TOP 11 BÀI VỀ REVIEW 3 LỚP 11 TRANG 42 SGK TIẾNG ANH LỚP 11, REVIEW 3 LỚP 11

Trang công ty / Giải bài xích tập / Lớp 11 / tiếng Anh / Language (Trang 42 nhận xét 3 SGK giờ đồng hồ Anh 11 Mới, Tập 2)

4.Rewrite and/or combine the sentences. Begin each one as shown.

Bạn đang xem: Review 3 lớp 11 trang 42

(Hãy viết lại với / hoặc nối câu lại cùng với nhau, bắt đầu bằng từ mang lại sẵn.)

1.Since they have lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer.

(Kể tự khi họ sống gần xí nghiệp sản xuất hóa học các năm, một vài dân làng đã biết thành ung thư.)

Having ________________.

2.After quang attended a conference on nature consevation, he became more involved in environmental activities.

(Sau khi Quang tham gia vào hội thảo về bảo tồn tự nhiên, anh ấy trở phải hứng thú với các vận động môi trường)

Having ________________.

3.Mai had dumped rubbish in the country park near her house. She regretted it.

(Mai đổ rác rến ở công viên gần nhà. Cô ấy ân hận hận.)

Mai regretted ________________.

4. The manager had allowed harmful gases lớn emit into the air from the factory. He denied it.

4.The manager had allowed harmful gases to lớn emit into the air from the factory. He denied it.

(Người cai quản đã làm cho các khí ô nhiễm từ nhà máy sản xuất thải ra bên ngoài không khí. Anh ta đậy nhận.)

The manager denied ________________.

5.Someone had used explosives to lớn kill fish in the lake. They suspected Tom.

(Ai đó đã dùng dung dịch nổ để giết cá vào hồ. Họ nghi ngại Tom.)

They suspected ________________.


Phương pháp giải:

- 2 mệnh đề tất cả cùng chủ ngữ có thể lược bỏ chủ ngữ sinh sống vế đầu và chuyển động từ thành dạng V-ing.

- regret V-ing: ăn năn hận do đã có tác dụng gì

- deny + V-ing: phủ nhận đã thao tác gì


Hướng dẫn giải

1.Having lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer.

(Sống gần xí nghiệp hóa học trong nhiều năm, một số người dân làng đã biết thành ung thư.)

2.Having attended a conference on nature conservation, quang đãng became more involved in environmental activities.

(Tham gia vào hội thảo chiến lược về bảo tồn tự nhiên, quang trở đề nghị hứng thú với các hoạt động môi trường.)

3.Mai regretted having dumped / dumping rubbish in the country park near her house.

(Mai hối hận bởi vì đã đổ rác rến ở công viên gần nhà.)

4.The manager denied having allowed harmful gases khổng lồ emit into the air from the factory.

(Người quản lý phủ dìm việc để cho các khí ô nhiễm từ nhà máy thải ra ngoài không khí.)

5.They suspected Tom of having used / using explosives lớn kill fish in the lake.

(Họ nghi ngờ Tom thực hiện thuốc nổ nhằm giết cá vào hồ.)


5.Complete the senteces with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect continuous.

(Hoàn thành câu bằng động từ vào khung, dùng thì hiện nay tại chấm dứt hoặc hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn.)

live finish take learn study

1. Is she still in the UK? How long did you say she ________ medicine there?

2. How many courses ________ you ________ so far in your graduate programme?

3. Like many of my classmates, I ________ English since primary school.

4. He ________ with his cousin for two months, but he"s looking for a place close lớn his university.

5. My brother ________ his postgraduate studies & got a Ph.D. Degree. He"s now teaching at a university.


Hướng dẫn giải

1. Has been studying

2. Have ... Taken

3. Have been learning

4. Has been living

5. Has finished

1.Is she still in the UK? How long did you say shehas been studyingmedicine there?

(Liệu cô ấy vẫn nghỉ ngơi Anh buộc phải không? các bạn nói cô ấy đã học dược ở đó bao thọ rồi?)

2.

Xem thêm: Em Nên Làm Gì Với Các Mật Khẩu Dùng Trên Mạng Của Mình ?

How many courseshaveyoutakenso far in your graduate programme?

(Bạn đang học bao nhiêu khóa huấn luyện trong công tác sau đại học?)

3.Like many of my classmates,have been learningEnglish since primary school.

(Giống như nhiều bạn học khác, tôi đang học tiếng Anh từ tiểu học.)

4. Hehas been livingwith his cousin for two months, but he’s looking for a place close khổng lồ his university.

(Anh ấy đã sống với anh họ của chính mình trong nhị tháng, cơ mà anh ấy đã tìm kiếm một vị trí gần trường đh của mình.)

5.My brotherhas finishedhis postgraduate studies and got a Ph
D degree. He’s now teaching at a university.

(Anh tôi đã dứt các nghiên cứu sau đại học của bản thân mình và nhận bởi tiến sĩ. Anh ấy đang huấn luyện và giảng dạy tại một ngôi trường đại học.)


6.Finish the incomplete sentences, using cither a participle or to-infinitive clause.

(Hoàn thành câu không hoàn chỉnh, cần sử dụng ngữ phân tự hoặc mệnh đề với hễ từ nguyên mẫu gồm TO.)

1. The London Tower Bridge, which measures 244 metres long, is a World Heritage Site.

&r
Arr; The London Tower Bridge, _____________, is a World Heritage Site.

2. Visitors come to admire the relics that were excavated from the ancient tombs.

&r
Arr; Visitors come lớn admire the relics _____________.

3. The capital đô thị of Ecuador was the first city in the world that was declared a World Heritage Site by UNESCO.

&r
Arr; The capital city of Ecuador was the first đô thị _____________.

4. The Citadel of the Ho Dynasty was added khổng lồ UNESCO"s World Heritage menu in 2011. It is located in Thanh Hoa Province.

&r
Arr; The Citadel of the Ho Dynasty, _____________, was added to UNESCO"s World Heritage các mục in 2011.

5. The Complex of Hue Monuments is a good example of a well-designed capital city. It lies along the Perfume River in Hue City

&r
Arr; The Complex of Hue Monuments, _____________, is a good example of a well- designed capital city.


Hướng dẫn giải

1.The London Tower Bridge,measuring 244 metres long, is a World Heritage Site.

(Cầu Tháp London, lâu năm 244 mét, là Di sản núm giới.)

2.Visitors come khổng lồ admire the relicsexcavated from the ancient tombs.

(Du khách mang lại để chiêm ngưỡng và ngắm nhìn di tích được khai thác từ những ngôi mộ cổ.)

3.The capital đô thị of Ecuador was the first cityin the world to be declared a World Heritage Site by UNESCO.

(Thủ đô của Ecuador là thành phố thứ nhất trên nhân loại được UNESCO công nhận là di sản thay giới.)

4.The Citadel of the Ho Dynasty,located in Thanh Hoa Province, was added lớn UNESCO’s World Heritage menu in 2011.

(Thành nhà Hồ, nằm trong tỉnh Thanh Hoá, được bổ sung cập nhật vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO vào năm 2011.)

5.The Complex of Hue Monuments,lying along the Perfume River in Hue City, is a good example of a well- designed capital city.

(Khu di tích Huế, ở dọc kè sông Hương ở thành phố Huế, là 1 trong những ví dụ điển hình nổi bật cho một tp có cấu trúc tốt.)

Nếu ai đang tìm tìm review 3 lớp 11 trang 42 thì không yêu cầu mất thời hạn nữa, shop chúng tôi đã chọn Top 11 bài bác hay tuyệt nhất về review 3 lớp 11 trang 42 mang lại bạn


Nếu bạn đang tìm kiếm review 3 lớp 11 trang 42 thì không yêu cầu mất thời gian nữa, công ty chúng tôi đã chọn Top 11 bài hay độc nhất về review 3 lớp 11 trang 42 mang lại bạn


1. Reviews 3 – Language trang 42 SGK tiếng Anh 11 mới

My younger sister is now in grade 6 at lower secondary school. (Em gái tôi hiện thời đang học tập lớp 6 ở trường trung học cơ sở.) 3. Heat-related (adj):…

Đọc thêm>>

2. Nhận xét 3 lớp 11 | Hay tốt nhất Giải bài bác tập giờ Anh 11 mới

Review 3 lớp 11 (Unit 6-7-8) · Language (trang 42-43 SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới) 1. Use the correct size … 2. Complete the sentences … Xem lời giải · Skills (trang

Đọc thêm>>

3. đánh giá 3 Lớp 11 Unit 6, 7, 8: Language (Trang 42-43 SGK giờ đồng hồ …

Mar 29, 2022 … (Dùng dạng đúng của từ đến trong form đố xong câu.) Lop 11 moi.Review 3.Unit 6, 7, 8.Language. Lí giải giải: 1. Carbon footprint.

Đọc thêm>>

4. đánh giá 3 lớp 11: Language | Hay độc nhất vô nhị Giải bài xích tập giờ Anh 11 mới

Tham khảo những bài giải bài bác tập giờ Anh 11 reviews 3 khác: Language (trang 42-43 SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới) 1. Use the correct form … 2. Complete the sentences .

Đọc thêm>>

5. Bài tập 3 trang 42 SGK giờ Anh lớp 11 – Pronunciation – sách mới

Bài tập 3 trang 42 SGK giờ Anh lớp 11 – Pronunciation – hướng dẫn giải bài xích … Review 1 – Lớp 11 – Language – trang 42-43 SGK giờ Anh lớp 11 sách mới…

Đọc thêm>>

6. đánh giá 3 lớp 9 | Hay độc nhất vô nhị Giải bài bác tập tiếng Anh 9 mới

Bạn vào tên bài xích hoặc Xem giải thuật để theo dõi và quan sát phần giải bài bác tập tương ứng. Quảng cáo. Language Review (phần 1→7 trang 42-43 SGK Tiếng…

Đọc thêm>>

7. Language (Trang 42 review 3 SGK giờ Anh 11 Mới, Tập 2)

Giải Language (Trang 42 Review 2 SGK giờ Anh 11 Mới, Tập 2) tất cả các kĩ năng ngữ âm … chuyên đề hỗ trợ kiến thức lớp 11Lớp 11 • giờ đồng hồ Anh31 video.

Đọc thêm>>

8. đánh giá 1 – giờ đồng hồ Anh lớp 11: Units 1-2-3 » Giải bài bác tập SGK tiếng …

Chữa bài bác tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 new (sách thí điểm) – Review 1 – Lớp 11REVIEW 1 LỚP 11 LANGUAGE bài xích tập 1 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 11

Đọc thêm>>

9. Review 3 lớp 11 trang 43

Tiếng Anh 11 reviews 3: Language, đánh giá 3 lớp 11 trang 42 được biên soạn bám đít theo lịch trình SGK giờ Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học viên nhanh…

Đọc thêm>>

10. Giải bài bác tập SGK giờ Anh lớp 11 chương trình mới reviews 3 – Để …

Review 3 – Language trang 42 SGK giờ Anh 11 mới. Ngừng câu bằng động từ vào khung, dùng thì hiện tại tại ngừng hoặc hiện tại xong tiếp diễn.

Đọc thêm>>

11. Phần 1: Language review 3: Units 6-7-8 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 11 …

Review 3: Units 6-7-8 Language – trang 42-43 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 11 Sách mới: lời giải bao gồm: Đáp án, dịch cùng giải thích chi tiết các bài…

Đọc thêm>>

12. Review 3. Unit 6, unit 7, unit 8. Lesson 2. Skills – – Thư viện bài …

Các bài bác giảng về nội dung reviews 3. Unit 6, unit 7, unit 8. Lesson 2. Skills trong chương trình Tiếng Anh 11.

Đọc thêm>>

13. Khuyên bảo giải review 3 trang 42 sgk giờ đồng hồ Anh 11 tập 2

để giúp các em học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 11, luyện thi thpt Quốc gia. Review 3 (Units 6 – 7 – 8) – Ôn tập (bài 6 – 7 – 8)…

Đọc thêm>>

14. Language review 3 | giờ Anh 9 mới trang 42 – Tech12h

Phần Language – nhận xét 3 đang ôn tập cho bạn học trường đoản cú vựng, giải pháp phát âm các từ với ngữ pháp đã học sinh sống unit … ( chúng ta sắp đi phượt với lớp nhà nhật tuần này à?)

Đọc thêm>>

15. Học tốt Tiếng Anh Lớp 11 – đánh giá 3 (unit 6-7-8)

Học xuất sắc Tiếng Anh Lớp 11 đánh giá 3 (Unit 11-7-8) giúp bạn giải những bài tập vào … Language (trang 42-43 SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới) · Skills (trang 44-45 SGK…

Đọc thêm>>

16. Language đánh giá 3 trang 42 sgk giờ anh 9

Jan 6, 2019 … Giải giờ anh lớp 9 Language Review 3 trang 42 luyện tập kỹ năng nghe cùng đọc đồng thời ngừng đoạn hội thoại bằng phương pháp điền vào chỗ…

Đọc thêm>>

17. Tiếng Anh 11 Tập 2 | Sách Mềm

REVIEW 3 · Unit. 9. CITIES OF THE FUTURE · Unit. 10. HEALTHY LIFESTYLE and LONGEVITY · nhận xét 4. Phiên phiên bản cài bỏ lên trên máy tính

Đọc thêm>>

18. Reviews 3 – Skills trang 44 SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới, (Nghe đoạn ghi …

Học Tập
Lớp 11
. Review 3 – Skills trang 44 SGK tiếng Anh 11 mới, (Nghe đoạn ghi âm nói tới Quần thể danh lam win cảnh Tràng An với nói xem các lời phát…

Đọc thêm>>

19. đánh giá 3 – Language trang 42 SGK giờ đồng hồ Anh 11 bắt đầu – giờ đồng hồ Anh …

My younger sister is now in grade 6 at lower secondary school. (Em gái tôi bây chừ đang học lớp 6 sinh hoạt trường trung học cơ sở.) 3. Heat-related (adj): liên quan…

Đọc thêm>>

20. đánh giá 3 (Units 6 – 7 – 8)

Review 3 (Units 6 – 7 – 8). Language – trang 42. Vocabulary. Task 1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences.

Đọc thêm>>

ai đang đọc : Top 11 bài về đánh giá 3 lớp 11 trang 42 hay tuyệt nhất 2023 được cập nhập do happyxoang.com

Thông tin và kỹ năng và kiến thức về chủ đề Top 11 bài xích về review 3 lớp 11 trang 42 hay độc nhất vô nhị 2023 vị Học viện công nghệ happyxoang.com tinh lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

bài viết liên quan các khóa học technology đỉnh cao tại: học viện công nghệ happyxoang.com

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x