refer là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈfɜː/

Ngoại động từ[sửa]

refer ngoại động từ /rɪ.ˈfɜː/

Xem thêm: lady là gì

Bạn đang xem: refer là gì

 1. Quy, quy mang lại, quy vô.
  to refer one's failure lớn... — quy sự thất bại là ở bên trên...
 2. Chuyển cho tới (ai, tổ chức triển khai nào) nhằm đánh giá, phú mang lại nghiên cứu và phân tích giải quyết và xử lý.
  the matter must be referred lớn a tribunal — yếu tố cần được gửi cho tới một toà án nhằm xét xử
  to refer a question lớn someone's decision — phú một yếu tố mang lại ai quyết định
 3. Chỉ dẫn (ai) cho tới căn vặn (người nào là, tổ chức triển khai nào).
  I have been referred lớn you — người tớ chỉ tôi cho tới căn vặn anh
  to refer oneself — viện vô, phụ thuộc vào, nhờ cậy vào
  I refer myself lớn your experience — tôi phụ thuộc vào kinh nghiệm tay nghề của anh

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

refer nội động từ /rɪ.ˈfɜː/

 1. Xem , tham lam khảo
  to refer lớn one's watch for the exact time — coi đồng hồ thời trang để hiểu đích bao nhiêu giờ
  to refer lớn a documemt — tìm hiểu thêm một tài liệu
 2. Ám chỉ, nói đến việc, kể tới, nói tới.
  don't refer lớn the matter again — chớ nói tới yếu tố ấy nữa
  that is the passage he referred to — này đó là đoạn ông tớ trình bày đến
 3. Tìm cho tới, viện vô, phụ thuộc vào, nhờ cậy vô.
  to refer lớn somebody for help — tìm tới ai nhằm nhờ cậy ai chung đỡ; nhờ cậy sự trợ giúp của ai
 4. Có tương quan cho tới, với mối liên hệ cho tới, với bám dáng vẻ cho tới.
  to refer lớn something — với tương quan cho tới việc gì
 5. Hỏi chủ kiến.
  to refer lớn somebody — căn vặn chủ kiến ai

Thành ngữ[sửa]

 • refer lớn drawer: (Viết tắt) R. D. ) trả lại sức lĩnh séc (trong tình huống ngân hàng ko giao dịch thanh toán được).
 • referring lớn your letter: (Thương nghiệp) Tiếp bám theo bức thư của ông.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "refer". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)