record là gì

/n.´rekɔ:d/
/v.ri'kɔ:d/

Thông dụng

Danh từ

(pháp lý) hồ nước sơ
to be on record
được ghi vô hồ nước sơ; với thực (vì đang được ghi vô hồ nước sơ)
it is on record that...
trong sử với biên chép rằng...
Biên bản
Sự ghi chép
( số nhiều) văn thư; buột sách ghi buột (trong kinh doanh)
record process
ghi lại sự tiến thủ bộ
Di tích, đài, bia, vật kỷ niệm
Thành tích; giờ đồng hồ tăm; lý lịch (trong quá khứ..)
to have a clean record
có lý lịch vô sạch
(thể dục,thể thao) kết quả, kỷ lục
to break (beat) a record
phá kỷ lục
to achieve a record
lập (đạt) một kỷ lục mới
to hold a record
giữ một kỷ lục
world record
kỷ lục thế giới
Đĩa hát, đĩa thu thanh (như) gramophoneỵrecord, disc
a pop record
một đĩa nhạc pốp
( tấp tểnh ngữ) tối đa, kỷ lục
a record output
sản lượng kỷ lục
at record speed
với một vận tốc cao nhất
(just) for the record
xin lưu ý; vì như thế mục tiêu chủ yếu xác
off the record
(thông tục) ko được ghi; ko chủ yếu thức
on record
đã được ghi (nhất là 1 trong những cơ hội đầu tiên những sự khiếu nại..)
Được biết công khai minh bạch, được đầu tiên thừa nhận (về những ý kiến..)
to bear record to lớn something
chứng thực (xác nhận) việc gì
to keep to lớn the record
đi đích vào việc gì
to travel out of the record
đi ra bên ngoài đề

ngoại động từ

Ghi, ghi chép
to record the proceeding of an assembly
ghi biên bạn dạng hội nghị
Thu, ghi (vào đĩa hát, máy ghi âm)
Chỉ, ghi vô (về công cụ đo)
the thermometer recorded 32 o
nhiệt tiếp chỉ 32 độ
(thơ ca) hót khẽ (chim)
to record one's vote
bầu, quăng quật phiếu

Hình thái từ

  • V_ed: recorded
  • V_ing: recording

Chuyên ngành

Toán & tin

sự ghi
continous record
(máy tính ) sự ghi liên tục

Xây dựng

kỷ lục

Kỹ thuật cộng đồng

bản ghi

Giải quí VN: 1. Trong một bảng tính chất, bạn dạng ghi là 1 trong những mặt hàng đơn trong số bạn dạng ghi mục chính. Trong SQL, một bạn dạng ghi tương tự động một tuple.; 2. Là đơn vị chức năng tài liệu logic vô một tệp tin. Ví dụ, vô tệp tin ARC, với cùng một bạn dạng ghi cho từng lối vô một tờ đối tượng người tiêu dùng.

Bạn đang xem: record là gì

bản ghi âm
bản ghi dữ liệu
external data record
bản ghi tài liệu ngoài
MDR (miscellaneousdata record)
bản ghi tài liệu phụ
MDR (miscellaneousdata record)
bản ghi tài liệu tạp
miscellaneous data record (MDR)
bản ghi tài liệu phụ
miscellaneous data record (MDR)
bản ghi tài liệu tạp
statistic data record
bản ghi tài liệu thống kê
bản ghi hình
bản tin
hồ sơ
nhật ký (công tác) số ghi
lược sử
ghi
ghi âm
ghi biên bản
ghi dữ liệu
data record
bản ghi dữ liệu
data record (DR)
bản ghi dữ liệu
external data record
bản ghi tài liệu ngoài
MDR (miscellaneousdata record)
bản ghi tài liệu phụ
MDR (miscellaneousdata record)
bản ghi tài liệu tạp
miscellaneous data record (MDR)
bản ghi tài liệu phụ
miscellaneous data record (MDR)
bản ghi tài liệu tạp
statistic data record
bản ghi tài liệu thống kê
ghi hình
picture record
bản ghi hình
video record current
dòng năng lượng điện ghi hình
ghi lại
ghi thông tin
PDIR (peripheraldata phối information record)
bản ghi vấn đề tập dượt tài liệu nước ngoài vi
peripheral data phối information record (PDIR)
bản ghi vấn đề tập dượt tài liệu nước ngoài vi
sự ghi
sự ghi âm
sự ghi chép
sự ghi hình
sự ghi tín hiệu
thu
tài liệu

Giải quí VN: Một tệp tin tưởng chứa chấp những việc làm đang khiến hoặc những thành phẩm tuy nhiên các bạn vẫn tạo nên, như report marketing, ghi lưu giữ việc làm, hoặc bảng công tác làm việc của công tác bạn dạng tính. Thuật ngữ này vẹn toàn gốc bao hàm ý nghĩa sâu sắc hoàn toàn có thể thực hiện địa thế căn cứ uy tín - văn bạn dạng thắt chặt và cố định - mang tên người sáng tác rõ rệt. ý nghĩa sâu sắc của thuật ngữ tư liệu trong nghề PC vẫn thay cho thay đổi bám theo nhì phía. Thứ nhất, PC tạo nên kỹ năng đơn giản thay thế sửa chữa lại tư liệu. Thứ nhì, việc biên soạn tư liệu bám theo ứng dụng group và văn bạn dạng lếu hợp ý đã thử lộn lạo tác quyền. Cả nhì Xu thế này đều trừng trị hiện nay và thông báo vị những mái ấm báo, bọn họ thấy rằng sau khoản thời gian lắp ráp những khối hệ thống chỉnh sửa năng lượng điện tử, thì những biên tạp viên vẫn thay cho thay đổi một cơ hội giản dị những nội dung bài viết của mình tuy nhiên ko cần thiết van luật lệ. Với chuyên môn mạng PC lúc bấy giờ, một tư liệu hoàn toàn có thể trở nên một văn bạn dạng vô loại lưu thông, người xem hoàn toàn có thể thông thường xuyên xâm phạm và cải biên nó và với việc trao thay đổi tài liệu động ( DDE) thì chủ yếu PC tiếp tục tự động hóa trừng trị hiện nay những thay cho thay đổi trong số tư liệu, và update thêm thắt những côn trùng links.

field record
tài liệu thực địa
flood record
tài liệu quan lại trắc lũ
limnimetric record
tài liệu nút nước
rain record
tài liệu mưa
wind record
tài liệu ghi về gió

Kinh tế

bản tường trình
biên bản
official record
biên bạn dạng chủ yếu thức
công văn sách vở và giấy tờ lưu trữ
ghi
ghi âm (vào đĩa hát, máy ghi âm)
ghi chép
book record
ghi chép bên trên buột sách
columnar record
sự biên chép nhiều cột
evidence record
sự biên chép bệnh cứ
occurred cost record
ghi chép về ngân sách trừng trị sinh
pay history record
sổ biên chép bổng cũ
purchase record
ghi chép những nhiệm vụ mua sắm bán
record card
thẻ ghi chép
sale record
ghi chép chào bán hàng
ghi chú
hồ sơ
sổ sách ghi chép
sựghi chép
tài liệu
thành tích
record breaker (record-breaker)
thành tích huỷ kỷ lục
thành tích cao nhất
thu âm
tường thuật

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
almanac , annals , archive , archives , chronicle , comic book , diary , directory , document , documentation , entry , evidence , tệp tin , history , inscription , jacket , journal , legend , log , manuscript , memo , memoir , memorandum , memorial , minutes , monument , note , paper trail , register , registry , remembrance , report , script , scroll , story , swindle sheet , testimony , trace , track record * , transcript , transcription , witness , writing , written material , accomplishment , administration , career , case history , conduct , curriculum vitae , past behavior , performance , reign , studies , way of life , work , ceiling , maximum , agenda , agendum , attestation , calendar , cartulary , compact disk , compendium , dossier , floppy disk , lexicon , minute , muniment , proceedings , protocol , resume , tally , vita
verb
book , can * , catalog , chalk up * , chronicle , copy , cut , cut a track , document , dub * , enroll , enter , enumerate , tệp tin , indite , inscribe , insert , jot down , keep trương mục , rung rinh down , list , log , make a recording , mark , mark down , matriculate , note , post , preserve , put down , put in writing , put on tệp tin , put on paper , put on tape , register , report , phối down , tabulate , take down , tape , tape-record , transcribe , đoạn Clip * , videotape , wax * , write in , contain , designate , explain , indicate , point out , point to lớn , read , say , show , trương mục , achievement , album , ark , background , calendar , catalogue , chart , date , diary , directory , disc , disk , enscroll , entry , experience , history , journal , legend , memo , memoir , minutes , score , tab , transcript

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Xem thêm: coat là gì

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: amway la gì