over the moon là gì

Mặt trăng là hành tinh ma đựng được nhiều điều thú vị tuy nhiên nhiều người say đắm mày mò. Tuy nhiên, sở hữu những kể từ vựng giờ Anh về mặt mày trăng nào? Hãy nằm trong Langmaster dò thám hiểu tức thì sau đây nhé.

Bạn đang xem: over the moon là gì

1. Các kể từ vựng giờ Anh về mặt mày trăng

Có những kể từ vựng giờ Anh về mặt mày trăng nào? Hãy nằm trong Langmaster dò thám hiểu tức thì bên dưới đây:

- Moon / muːn/: Mặt trăng

- New moon /njuː muːn/: Trăng non

- Full moon /fʊl muːn/: Trăng tròn

- Solar eclipse /ˈsəʊlər ɪˈklɪps/: Nhật Thực

- Lunar eclipse /ˈluːnər ɪˈklɪps/: Nguyệt thực

- Illuminated /ɪˈljuːmɪneɪtɪd/: Chiếu sáng sủa, rọi sáng

- Orbit /ˈɔːbɪt/: Quỹ đạo, con quay quanh

- Cosmos /ˈkɒzmɒs/: Vũ trụ

- Aerospace /ˈeərəˌspeɪs/: Không gian giảo vũ trụ

- Atmospheric /ˌætməsˈfɛrɪk/: Khí quyển

- Craft /krɑːft/: Phi thuyền

- Crew /kruː/: Phi hành đoàn

null

Các kể từ vựng giờ Anh về mặt mày trăng

Từ vựng giờ Anh cơ phiên bản - 50 TỪ CỰC HAY VỀ VŨ TRỤ [Tiếng Anh tiếp xúc Langmaster]

Xem thêm:

=> BỘ 1500 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

2. Những cụm kể từ tiếp xúc tương quan cho tới mặt mày trăng

- Over the moon: rất rất sung sướng, niềm hạnh phúc.

Ex: Wow, I have passed my final speaking test. I am over the moon today. (Oa, tôi đã qua chuyện vòng chung cuộc kỳ đua thưa. Hôm ni bản thân thấy sung sướng vô cùng).

- Once in a xanh lơ moon: khan hiếm Lúc, năm thì chục họa mới nhất làm cái gi.

Ex: Once in a xanh lơ moon, I go to tướng the movies (Thỉnh phảng phất tôi mới nhất chuồn coi phim).

- Reach for the moon: mộng mơ viễn vông, hão huyền.

Ex: I think he is reaching for the moon because he cannot pass the driving test with only such a basic knowledge. (Mình nghĩ về là anh tớ đang được mộng mơ viển vông vượt lên vì như thế anh tớ ko thể này qua chuyện được kì đua tài xế với vốn liếng kiến thức và kỹ năng sơ đẳng như vậy được).

- Many moons ago: 1 thời dài

Ex: Many moons ago, I did not go to tướng supermarket (Đã lâu rồi bản thân ko chuồn siêu thị).

- Honeymoon: Tuần trăng mật

Ex: I take a trip to tướng Da Nang for my sweet honeymoon. (Tôi tiếp tục chuồn Thành Phố Đà Nẵng nhằm ngủ tuần trăng mật).

- Ask for the moon: thực hiện điều ko tưởng

Ex: She is trying to tướng make her coffee sweeter. I think she is asking for the moon. (Cô tớ đang được nỗ lực thực hiện mang đến coffe ngọt rộng lớn. Mình nghĩ về là cô tớ đang khiến một điều ko tưởng).

- Moon something away: tiêu tốn lãng phí kiểu mẫu gì

Ex: Don’t moon a whole year away! Let’s tự something useful! (Đừng sở hữu tiêu tốn lãng phí cả năm trời như vậy. Hãy làm cái gi tê liệt hữu ích rộng lớn đi).

- Promise some the moon/ Promise the moon to tướng someone: Hứa có thể như đinh đóng góp cột

Ex: My quấn promised bầm the moon, but he never gave bầm a pay raise. (Ông công ty hứa lên hứa xuống tuy nhiên chẳng khi nào tăng lộc mang đến tôi.)

- Go between the moon and the milkman: Trốn rời điều gì đó

Ex: It looks as if she went between the moon and the milkman (Có vẻ như cô ấy đang được trốn rời điều gì đó).

null

Những cụm kể từ tiếp xúc tương quan cho tới mặt mày trăng

Langmaster - 50 kể từ vựng về những sinh hoạt ngoài thiên nhiên [Học giờ Anh tiếp xúc hiệu quả]

3. Từ vựng giờ Anh về ngoài trái đất, hệ mặt mày trời

- Venus /’vi:nɘs/: Kim tinh

- Comet /’kɒmɪt/: Sao chổi

- Mercury /’mɜ:kjɘri/: Thủy tinh

- Earth /ɜ:θ/: Trái đất

- Pluto /’plu:tɘʊ/: Diêm Vương Tinh

- Saturn /’sætɘn/: Thổ tinh

- Asteroid /’æstərɔɪd/: Tiểu hành tinh

- Mars /mɑ:z/: Hỏa tinh

- Neptune /’neptju:n/: Thành Phố Hải Dương Tinh

- Sun /sʌn/: Mặt trời

- Uranus /’jʊɘrɘnɘs/: Thiên vương vãi tinh

- Jupiter /’dʒu:pɪtɘr/: Mộc tinh

- Orbit /’ɔ:bit/: Quỹ đạo, con quay quanh

- Star /stɑ:/: Ngôi sao

Xem thêm: vfx là gì

- New moon /full moon/: Trăng non/trăng tròn

- Asteroid /’æstərɔid/: Tiểu hành tinh

- Milky Way /’milki wei/: Tên của ngoài trái đất của bọn chúng ta

- Galaxy /’gæləksi/: Dải ngân hà

- Constellation /,kɔnstə’leiʃn/: Chòm sao

- Solar /lunar eclipse /’soulə/’lu:nə i’klips/: Nhật/nguyệt thực

- Unidentified flying objects (UFOs) /’ʌnai’dentifaid flying ‘ɔbdʤikt/: Vật thể cất cánh ko xác định

- Comet /’kɔmit/: Sao chổi

- Earth /ɜːθ/: Trái đất

- Aerospace: Không gian giảo vũ trụ

- Airship /´ɛə¸ʃip/: Khí cầu

- Alien /’eiliən/: Người ngoài hành tinh

- Assess /ə’ses/: Đánh giá

- Asteroid /ˈæstəroɪd/: Tiểu hành tinh

- Atmospheric /,ætməs’ferik/: Khí quyển

- Blimp /blimp/: Khí cầu nhỏ

- Comet /´kɔmit/: Sao chổi

- Constellation /ˌkɒn.stəˈleɪ.ʃən/: Chòm sao (Chòm Đại Hùng)

- Cosmos /´kɔzmɔs/: Vũ trụ

- Craft /kɹɑːft/: Phi thuyền

- Crew /kɹuː/: Phi hành đoàn

- Embody /im’bɔdi/: Hiện thân thích, bao gồm

- Elemental /¸eli´mentl/: Nguyên tố

- Gravitational /¸grævi´teiʃənəl/: Hút, hấp dẫn

- Hypothesis /haɪˈpɒθɪ̈sɪs/: Giả thuyết

- Intergalactic /¸intəgə´læktik/: Tại Một trong những thiên hà

- Immersion /i’mə:ʃn/: Sự chìm bóng (biến vô bóng của một hành tinh ma khác)

- Illuminated /i¸lu:mi´neitid/: Chiếu sáng sủa, rọi sáng

- Inundate /´inʌn¸deit/: Tràn ngập

- Jet /dʒɛt/: Tia, loại, luồng

- Launch /lɔ:ntʃ/: Ra đôi mắt, khai trương

- Lobe /loʊb/: Thùy sáng

- Magnetic /mægˈnɛtɪk/: (thuộc) Nam châm, sở hữu tính kể từ, (thuộc) từ

- Microscope /ˈmaɪkrəˌskoʊp/: Kính hiển vi

- Prerequisite /pri:´rekwizit/: Điều khiếu nại tiên quyết

- Quasar /´kweiza:/: Chuẩn tinh

- Rover /´rouvə/: Tô bốt thám hiểm

- Radioactive /¸reidiou´æktiv/: Phóng xạ

- Rocket engine /ˈrɒkɪt ˈɛnʤɪn/: Động cơ thương hiệu lửa

- Satellite /‘sætəlait/: Vệ tinh ma nhân tạo

- Self-contained /sɛlf-kənˈteɪnd/: Khép kín, độc lập

- Sensor /‘sensə/: Cảm biến

- Spectroscopy /spek’trɔskəpi/: Quang phổ học

- Superconducting magnet /ˌs(j)uːpəkənˈdʌktɪŋ ˈmægnɪt/: Nam châm siêu dẫn

- Superficial /ˌsupərˈfɪʃəl/: Thuộc mặt phẳng, bên trên bề mặt

- Telescope /’teliskəʊp/: Kính thiên văn

- Transmutation /¸trænzmju:´teiʃən/: Sự gửi hóa, sự đổi thay đổi

- Vacuum /’vækjuəm/: Chân không

null

Từ vựng giờ Anh về ngoài trái đất, hệ mặt mày trời

Xem thêm:

  • TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ
  • 100+ TỪ VỰNG VỀ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

4. Đoạn văn mô tả mặt mày trăng vày giờ Anh

When night falls, the moon begins to tướng appear. Instead of the bright sunshine of the sun during the day, the moonlight at night brings a strange beauty. It was the big, round and silver-white moonlight that spread throughout that space. Indeed, the full moon always brings a bright light and gentle beauty, shining in each alley, each small branch. The moonlight shines on the calm pond water, the space appears lượt thích a shining diamond that is stretched down. Looking at the scenery of the moon gives bầm a sense of peace and familiarity. Therefore, perhaps even if I go far, this bright white light will always be something that I will never forget.

Dịch:

Khi mùng tối buông xuống, cũng chính là khi mặt mày trăng chính thức xuất hiện nay. Thay mang đến kiểu mẫu nắng nóng chói sáng của mặt mày trời buổi ngày thì ánh trăng đêm tối lại mang trong mình một nét xinh cho tới kỳ lạ. Đó là ánh trăng to tướng, tròn xoe và đem white color bạc lan từng không khí ấy. Quả thực, mặt mày trăng ngày rằm luôn luôn mang trong mình một sáng sủa soi và đem nét xinh êm ả, lan sáng sủa theo đuổi từng con cái ngõ, từng cành lá nhỏ. Ánh trăng chiếu xuống mặt mày nước ao yên bình, không khí hiện thị như 1 viên rubi lan sáng sủa được rải xuống. Ngắm nom quang cảnh mặt mày trăng đem lại mang đến tôi cảm hứng bình yên ổn, thân thích nằm trong. Vì thế, có lẽ rằng mặc dù ra đi thì ánh trăng sáng sủa này tiếp tục luôn luôn là vấn đề tuy nhiên tôi ko khi nào quên.

Phía bên trên là toàn cỗ về những cụm kể từ tiếp xúc tương quan cho tới mặt mày trăng nhằm các bạn tìm hiểu thêm. Hy vọng sẽ hỗ trợ thực hiện phong phú và đa dạng thêm thắt vốn liếng kể từ vựng giờ Anh mỗi ngày của khách hàng. Bên cạnh đó, hãy nhờ rằng truy vấn Langmaster nhằm update những bài học kinh nghiệm kể từ vựng, cấu tạo giờ Anh tiên tiến nhất nhé.a

Xem thêm: dry nghĩa là gì