sàn thương mại điện tử tiếng anh là gì

VIETNAMESE

sàn thương nghiệp năng lượng điện tử

Bạn đang xem: sàn thương mại điện tử tiếng anh là gì

sàn giao dịch thanh toán thương nghiệp năng lượng điện tử

Sàn thương nghiệp năng lượng điện tử là một trong những trang web thương nghiệp năng lượng điện tử được cho phép những thương nhân, tổ chức triển khai, cá thể ko nên công ty chiếm hữu của trang web rất có thể tổ chức toàn cỗ hoặc một trong những phần tiến độ mua sắm bán sản phẩm hóa, công ty bên trên trang web ê.

1.

Xem thêm: pigment là gì

Theo tôi, Shopee là sàn thương nghiệp năng lượng điện tử rất tốt.

In my opinion, Shopee is the best e-commerce platform.

2.

Xem thêm: good vibes là gì

Bạn mến sàn thương nghiệp năng lượng điện tử này nhất?

Which e-commerce platform you lượt thích best?

Sàn thương nghiệp năng lượng điện tử (e-commerce platform) là một trong những trang web thương nghiệp năng lượng điện tử (e-commerce) được cho phép những thương nhân (traders), tổ chức triển khai (organizations), cá thể (individuals) ko nên công ty chiếm hữu của trang web rất có thể tổ chức (conduct) toàn cỗ hoặc một trong những phần tiến độ (process) mua sắm bán sản phẩm hóa, công ty bên trên trang web ê.