raise là gì

“Raise” và “rise” thường xuyên tạo nên sự lầm lẫn cho tới thật nhiều chúng ta, vì như thế bọn chúng với nghĩa tương tự nhau, cơ hội ghi chép cơ hội gọi cũng có thể có chút tương tự động. Tuy nhiên, nhì kể từ đó lại với cách sử dụng trọn vẹn không giống nhau đấy. Hãy nằm trong FLYER mò mẫm hiểu nội dung bài viết sau nhằm biết phương pháp phân biệt “raise” và “rise” gần giống nắm rõ cách sử dụng nhì kể từ này nhé!

phân biệt raise và rise
“Raise” và “rise” không giống nhau như vậy nào?

1. Định nghĩa, cơ hội gọi kể từ “raise” và “rise”

Trước khi mò mẫm hiểu về kiểu cách dùng “raise” và “rise” vô câu, các bạn hãy nằm trong FLYER mò mẫm hiểu qua chuyện khái niệm và cơ hội gọi của tất cả nhì kể từ này vô phần tiếp theo sau nhé!

Bạn đang xem: raise là gì

1.1 Định nghĩa, cơ hội gọi kể từ “raise”

“Raise” được gọi là /reɪz/, vừa phải là động kể từ, vừa phải là danh kể từ.

Khi “raise” là động kể từ (cụ thể rộng lớn là nước ngoài động từ), nó Tức là “đưa một cái gì cơ lên một địa điểm cao hơn”. “Raise” cũng Tức là “chăm sóc, nuôi nấng ai cơ, một chiếc cây hoặc loài vật nào là cơ cho tới khi trưởng thành”. 

Ví dụ:

 • Please raise your hands when you hear your name.

Làm ơn hãy giơ tay lên lúc nghe tới thấy thương hiệu chúng ta.

 • He had vĩ đại raise his family when he was 16 years old.

Anh ấy nên nuôi cả mái ấm gia đình khi mới chỉ 16 tuổi tác.

 • My grandparents raise cattle in the countryside.

Ông bà tôi chăn nuôi gia súc ở miền quê.

Các dạng phân kể từ của “raise”

Nguyên thểV2/edV3/edV-ing
RaiseRaisedRaisedRaising

Khi “raise” là danh kể từ, nó Tức là “khoản tăng thêm số chi phí nhưng mà chúng ta mò mẫm được”.

Ví dụ:

 • Jimmy asked his quấn for a raise.

Jimmy đòi hỏi ông mái ấm của tôi tăng lương lậu.

 • Casey works harder vĩ đại convince the manager for a raise.

Casey thao tác làm việc chuyên cần rộng lớn nhằm thuyết phục người vận hành tăng lương lậu.

 • The quấn fired bầm after I asked for a raise.

Ông mái ấm vẫn xua việc tôi sau khoản thời gian tôi căn vặn van nài ông mái ấm tăng lương lậu.

1.2 Định nghĩa, cơ hội gọi kể từ “rise”

“Rise” được gọi là /raɪz/, vừa phải là động kể từ, vừa phải là danh kể từ.

Định nghĩa, cơ hội gọi kể từ "rise"
Định nghĩa, cơ hội gọi kể từ “rise”

Khi “rise” là 1 động kể từ (cụ thể rộng lớn là nội động từ), nó được dịch tức thị “di gửi lên trên”, “tăng lên” hoặc “trở nên cao hơn”.

Ví dụ:

 • The oil prices keep rising during this winter.

Giá dầu kế tiếp tạo thêm vô xuyên suốt ngày đông sắp tới đây.

 • The balloon rises slowly into the air.

Quả khủng hoảng bong bóng cất cánh chầm lờ đờ lên ko trung.

 • He told participants how he failed his examination and how he rose again.

Anh ấy rằng với những người dân nhập cuộc rằng anh ấy vẫn thất bại vô kỳ ganh đua thế nào và phương pháp để anh ấy tiến thủ cỗ quay về.

Động kể từ “rise” còn đem tức thị “đứng lên” hoặc “thức dậy”.

Ví dụ:

 • She is rising from her chair vĩ đại welcome the ambassador.

Cô ấy vực dậy ngoài ghế của tôi nhằm tiếp nhận ngài đại sứ.

 • The farmer rises at 5 a.m every morning vĩ đại go vĩ đại the farm.

Người dân cày luôn luôn dậy khi 5 giờ từng buổi sáng sớm nhằm cho tới trang trại.

 • Jane rose rapidly when the Minister came in vĩ đại show her respect.

Jane vực dậy ngay trong lúc Sở trưởng lao vào nhằm thể hiện tại sự tôn trọng của cô ấy.

Ngoài đi ra, động kể từ “rise” còn dùng để làm chỉ “một vùng khu đất trồi lên hoặc với mặt phẳng cao hơn nữa đối với chống xung quanh”.

Ví dụ:

 • The old mansion was built on rising ground.

Tòa dinh cơ thự cũ được thi công bên trên một khu đất nền nhô cao.

 • Those mountains rose over there millions of years ago.

Những ngọn núi cơ vẫn nẩy lên ở phía cơ kể từ mặt hàng triệu năm trước đó.

 • You can see the Himalayas rising above the clouds.

Bạn hoàn toàn có thể thấy mặt hàng Himalaya nhô lên bên trên những đám mây.

Các dạng phân kể từ của “rise”

Nguyên thểV2/edV3/edV-ing
RiseRoseRisenRising

Khi “rise” là 1 danh kể từ, nó Tức là “sự gia tăng”.

Ví dụ:

 • During the COVID – 19 pandemic, the world has seen a rise in the number of deaths.

Xuyên xuyên suốt dịch dịch COVID – 19, trái đất vẫn tận mắt chứng kiến sự tăng thêm về số người bị tiêu diệt.

 • The war between Russia and Ukraine has led vĩ đại a rise in instability in the world.

Chiến giành giật thân thuộc Nga và Ukraine vẫn kéo đến việc tăng thêm sự không ổn định bên trên trái đất. 

 • In the future, the number of electric cars will witness a rise vĩ đại 66 million.

Trong sau này, con số xe pháo xe hơi năng lượng điện tiếp tục tận mắt chứng kiến sự tăng thêm cho tới 66 triệu cái.

Danh kể từ “rise” còn dùng để làm nói đến “việc ai cơ trở thành có tiếng hoặc cần thiết hơn”.

Ví dụ:

 • His friends betrayed him after his rapid rise vĩ đại fame.

Bạn bè của anh ý ấy vẫn phản bội anh sau sự có tiếng nhanh gọn của anh ý ấy.

 • After the King’s death, the princess’ rise vĩ đại power surprised everyone.

Sau chết choc trong phòng vua, việc lên bắt quyền của công chúa vẫn khiến cho quý khách bất thần.

 • The band’ rise vĩ đại popularity has already been predicted.

Sự có tiếng của ban nhạc vốn liếng và được Dự kiến từ xưa.

2. Cách người sử dụng “raise” và “rise”

Phân biệt “raise” và “rise” trải qua khái niệm và cơ hội gọi thì vẫn ko đầy đủ, nhưng mà tất cả chúng ta vẫn cần được mò mẫm hiểu kỹ cách sử dụng của nhì kể từ này nhằm tách lầm lẫn. Tuy nằm trong là động kể từ, tuy nhiên điểm khác lạ lớn số 1 thân thuộc nhì kể từ này đó là “raise” là nước ngoài động kể từ còn “rise” lại là nội động kể từ. Do cơ, cách sử dụng của “raise” và “rise” không thực sự phức tạp tuy nhiên lại không giống nhau thật nhiều.

Xem thêm: Nội động kể từ và nước ngoài động kể từ vô giờ Anh

Cách người sử dụng raise và rise
Cách người sử dụng “raise” và “rise”

2.1 Cách người sử dụng “raise” vô câu 

Như vẫn nêu phía trên, “raise” Tức là “đưa một cái gì cơ lên cao” hoặc “nuôi nấng ai, cái gì”. Vì vậy, tất cả chúng ta cần thiết thêm 1 tân ngữ hâu phương “raise” nhằm trình diễn miêu tả “thứ gì đó” hoặc “ai đó” rất cần được nhắc tới. Nói cách tiếp theo, “raise” là 1 nước ngoài động kể từ, vì thế, “raise” cần được kèm theo với 1 tân ngữ hâu phương.

Cấu trúc: 

S + raise + O 

Trong đó:

S: Chủ ngữ

O: Tân ngữ

Ví dụ:

 • Ivan raises some kinds of flowers which he loves in the garden.

Ivan trồng một vài loại hoa nhưng mà anh ấy mến ở vô vườn.

 • He is studying harder vĩ đại raise his achievements.

Anh ấy đang được học tập chuyên cần rộng lớn nhằm nâng lên kết quả của tôi.

 • The girl raised her head vĩ đại look at the building.

Cô gái ngước đầu lên để xem tòa mái ấm.

Do “raise” cần được kèm theo với 1 tân ngữ nên tất cả chúng ta còn hoàn toàn có thể người sử dụng “raise” bên dưới dạng thụ động. 

Cấu trúc:

S + raised + by + O

Trong đó:

S: Chủ ngữ

O: Tân ngữ

Ví dụ:

 • Kenny is an orphan and he has been raised by his auntie.

Kenny là con trẻ không cha mẹ và anh ấy được nuôi chăm sóc vì như thế cô của anh ý.

 • These cattle are raised by the old farmer who lives next vĩ đại my parent’s house.

Những con cái gia súc này được nuôi vì như thế người dân cày già cả sinh sống cạnh mái ấm ba mẹ tôi.

 • The tax rate will be raised by the government in the next two years.

Mức thuế sẽ tiến hành thổi lên vì như thế cơ quan ban ngành trong tầm 2 năm cho tới.

Xem thêm: xương quai xanh là gì

2.2 Cách người sử dụng “rise”

Trái với “raise”, “rise” được dùng để làm chỉ “một vật tăng trưởng hoặc trở thành cao hơn”. Do cơ, “rise” ko kèm theo với tân ngữ. Nói cách tiếp theo, “rise” là 1 nội động kể từ nên ko kèm theo với tân ngữ.

Cấu trúc:

S + rise

Ví dụ:

 • The number of deceased rose rapidly during World War II.

Số số dân cư bị tiêu diệt tạo thêm nhanh gọn vô xuyên suốt Thế chiến thứ hai.

 • The average temperature rises every year due vĩ đại global warming.

Nhiệt chừng khoảng tạo thêm thường niên vì như thế hiện tượng rét lên toàn thị trường quốc tế.

 • The inflation is rising but the government didn’t take any measures.

Lạm vạc đang được tăng ngày một nhiều tuy nhiên cơ quan chính phủ không tồn tại ngẫu nhiên phương án nào là.

Bên cạnh cơ, khi “rise” là danh kể từ, nó hoàn toàn có thể kết phù hợp với những kể từ chỉ con số nhằm chỉ đúng mực số lượng của sự việc tăng thêm.

Ví dụ:

 • In five years, there will be a 5 percent rise in the unemployment rate.

Trong 5 năm, tỷ trọng thất nghiệp tiếp tục tăng 5%.

 • If humans don’t take action right now, there will be a 0.2 meters rise in sea level soon.

Nếu thế giới ko hành vi ngay lập tức lúc này, mực nước biển khơi tiếp tục sớm dưng tăng 0.2m.

 • 2008 witnessed a 0.1% rise in the tax rate.

Năm 2008 tận mắt chứng kiến nút thuế đã tiếp tục tăng tăng 0.1%. 

Xem thêm: “In time” và “on time”: Không thể người sử dụng sai nếu như bắt kiên cố những chú ý này 

3. Các cấu hình với “raise”

Ngoài việc kèm theo với những tân ngữ khi dùng vô câu, tất cả chúng ta còn hoàn toàn có thể dùng “raise” vô một vài cấu hình đơn giản và giản dị. 

Các cấu hình với "raise"
Các cấu hình với “raise”

3.1 Cấu trúc “raise something vĩ đại something”

Cấu trúc “raise something vĩ đại something” được dùng để làm chỉ việc “nâng hoặc mang trong mình một lên rất cao cho tới một nút cao hơn nữa.

Cấu trúc:

S + raise something + vĩ đại something 

Ví dụ:

 • Kevin helps his neighbors vĩ đại raise the ladder vĩ đại the top of the roof.

Kevin canh ty người láng giềng của anh ý nâng cái thang lên phần đỉnh của cái mái ấm.

 • The firefighters raise the ladder vĩ đại the 5th floor vĩ đại rescue people who are stucking in the fire.

Những người bộ đội cứu giúp hỏa nâng cái thang lên tầng 5 nhằm giải cứu giúp những người dân đang được vướng kẹt vô vụ cháy nổ.

 • Casey raised her máy vi tính vĩ đại the higher drawer in order not vĩ đại let it get wet.

Casey lấy cái máy vi tính của cô ấy ấy lên ngăn tủ cao hơn nữa nhằm nó không trở nên đầm đìa.

3.2 Cấu trúc “raise someone vĩ đại something”

Với cấu hình “”raise someone vĩ đại something”, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể người sử dụng với nhì mặt mày ý nghĩa sâu sắc không giống nhau.

Cấu trúc:

S + raise someone + vĩ đại something

Thứ nhất, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể người sử dụng cấu hình này nhằm chỉ việc “đưa ai cơ lên một điểm cao hơn”.

Ví dụ:

 • I helped Helen vĩ đại raise her son vĩ đại the window.

Tôi canh ty Helen nâng đàn ông cô ấy lên địa điểm hành lang cửa số.

 • Scott raises his daughter vĩ đại the highest branches ví she can pick the hãng apple.

Scott nâng phụ nữ anh lên nhánh cây tối đa nhằm cô bé bỏng hoàn toàn có thể hái được ngược táo.

 • The teacher raised Timmy vĩ đại the ceiling fan ví he could clean it up.

Thầy giáo nâng Timmy lên địa điểm cái quạt trần trên nhà nhằm anh ấy hoàn toàn có thể rửa sạch nó.

Thứ nhì, khi ham muốn nói đến việc “đề cử hoặc đề bạt ai cơ thăng chức lên một địa điểm cao hơn nữa vô công việc” tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng cấu hình “raise someone vĩ đại something”.

Ví dụ:

 • The director raised Lisa vĩ đại head accountant although she has just worked for 6 months in this company.

Giám đốc vẫn thăng chức Lisa lên địa điểm kế toán tài chính trưởng mặc dù cô ấy mới chỉ thao tác làm việc được ở công ty lớn này được 6 mon.

 • He hoped his quấn would raise him vĩ đại leader.

Anh ấy kỳ vọng sếp của anh ý tiếp tục thăng chức anh lên địa điểm group trưởng.

 • I had vĩ đại thank John because he had raised bầm vĩ đại vice president.

Tôi nên cảm ơn John vì như thế anh ấy vẫn đề cử tôi thăng quan tiến chức phó quản trị.

4. Một số cụm kể từ với “rise”

Bên cạnh việc nhập vai trò là 1 động kể từ vô câu, “rise” còn hoàn toàn có thể phối hợp cùng theo với những giới kể từ nhằm tạo thành một ý nghĩa sâu sắc mới nhất và không giống trọn vẹn đối với ý nghĩa sâu sắc của “rise” khi đứng riêng biệt vô câu. Để nắm rõ rộng lớn về những cụm kể từ được tạo ra trở nên vì như thế “rise”, hãy nằm trong FLYER kế tiếp mò mẫm hiểu vô phần tiếp sau đây nhé!

Một số cụm kể từ với "rise"
Một số cụm kể từ với “rise”
Cụm từÝ nghĩaVí dụ
Rise toĐứng lên nhằm thực hiện gì

Tăng cao mà đến mức nào là cơ (đi kèm cặp hâu phương là một vài lượng cụ thể)

– Sarah rose to deliver a speech vĩ đại the students.
Sarah đứng lên nhằm tuyên bố với những học viên.

– The number of elephants in this safari rose to 10 in 2020.
Số lượng voi vô khu vực hoang dại này đã tiếp tục tăng cho tới 10 con cái vô năm 2020.

Rise byTăng một lượng chắc chắn (đi kèm cặp hâu phương là một vài lượng cụ thể)– The power consumption in this area has risen by 10% this year.
Lượng dung nạp tích điện ở chống này đã tiếp tục tăng 10% vô trong năm này.
Rise fromĐứng dậy khỏi– Mandy rose from the wheelchair after being cured in 3 months.
Mandy vực dậy ngoài xe pháo lăn lộn sau khoản thời gian được điều trị trong tầm 3 mon.
Rise at/inBắt mối cung cấp dòng sản phẩm chảy kể từ điểm nào là cơ (dùng khi nói đến những con cái sông)– The River Cam rises in a place called Ashwell.
Dòng sông Cam chảy từ 1 điểm mang tên là Ashwell.
On the rise = RisingTrên đà tăng trưởng trưởng– Police warn that youth crime has been on the rise in the past few years.
Cảnh sát chú ý về hiện tượng tội phạm con trẻ tuổi tác đang được bên trên đà tăng trưởng cao trong mỗi năm mới gần đây.
Rise vĩ đại the challenge/ occasionThành công vượt lên thách thức, khó khăn khăn– All eyes are now on the oil companies vĩ đại see if they can rise vĩ đại the challenge and get the fuel out right away.
Tất cả từng ánh nhìn đang được đổ vào về những công ty lớn dầu lửa nhằm coi rằng liệu chúng ta hoàn toàn có thể vượt lên thách thức và lấy nhiên liệu đi ra ngay lập tức ngay tắp lự được hay là không.

– There were a lot of excellent researchers taking part in the contest, but Kara rose vĩ đại the occasion and carried out brilliant research.
Có thật nhiều mái ấm nghiên cứu và phân tích tài nhập cuộc cuộc ganh đua, tuy nhiên Kara vẫn vượt qua bên trên thách thức cơ và tiến hành những nghiên cứu và phân tích tài. 

Give rise to Làm đột biến hoặc tạo nên chuyện gì đó– Supporting from the government has given rise to a new optimism for the underprivileged.
Sự tương hỗ kể từ cơ quan ban ngành vẫn tạo thành một sự sáng sủa mới nhất cho tới những người dân thông thường như mong muốn.

– The forest fires gave rise to serious damage vĩ đại the wild animals’ habitats.
Các vụ cháy nổ rừng làm ra đi ra thiệt sợ hãi nguy hiểm cho tới môi trường xung quanh sinh sống của những loại động vật hoang dã hoang dại.

Xem thêm: 50+ Collocation với GIVE hoặc & thông thườn nhất vô giờ Anh

5. Bài tập dượt phần mềm “raise” và “rise” 

Bài tập dượt ứng ứng "raise" và "rise"
Bài tập dượt ứng ứng “raise” và “rise”

6. Tổng kết

“Raise” và “rise” không giống nhau như vậy nào?

– “Raise” là nước ngoài động kể từ, khi sử dụng cần được kèm theo với 1 tân ngữ hâu phương.
– “Rise” là nội động kể từ, nên ko kèm theo với tân ngữ.

“Raise” và “rise” quả thực với đôi khi tương đương làm cho tất cả chúng ta nhiều khi nên hồi hộp hoặc sợ hãi. Nhưng chúng ta cũng chớ quá lo ngại, chỉ việc nắm rõ những kiến thức và kỹ năng bên trên trên đây, các bạn sẽ đơn giản và dễ dàng phân biệt được nhì kể từ này và tách việc tổn thất điểm “oan” trong những bài xích đánh giá. Quý khách hàng cũng hãy nhớ là rèn luyện thường ngày nhằm ghi ghi nhớ những kiến thức và kỹ năng này thiệt kỹ nhé! FLYER ước rằng những kiến thức và kỹ năng được share vô nội dung bài viết vẫn phần nào là giúp đỡ bạn tháo gỡ vô quy trình học tập giờ Anh. Chúc bạn làm việc tập dượt thiệt tốt!

Ba u quan hoài cho tới luyện ganh đua Cambridge & TOEFL hiệu suất cao cho tới con?

Để canh ty con cái chất lượng giờ Anh bất ngờ & đạt được số điểm tối đa trong những kì ganh đua Cambridge, TOEFL…. ba mẹ xem thêm ngay lập tức gói luyện ganh đua giờ Anh cho tới con trẻ bên trên Phòng ganh đua ảo FLYER.

✅ 1 thông tin tài khoản truy vấn 1000++ đề ganh đua demo Cambridge, TOEFL, IOE,…

✅ Luyện cả 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết bên trên 1 nền tảng

✅ Giúp con trẻ thu nhận giờ Anh bất ngờ & hiệu suất cao nhất với những tác dụng tế bào phỏng game như thách đấu bè bạn, bảng xếp thứ hạng, games luyện kể từ vựng, bài xích rèn luyện ngắn ngủn,…

Trải nghiệm cách thức luyện ganh đua giờ Anh khác lạ chỉ với không tới 1,000 VNĐ/ ngày!

DD

Để được tư vấn thêm, vui lòng tương tác FLYER qua chuyện hotline 035.866.2975 hoặc 033.843.1068

Ba u quan hoài cho tới luyện ganh đua Cambridge & TOEFL hiệu suất cao cho tới con?

Để canh ty con cái chất lượng giờ Anh bất ngờ & đạt được số điểm tối đa trong những kì ganh đua Cambridge, TOEFL…. ba mẹ xem thêm ngay lập tức gói luyện ganh đua giờ Anh cho tới con trẻ bên trên Phòng ganh đua ảo FLYER.

✅ 1 thông tin tài khoản truy vấn 1000++ đề ganh đua demo Cambridge, TOEFL, IOE,…

✅ Luyện cả 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết bên trên 1 nền tảng

✅ Giúp con trẻ thu nhận giờ Anh bất ngờ & hiệu suất cao nhất với những tác dụng tế bào phỏng game như thách đấu bè bạn, bảng xếp thứ hạng, games luyện kể từ vựng, bài xích rèn luyện ngắn ngủn,…

Trải nghiệm cách thức luyện ganh đua giờ Anh khác lạ chỉ với không tới 1,000 VNĐ/ ngày!

DD

Để được tư vấn thêm, vui lòng tương tác FLYER qua chuyện hotline 035.866.2975 hoặc 033.843.1068

Xem thêm: mã hs là gì

Thạc sĩ dạy dỗ Mỹ – chị Hồng Đinh, phán xét về chống ganh đua ảo FLYER

Thạc sĩ dạy dỗ Mỹ – chị Hồng Đinh, phán xét về chống ganh đua ảo FLYER

>>> Xem thêm:

 • 50+ cặp kể từ đồng nghĩa tương quan thông thườn vô giờ Anh
 • 4 công thức cơ bạn dạng tạo ra trở nên cụm danh kể từ (+ BÀI TẬP)
 • Học ngay lập tức 100+ phrasal verb hoặc nhất vô giờ Anh