porter là gì

/Phiên âm này đang được đợi các bạn trả thiện/

Thông dụng

Danh từ

Người gác cổng (toà căn nhà lớn) (như) doorman
Người khuân vác, phu khuân vác (ở chợ, trường bay..)
a hospital porter
người đẩy xe pháo nhập căn bệnh viện
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người đáp ứng ở toa ngủ
Rượu bia đen

Kinh tế

công nhân bốc vác
công nhân khuân vác
người gác cổng
người trực cổng (khách sạn ...)
người trực cổng (khách sạn)
phu khuân vác

Nguồn không giống

  • porter : Corporateinformation

Xây dựng

người khuân vác, cửu vạn, người gác cổng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
baggage carrier , bearer , bellhop , carrier , concierge , doorkeeper , doorperson , gatekeeper , janitor , redcap , skycap , transporter , ale , beer , carry , gateman , hamal , stout , transport

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: porter là gì

Xem thêm: od là gì

NHÀ TÀI TRỢ