plot là gì

/plɔt/

Thông dụng

Danh từ

Mảnh khu đất nhỏ, miếng khu đất sử dụng nhập mục tiêu quánh biệt
a building plot
một miếng khu đất xây dựng
a plot of vegetable
miếng khu đất trồng rau
Sườn, diễn biến (kịch, tè thuyết...)
a neatly worked-out plot
một diễn biến được phác hoạ dựng rành mạch
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sơ trang bị, trang bị thị, biểu trang bị, trang bị án
Âm mưu; mưu kế đồ
a plot lớn overthrow the government
âm mưu kế lật ụp chủ yếu phủ
hatch a plot
ngấm ngầm bày mưu kế lập kế
the plot thickens
chuyện đâm đi ra ly kỳ

Ngoại động từ

Vẽ sơ trang bị, vẽ trang bị thị, vẽ biểu trang bị, dựng trang bị án (một công trình xây dựng xây đắp...); khắc ghi (cái gì) bên trên hải trang bị, biểu đồ; vẽ lối trang bị thị
plot an escape route
vẽ sơ trang bị một con phố thoát
plot the ship's course
đánh vệt lối đi của con cái tàu
plot a temperature curve
vẽ lối trang bị thị nhiệt độ độ

Hình thái từ

  • V_ed: plotted
  • V_ing: plotting
In (trong in ấn)
Chia (cái gì) trở thành miếng nhỏ
Âm mưu; mưu kế tính, bày mưu
plot (together) lớn tự something
(cùng nhau) thủ đoạn thực hiện loại gì
to plot a crime
âm mưu kế tội ác
to plot against someone
âm mưu kế ám sợ hãi ai (chống lại ai)

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Hình:Plot.jpg

Sơ trang bị, biểu trang bị, trang bị thị, phiên bản vẽ

Cơ khí & công trình

khoảng đất

Giao thông & vận tải

đạo mặt hàng trang bị thị
son quét dọn sơn
sự vẽ biểu đồ

Hóa học tập & vật liệu

làm kếp tủa

Toán & tin

biểu trang bị, trang bị thị; (lý thuyết trò đùa ) plan chơi

Xây dựng

khu khu đất nhỏ
đưa lên phiên bản đồ
dựng trang bị án
miếng đất
vẽ lối cong

Kỹ thuật cộng đồng

bản trang bị địa chính

Giải mến EN: 1. in surveying, a detailed map of an area made from precise measurements taken from field notes.in surveying, a detailed map of an area made from precise measurements taken from field notes.2. an area of land. Also, LOT.an area of land. Also, LOT.

Bạn đang xem: plot là gì

Giải mến VN: 1. nhập trắc địa, phiên bản trang bị cụ thể của một chống được đo đúng đắn kể từ những biên chép trình độ chuyên môn. 2. một khoảng tầm khu đất. Tên khác: LÔ.

Xem thêm: độc thân tiếng anh là gì

Xem thêm: chứng thư số là gì

bản vẽ
biểu đồ
Bode plot
biểu trang bị Bode
bode plot
biểu trang bị tiệm cận
contour plot
biểu trang bị lối viền
scatter plot
biểu trang bị phân tán
scatter plot
biểu trang bị rải rác
scatter plot
biểu trang bị từng điểm
bình đồ
ground plot
bình trang bị khu vực vực
khắc
khía
khoảnh đất
khu vực
đạo hàng
đồ án
đồ thị
giản đồ
mảnh đất
sơ đồ
vạch dấu
vẽ biểu đồ
vẽ trang bị thị
vẽ sơ đồ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
artifice , booby trap * , cabal , collusion , complicity , connivance , conniving , conspiracy , contrivance , covin , design , device , fix , frame , frame-up , game , intrigue , little game , machination , maneuver , practice , ruse , scam , setup , stratagem , trick , action , development , enactment , events , incidents , movement , narrative , outline , picture , progress , scenario , scene , scheme , story , structure , subject , suspense , theme , thread , unfolding , acreage , allotment , area , division , ground , land , lot , parcel , patch , piece , plat , spread , tract , story line , complot , conspiration , frameup , imbroglio (complicated plot). associated word: marplot , junta
verb
angle , brew * , cabal , cogitate , collude , conceive , concoct , connive , conspire , contrive , cook up * , design , devise , draft , finagle , frame , hatch * , imagine , intrigue , lắc * , machinate , maneuver , operate , outline , project , promote , rough out * , mix up , sketch , wangle , calculate , chart , compute , lắc out , locate , mark , put forward , map , scheme , acre , collaborate , complot , conspiracy , diagram , engineer , grave , land , lot , machination , parcel , patch , plan , plat , scenario , setup , story , theme , tract

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ