nó ko xuất hiện nay cho tới thế kỷ 19. điều đặc biệt, nghĩa vẹn toàn thủy của "blue moon" vô giờ Anh là một trong mon nhưng mà đem 4 trăng tròn trặn chứ không 3, điều này cũng hiếm hoi Lúc xẩy ra.

Sử dụng Once in a xanh lơ moon vô câu

Vai trò của "Once in a xanh lơ moon" vô câu

"Once in a xanh lơ moon" hoạt động và sinh hoạt như 1 cụm kể từ chỉ gia tốc, tương tự động như trạng kể từ. Nó rất có thể được dùng nhằm chỉ sự khiếu nại hoặc hành vi ở quá khứ, lúc này hoặc sau này.

Vị trí của "Once in a xanh lơ moon" vô câu

Thành ngữ này thông thường đứng ở cuối câu tuy nhiên cũng rất có thể đặt tại đầu câu nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ví dụ:

 • "She visits her hometown once in a xanh lơ moon." (Đứng cuối câu)

 • "Once in a xanh lơ moon, he'll splurge on a fancy dinner." (Đứng đầu câu)

Từ/cụm kể từ hay phải đi kèm

"Once in a xanh lơ moon" thông thường ko đi kèm theo với cụm kể từ thắt chặt và cố định nào là không giống. Tuy nhiên, nó thông thường được dùng với những động kể từ tế bào mô tả hành vi hoặc sự khiếu nại khan hiếm Lúc xẩy ra.

Ví dụ:

 1. "Once in a xanh lơ moon, we'll take a trip to lớn the seaside." (Chúng tôi khan hiếm Lúc lên đường ngủ ở biển cả.)

 2. "I eat junk food once in a xanh lơ moon." (Tôi hiếm hoi Lúc ăn món ăn nhanh chóng.)

 3. "She splurges on a shopping spree once in a xanh lơ moon." (Cô ấy hiếm hoi Lúc sắm sửa phung phí.)

Những cơ hội mô tả tương đương

Trong giờ Anh, đem một số trong những từ/cụm kể từ cũng đem nghĩa tương tự với “once in a xanh lơ moon”, đều mô tả vụ việc “ngàn năm đem một”, khan hiếm Lúc xẩy ra. Dưới đấy là một số trong những ví dụ:

 • Infrequently: Dùng nhằm chỉ vụ việc xẩy ra ko thông thường xuyên.

Ví dụ: He visits his hometown infrequently. (Anh ấy hiếm khi về thăm hỏi quê.)

 • Rarely: Dùng nhằm chỉ vụ việc xẩy ra khan hiếm Lúc.

Ví dụ: She rarely eats out. (Cô ấy khan hiếm Lúc ăn ngoài.)

 • Hardly ever: Cũng đem nghĩa tương tự động như "rarely", dùng làm chỉ vụ việc xẩy ra đa số ko lúc nào.

Ví dụ: I hardly ever watch television. (Tôi đa số ko lúc nào coi truyền hình.)

 • Seldom: Một kể từ không giống đem nghĩa tương tự động như "rarely".

  Xem thêm: exchange là gì

Ví dụ: We seldom meet each other. (Chúng tôi vô cùng hiếm khi gặp gỡ nhau.)

 • Once in a while: Dùng nhằm chỉ vụ việc xẩy ra ko thông thường xuyên, tuy nhiên có lẽ rằng ko khan hiếm rộng lớn đối với "once in a xanh lơ moon".

Ví dụ: Once in a while, I lượt thích to lớn have a day to lớn just relax at home page. (Đôi Lúc, tôi ham muốn mang trong mình một ngày nhằm thư giãn và giải trí ở trong nhà.)

 • Every now and then / Every now and again: Cũng dùng làm chỉ vụ việc xẩy ra ko thông thường xuyên.

Ví dụ: Every now and then, I'll treat myself to lớn some fancy coffee. (Khi đem thời hạn, tôi tiếp tục tự động thưởng cho bản thân một tách cafe thanh lịch trọng)

 • On rare occasions: Dùng nhằm chỉ vụ việc chỉ xẩy ra trong mỗi khi rất ít.

Ví dụ: On rare occasions, he will pick his children up from school. (Vào những khi rất ít, anh ấy tiếp tục đón con cái tới trường về.)

Once in a xanh lơ moon vô văn cảnh thực tế

Cụm kể từ "once in a xanh lơ moon" được dùng nhằm chỉ rằng một sự khiếu nại, hoạt động và sinh hoạt, hoặc hành vi nào là cơ xẩy ra hiếm hoi Lúc hoặc hiếm khi xẩy ra. Nó rất có thể vận dụng trong tương đối nhiều văn cảnh không giống nhau vô cuộc sống hằng ngày.

Ví dụ:

 • My brother lives in another country, so sánh he only visits us once in a xanh lơ moon.

(Anh trai tôi sinh sống ở một vương quốc không giống, vậy nên anh ấy hiếm hoi Lúc về thăm hỏi công ty chúng tôi.)

 • He's a very disciplined athlete and only skips his training once in a xanh lơ moon.

(Anh ấy là một trong vận khuyến khích vô cùng kỷ luật vậy nên hiếm hoi Lúc quăng quật buổi luyện.)

Bài luyện ứng dụng

Viết lại câu với cụm kể từ “once in a xanh lơ moon”

 1. I rarely eat durian.

 2. I rarely watch horror movies.

 3. Grandparents seldom drink soda.

 4. My sister rarely bakes a cake.

 5. My father rarely forgets to lớn water the plants.

 6. My parents hardly ever argue.

Đáp án

 1. I eat durian once in a xanh lơ moon.

 2. I watch horror movies once in a xanh lơ moon.

 3. Grandparents drink soda once in a xanh lơ moon.

 4. My sister bakes a cake once in a xanh lơ moon.

 5. My father forgets to lớn water the plants once in a xanh lơ moon.

 6. My parents argue once in a xanh lơ moon.

Tổng kết

Sau Lúc phát âm và dò thám hiểu, kỳ vọng người học tập rất có thể dùng cụm kể từ Once in a xanh lơ moon để mô tả một sự khiếu nại nào là cơ hiếm hoi Lúc xẩy ra vô cuộc sống.

Xem thêm: mmhg là gì

Nguồn tham lam khảo

 • "Once in a Blue Moon." Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/once-in-a-blue-moon.

 • "Once in a Blue Moon." TheFreeDictionary.com, idioms.thefreedictionary.com/Once+in+a+Blue+Moon.