present là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈprɛ.zᵊnt/

Tính từ[sửa]

present /ˈprɛ.zᵊnt/

 1. Có mặt mày, hiện hữu.
  to be present at... — xuất hiện ở...
  to be present vĩ đại the mind — hình thành vô trí
 2. Hiện ni, thời điểm hiện tại, hiện nay thời, ni, này.
  present boundaries — lối ranh giới hiện nay tại
  the present volume — cuốn sách này
 3. (Ngôn ngữ học) Hiện bên trên.
  present tense — thời hiện nay tại
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Sẵn sàng, sẵn sàng giúp sức.
  a very present help in trouble — sự giúp sức rất là sẵn sàng trong những khi bồn chồn khó khăn khăn

Danh từ[sửa]

present /ˈprɛ.zᵊnt/

Bạn đang xem: present là gì

 1. Hiện bên trên, hiện nay thời, hiện nay, lúc bấy giờ, thời điểm hiện nay, lúc này.
  at present — thời điểm hiện tại, lúc này, khi này
  for the present — trong những khi này, hiện nay giờ
 2. (Pháp lý) ; (đùa cợt) tư liệu này, tư liệu này.
  by these presents — bởi những tư liệu này
 3. (Ngôn ngữ học) Thời thời điểm hiện tại.

Danh từ[sửa]

present /ˈprɛ.zᵊnt/

Xem thêm: đi tiểu buốt là bệnh gì

 1. Quà biếu, vật dụng tặng, tặng vật.
  to make somebody a present of something — biếu ai đồ vật gi, tặng ai dòng sản phẩm gì

Danh từ[sửa]

present /ˈprɛ.zᵊnt/

 1. Tư thế giơ súng nom.
 2. Tư thế bồng súng xin chào.

Ngoại động từ[sửa]

present ngoại động từ /pri'zent/

 1. Đưa rời khỏi, bày rời khỏi, lòi ra, giơ rời khỏi, phô rời khỏi.
  the case presents some difficulty — tình huống này lòi ra một vài khó khăn khăn
 2. Đưa, trình, nộp, dưng.
  to present the credentials — trình quốc thư
  to present a petition — trả một bạn dạng con kiến nghị
  to present a cheque for payment — nộp séc nhằm lĩnh tiền
 3. Bày tỏ, trình diễn, biểu thị.
  to present the question very clearly — trình diễn yếu tố một cơ hội rất rõ ràng ràng
 4. (Máy tính) Trình trình diễn.
 5. Trình trình diễn (một vở kịch); mang lại (diễn viên) tung ra.
  to present oneself — trình diện; dự thi; phát sinh, xuất hiện nay, thể hiện ra
  to present oneself before the jury — trình diện trước ban giám khảo
  the idea presents itself vĩ đại my mind — ý suy nghĩ nảy rời khỏi vô trí tuệ tôi
 6. Giới thiệu (ai với ai); trả (ai) vô yết con kiến, trả (ai) vô bệ con kiến (vua... ).
  to be presented at court — được đi vào chầu, được đi vào yết con kiến vua
 7. (Tôn giáo) Tiến cử (thầy tu với giám mục nhằm làm chủ xứ đạo).
 8. Biếu tặng (ai dòng sản phẩm gì).
 9. (Quân sự) Giơ (súng) nom.
 10. (Quân sự) Bồng (súng) xin chào.
  to present arms — bồng súng chào

Từ dẫn xuất[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "present". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)