reflect là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈflɛkt/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈflɛkt]

Ngoại động từ[sửa]

reflect ngoại động từ /rɪ.ˈflɛkt/

Xem thêm: avenue là gì

Bạn đang xem: reflect là gì

 1. Phản chiếu, hành động tự nhiên, dội lại.
  to reflect light — phản chiếu ánh sáng
  to reflect sound — dội lại âm thanh
 2. Phản ánh.
  their actions reflect their thoughts — hành vi của mình phản ánh tư tưởng họ
 3. Mang lại (hành động, thành quả... ).
  the result reflects credit upon his family — thành quả ấy đưa đến giờ chất lượng mang đến mái ấm gia đình anh ta
 4. (Hình học) Phản xạ; nhân chiếu.
 5. (Hiếm, hình học) Gấp lại, gập lại; lật.
  to reflect the corner of the paper — cấp mép giấy má lại
 6. Phản tỉnh.

Thành ngữ[sửa]

reflect in a line
(Hình học) Đối xứng qua loa đường thẳng liền mạch.
reflect in a point
Đối xứng qua loa một điểm.
reflect on a circle
Phản xạ bên trên một vòng tròn xoe.
reflect on a line
Phản xạ bên trên một đường thẳng liền mạch.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

reflect nội động kể từ (+ on, upon) /rɪ.ˈflɛkt/

 1. Suy suy nghĩ, ngẫm suy nghĩ.
  to reflect upon what answers vĩ đại make — tâm trí nên vấn đáp thế nào
 2. Làm sợ hãi lây, thực hiện xấu xa lây, thực hiện đem giờ, làm mất đi đáng tin tưởng.
  to reflect on someone's honour — thực hiện ai đem tai đem tiếng
 3. Chỉ trích, chê trách cứ, khiển trách cứ.
  to reflect on somene's — chỉ trích ai
  to reflect upon someone's conduct — chỉ trích tư cơ hội của ai
 4. Hồi tâm.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "reflect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)