overload là gì

/'ouvəloud/

Thông dụng

Danh từ

Lượng quá tải
ngoại động từ
Chất quá nặng
Làm quá vận chuyển (mạch năng lượng điện..)

Chuyên ngành

Toán & tin

(vật lý ) sự quá tải

Cơ - Điện tử

Sự quá vận chuyển, (v) hóa học quátải, chở quá nặng

Xây dựng

vượt tải

Kỹ thuật công cộng

chất quá nặng
chất quá tải
hoạt tải
lượng quá tải
overload capacity
dung lượng quá tải
gia trọng
quá tải
sự quá tải

Giải quí VN: Sự việc một mạch năng lượng điện hoặc một thành phần phân phát năng lượng điện lấy năng suất rời khỏi to hơn mức độ vận chuyển năng lượng điện được kiến thiết.

sự vượt lên trên tải

Kinh tế

bắt chở quá nặng
chất quá đầy
chất thêm thắt quá đầy
chở vượt lên trên mức
cho chở quá tải
quá tải
sự chở quá trọng tải

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Bạn đang xem: overload là gì

Xem thêm: vo lte1 là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ