restore là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈstɔr/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈstɔr]

Ngoại động từ[sửa]

restore ngoại động từ /rɪ.ˈstɔr/

Bạn đang xem: restore là gì

 1. Hoàn lại, trả lại.
  to restore something to tướng someone — trả lại vật gì mang lại ai
 2. Sửa trị lại, bình phục lại, kiến tạo lại như cũ (toà căn nhà, hình ảnh... ).
 3. Phục (chức).
  to restore someone to tướng his former post — bình phục lại chức vị cho những người nào
 4. Đặt lại điểm cũ.
  to restore something to tướng its place — bịa đặt lại vật gì vô điểm cũ
 5. Khôi phục lại, phục sinh (sức khoẻ... ); lập lại.
  to restore one's health — phục sinh mức độ khoẻ
  to restore peace — lập lại hoà bình
 6. Tạo lại (hình dạng của một loài vật vẫn tuyệt như là, một dự án công trình kiến tạo vẫn sập nát).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "restore". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Xem thêm: hôm nay là ngày lễ gì