section là gì

/'sekʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự cắt; địa điểm tách
(viết tắt) sect phần tách ra; đoạn, khúc, phần
Bộ phận; group tách biệt trực thuộc khối rộng lớn dân chúng
a discontented section of the army
một phần tử bất mãn nhập quân đội
Khu, chống (của một nhóm chức..)
Tiết đoạn (một quyển sách)
Mục (của tư liệu..)
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) mảnh đất nền rộng lớn một dặm vuông (bằng 640 khuôn Anh khoảng chừng 260 hécta); chống của trở nên phố
the business section
khu vực kinh doanh
Mặt tách, tiết diện
vertical nb section
mặt tách đứng
horizontal section
mặt tách ngang
Phân chi (đơn vị phân loại bên dưới kiểu như, bên trên loài)
(quân sự) đái đội
(sinh vật học) lát cắt
microscopic section
lát tách để xem qua quýt kính hiển vi
Tầng lớp nhân dân
he was popular with all section and classes
ông ấy được từng đẳng cấp, từng giai cấp cho yêu thương mến
(y học) quy trình tách, quy trình tách (cái gì) vì chưng phẫu thuật; mẩu cắt

Ngoại động từ

Sắp trở nên chương, phân thành phần; phân thành khu
(y học) tách, tách (mô..)

Hình Thái Từ

  • Ved : Sectioned
  • Ving: Sectioning

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Mặt tách, thiết diện, phần,đoạn, đoạn tách ra

Mặt tách, thiết diện, phần,đoạn, đoạn tách ra

Cơ khí & công trình

mẫu mài

Giao thông & vận tải

khu đoạn
khu gian
clear (section)
giải phóng khu vực gian
clear the block section
giải phóng khu vực lừa lọc đóng góp đường
relaying section
khu (gian) đường tàu đang được sửa chữa
section block
khu lừa lọc đóng góp đường
track section
khu lừa lọc đàng sắt
track section under repair
khu lừa lọc đường tàu đang được sửa chữa

Hóa học tập & vật liệu

một đoạn

Toán & tin cậy

đoạn cắt

Giải mến VN: Là một dạng đối tượng người tiêu dùng nhập ARC/INFO, là 1 bộ phận của quy mô tài liệu route-system. Đây là cấu hình hạ tầng của route-systems tương tự đàng là bộ phận tạo thành cấu hình hạ tầng của vùng (polygon). Đoạn tách là 1 đàng hoặc một trong những phần của đàng, được dùng để làm khái niệm route. Xem tăng SEC.

Bạn đang xem: section là gì

phân đoạn, phần
sự (tương) giao

Xây dựng

biên dạng
deformed section
miền vươn lên là dạng
strain of the fibre on the section
biến dạng của những thớ bên trên mặt mày cắt
transversal section
biên dạng ngang
khúc ống
đoạn đo
đoạn đườn sắt
đơn vẹn toàn (nhà)
mặt tách, phần cắt

Giải mến EN: A distinct part of a larger whole, especially one that is cut off or separated from the whole; specific uses include: a topographical measure of land, equal to tướng one square mile or 640 acres, one thirty-sixth of a township.

Xem thêm: hockey là gì

Xem thêm: sanh thần là gì

Giải mến VN: Một phần riêng không liên quan gì đến nhau của một lỗ to hơn, nhất là phần được tách tránh hoặc tách từ là một lỗ. Cách sử dụng riêng: một chuẩn chỉnh trắc đạc khu đất, vì chưng 1 dặm vuông hoặc 640 khuôn Anh, 1/36 độ dài rộng một quận.

Phần/ Tiết diện

Giải mến EN: 1. A distinct part of a larger whole, especially one that is cut off or separated from the whole; 2. specific uses include:a representation of something (suchas a building) as if cut by a vertical plane..

Giải mến VN: 1. Một phần riêng không liên quan gì đến nhau của một khối tổng thể nhất là một trong những phần được tách ngoài khối tổng thể///2. Một thể hiện nay của một vật (như là 1 ngôi nhà) như thể bị tách vì chưng một phía phẳng phiu trực tiếp đứng.

tuyến cắt

Y học

cắt rạch (trong phẫu thuật)
cưỡng chế nhập viện
lát tách (trong đánh giá bên dưới kính hiền khô vi)

Kỹ thuật cộng đồng

bộ phận
chassis section
bộ phận khuông xe
collapsible section
bộ phận vội vàng xếp được
drive section
bộ phận kéo
experimental section
bộ phận thí nghiệm
generator section
bộ phận sinh hơi
ice ngân hàng section
bộ phận trữ (nước) đá
ice ngân hàng section
bộ phận trữ đá
intermediate section of rotary kiln
bộ phận trung lừa lọc của lò quay
multicylinder dryer section
bộ phận máy sấy khô nhiều trục
phosphate section
bộ phận xử lý phôtphat
prefabrication and assembly section
bộ phận thi công ghép sản xuất sẵn
receiving section
bộ phận nhận
regenerating heat exchanger section
bộ phận trao thay đổi sức nóng tái mét sinh
rotary kiln driving section
bộ phận đường dẫn động của lò quay
spillway section
bộ phận tràn của đập
cắt
chia trở nên đoạn
công đoạn
blanking section
công đoạn sẵn sàng phôi
drying section
công đoạn sấy
công trường
khâu
dryer section
khâu sấy khô
filter section
khâu lọc
L-section
khâu chữ L
low-pass section
khâu thông thấp
pi section filter
bộ thanh lọc chằm pi
single section filter
bộ thanh lọc một khâu
T-section filter
bộ thanh lọc chằm chữ T
transversal section
khâu ngang
khâu (lọc)
khu
khu vực
đoạn ống
cold section of pipeline
đoạn ống ga lạnh
lead in section
đoạn ống dẫn vào
warm section of pipeline
đoạn ống ga nóng
waveguide section
đoạn ống dẫn sóng
đoạn
bent section
đoạn uốn nắn cong
blanking section
công đoạn sẵn sàng phôi
blocking section
đoạn đường tàu bị đóng
building section
một phân đoạn nhà
cable section
đoạn cáp
center section
đoạn canh giữa
chimney section
đoạn ống
cold section of pipeline
đoạn ống ga lạnh
communication section
phân đoạn truyền thông
control section
đoạn lịch trình điều khiển
Control Section (CSECT)
đoạn điều khiển
cracked section
đoạn đem vết nứt
critical section
đoạn (chương trình) cho tới hạn
cross-section
đoạn chéo
CSECT (controlsection)
đoạn (chương trình) điều khiển
declarative section
đoạn khai báo
Digital Section (DS)
phân đoạn số
double-section duct
dẫn nhì phân đoạn
drying section
công đoạn sấy
dummy section
đoạn giả
elementary cable section
đoạn cáp
elementary regenerator section
đoạn tái phát (cơ sở)
elementary repeater section
đoạn gửi tiếp (cơ sở)
field section
phần ngôi trường đoạn trường
file section
đoạn tệp
final cooling section
tổ thực hiện giá tiền quy trình cuối
flared section
đoạn loe
font section
đoạn phông chữ
forward frame section
đoạn khuông phía trước
fuselage non-pressurized section
đoạn thân thích ko tăng áp
gradual light adaptation section
đoạn vượt lên trước đem chiếu sáng
guyed section of mast
đoạn cột lưu giữ vì chưng thừng néo
Hypothetical Reference Digital Section (HRDS)
đoạn số giả thiết chuẩn
input section
đoạn nhập
input/output section
đoạn vào/ra
Internal Section Adaptation (ISA)
phối hợp ý cung đoạn mặt mày trong
laminated section
đoạn nhiều lớp
lead in section
đoạn ống dẫn vào
left section
đoạn trái
line section digital
đoạn đàng thừng vì chưng digital
line section digital
đoạn đàng thừng vì chưng số
line-regulating section
đoạn kiểm soát và điều chỉnh đàng dây
local re-alignment section
đoạn cải tuyến viên bộ
modulation section
đoạn vươn lên là điệu
Multiplexer Section Protection (MSP)
bảo vệ đoạn ghép kênh
nonoverflow section
đoạn (đập) ko chìm
overflow section
đoạn đê tràn
pay section
đoạn khai thác
pipeline section (betweenadjacent expansion joints)
đoạn nối không ngừng mở rộng của đàng ống
prefabricated section of mast
đoạn cột sản xuất sẵn
preparation section for traffic rearrangement
đoạn sẵn sàng kiểm soát và điều chỉnh giao phó thông
regenerating heat exchanger section
đoạn (phần) hồi nhiệt
regenerating heat exchanger section
đoạn trao thay đổi hồi nhiệt
regenerator section
đoạn tái phát (cơ sở)
regenerator section
đoạn đột biến lại
regenerator section
đoạn tái mét sinh
repair section of sewage system
đoạn sửa chữa thay thế của màng lưới bay nước
repeater section
đoạn gửi tiếp (cơ sở)
repeater section
đoạn khuếch đại
repeater section
đoạn tăng âm
right section
đoạn phải
road section
đoạn đường
road section
đoạn (bảo dưỡng) đàng bộ
SCT (sectioncontrol table)
bảng tinh chỉnh phân đoạn
section beam
trục phân đoạn
section box dock
ụ nổi phân đoạn
section break
dấu ngắt phân đoạn
section control table (SCT)
bảng tinh chỉnh phân đoạn
section gap
khe phân đoạn
section gap
khoảng hở (khe hở) từng đoạn
section header
đoạn đầu trang
section header
tiêu đề phân đoạn
section insulator
sứ phân đoạn
section insulator
vật cơ hội năng lượng điện từng đoạn
section layout
bố trí đoạn
section name
tên phân đoạn
section of cross connection
đoạn giao phó nhau
section of traffic convergence
đoạn giao phó chéo cánh của những luồng đường
section subscript
đoạn chỉ số dưới
Section Terminating Equipment (STE)
thiết bị kết cuối đoạn
section warping
sự vướng phân đoạn
section-line bend
đoạn uốn nắn của mặt mày cắt
slotted section
đoạn xẻ khe
SONET Section Terminating Equipment (ATM) (STE)
Thiết bị kết cuối đoạn của SONET
sound-programme circuit section
đoạn mạch vô tuyến năng lượng điện thoại
squeeze section
đoạn nén (ống dẫn sóng)
straight line section
đoạn thẳng
tapered section
đoạn côn
tapered section
đoạn hình côn
tapered section
đoạn thuôn
tapered section
đoạn vuốt thuôn
text section info
đoạn chữ
tower section
đoạn tháp
track section
đoạn đàng ray
traffic rearrangement road section
đoạn đàng kiểm soát và điều chỉnh giao phó thông
trailer section
đoạn cuối của chương trình
transforming section
đoạn biến hóa (của ống dẫn sóng, đàng truyền)
transition section of road curve
đoạn tách tại vị trí ngoặt
trial section
đoạn thực thi thử
trial section
đoạn thử
warm section of pipeline
đoạn ống ga nóng
waveguide section
đoạn ống dẫn sóng
weaving section
đoạn trộn xe
đơn nguyên
chimney section
đơn vẹn toàn ống
fireproof section
đơn vẹn toàn chống cháy
residential section
đơn vẹn toàn ở
residential section block
khối đơn vẹn toàn ở
serial residential section
đơn vẹn toàn mặt hàng ở
serial residential section
đơn vẹn toàn ở xài chuẩn
lát cắt
mảng phân đoạn
mảnh
slenderness ratio of composite section
độ miếng của thiết diện ghép
mặt cắt
miền
deformed section
miền vươn lên là dạng
miếng
mỏ lộ thiên
một phần
building section
một phân đoạn nhà
partial section
mặt tách một phần
mục
phần
add-on section
phần phụ trợ
aft section
phần đuôi tàu
aft section
phần lái tàu
arithmetic section
phần số học
bent section
phần uốn nắn cong
block section
phân khu vực đóng góp đường
block section in advance
phân khu vực đóng góp đàng phía trước
block section in the rear
phân khu vực đóng góp đàng phía sau
building section
một phân đoạn nhà
cable section
phần cáp
CASS (commonaddress space section)
phần không khí vị trí chung
castle section
phần gân (thân xe)
centre section damage
sự hư đốn lỗi phần thân thích xe
chamfered section
phần côn tách (tarô)
chassis section
bộ phận khuông xe
coded phông section
phần phông mã hóa
coil section
phần tử bối dây
collapsible section
bộ phận vội vàng xếp được
common address space section (CASS)
phần không khí vị trí chung
common control section
phần tinh chỉnh chung
communication section
phân đoạn truyền thông
configuration section
phần cấu hình
contoured diverging section
phạm vi phân đem đàng viền
control section
phần điều khiển
critical section
phần (chương trình) cho tới hạn
cross-road approach section
phần ngừng xe cộ ở té tư
CSECT (controlsection)
phần (chương trình) điều khiển
curve section of the switch
phần cong của ray ghi
debugging section
phần gỡ rối
declarative section
phần khai báo
deflection section of the switch
phần gửi vị của ghi
deformable front section
phần trước biến tấu được
deformable rear section
phần sau biến tấu được
Digital Section (DS)
phân đoạn số
dogleg section
phần uốn nắn khúc
double-section duct
dẫn nhì phân đoạn
drive section
bộ phận kéo
DSECT (dummycontrol section)
phần tinh chỉnh giả
dummy control section
phần tinh chỉnh giả
dummy section
phần giả
elementary cable section
phần cáp
elementary regenerator section
phần tái phát (cơ sở)
elementary repeater section
phần gửi tiếp (cơ sở)
evaporator section
phần cất cánh hơi
executable section
phần tiến hành được
experimental section
bộ phận thí nghiệm
fall away section
phần tách ra
fall away section
phần tách ra
field section
phần ngôi trường đoạn trường
filter section
phân tử lọc
fission cross section
tiết diện phân hạch
flue gas test section
phần tử khí ống khói
font section
phần phông chữ
freeway road section
phần lối đi tự động do
front nose section
phần phía đằng trước đầu xe
generator section
bộ phận sinh hơi
helical-fin section
phần xoắn nhập ống xử lý hóa học lỏng
hot section
phần rét (của động cơ)
ice ngân hàng section
bộ phận trữ (nước) đá
ice ngân hàng section
bộ phận trữ đá
input section
phần nhập
input/output section
phần nhập/xuất
intermediate section of rotary kiln
bộ phận trung lừa lọc của lò quay
linkage section
phần liên kết
logic section
phần logic
multicylinder dryer section
bộ phận máy sấy khô nhiều trục
Multiplexer Section OverHead (MSOH)
phần tin cậy phụ của cục ghép kênh
partial section
mặt tách một phần
phosphate section
bộ phận xử lý phôtphat
pipeline section (betweenadjacent expansion joints)
phần nối ống dẫn (giữa nhì phần không ngừng mở rộng kề nhau)
power section
phần động lực (của cacte)
prefabrication and assembly section
bộ phận thi công ghép sản xuất sẵn
processing section
phần xử lý
receiving section
bộ phận nhận
regenerating heat exchanger section
bộ phận trao thay đổi sức nóng tái mét sinh
regenerating heat exchanger section
đoạn (phần) hồi nhiệt
regenerator section
phần tái phát (cơ sở)
repeater section
phần gửi tiếp (cơ sở)
report section
phần báo cáo
RF section
phần RF
RF section
phần tần số vô tuyến
RF section generator
máy phân phát phần RF
rotary kiln driving section
bộ phận đường dẫn động của lò quay
SCT (sectioncontrol table)
bảng tinh chỉnh phân đoạn
section beam
trục phân đoạn
section box dock
ụ nổi phân đoạn
section break
dấu ngắt phần
section break
dấu ngắt phân đoạn
section control table (SCT)
bảng tinh chỉnh phân đoạn
section gap
khe phân đoạn
section header
tiêu đề phân đoạn
section insulator
sứ phân đoạn
section name
tên phân đoạn
section repair
sự phân vùng sửa chữa thay thế thân thích xe cộ (làm đồng)
section warping
sự vướng phân đoạn
shell section
phần vỏ
slotted section
phần xẻ rãnh
sorting section
gian phân loại
sorting section
phân xưởng phân loại
sorting-rectifying section
chuẩn bình phục phân loại
spillway section
bộ phận tràn của đập
stress distribution diagram of cross section
biểu trang bị phân bổ ứng suất của tiết diện
subcooling section
phần vượt lên trước lạnh
traffic stop section near pedestrian crossing
phần ngừng xe cộ ở ngay gần dải lên đường bộ
truncated diverging section
phạm vi phân luyện cụt
truncated diverging section
phạm vi phân luyện ngắn
undercooling section
phần vượt lên trước lạnh
phân đoạn
building section
một phân đoạn nhà
communication section
phân đoạn truyền thông
Digital Section (DS)
phân đoạn số
double-section duct
dẫn nhì phân đoạn
SCT (sectioncontrol table)
bảng tinh chỉnh phân đoạn
section beam
trục phân đoạn
section box dock
ụ nổi phân đoạn
section break
dấu ngắt phân đoạn
section control table (SCT)
bảng tinh chỉnh phân đoạn
section gap
khe phân đoạn
section header
tiêu đề phân đoạn
section insulator
sứ phân đoạn
section name
tên phân đoạn
section warping
sự vướng phân đoạn
sự phân đoạn
thép quyết định hình
lightweight metal section
thép đánh giá nhẹ
lightweight section
thép đánh giá nhẹ
section wire
dây thép quyết định hình
standard steel section
mặt cát thép quyết định hình
standard steel section
mặt tách thép quyết định hình
steel section
thép đánh giá (đóng tàu)
vùng
add-on section
vùng phụ trợ
array section
vùng mảng
chain section
vùng xích
convection section
vùng đối lưu
evaporating section
vùng cất cánh hơi
file section
vùng tệp
initialization section
vùng khởi tạo
input-output section
vùng vào- ra
marked section
vùng vẫn tiến công dấu
marked section declaration
khai báo vùng vẫn tiến công dấu
marked section end
kết thúc giục vùng tiến công dấu
marked section start
bắt đầu vùng tiến công dấu
online test section
vùng đánh giá trực tuyến
radar cross section
vùng tín dội
section of a test pattern
vùng hình mũi (bia xài ảnh)
section repair
sự phân vùng sửa chữa thay thế thân thích xe cộ (làm đồng)
section-name
tên vùng
target cross section
vùng tín dội
working section
vùng thực hiện việc

Kinh tế

bộ môn
bộ phận
administration section
bộ phận cai quản lý
economic and financial section
bộ phận, ban kinh tài
general section
bộ phận tổng vụ
representative cross section
bộ phận đem tính đại diện
representative cross section
bộ phận điển hình
representative cross section
bộ phận xài biểu
section manager
trưởng cỗ phận
đoạn
bleeding section
đoạn chảy ngày tiết (gia súc)
bleeding section
đoạn chảy nhựa
break section
đoạn gãy
flouring section
công đoạn xay bột
ngăn
cooling section
ngăn thực hiện giá tiền (tiệt trùng, thanh trùng)
deep freeze section
ngăn sức nóng phỏng thấp (trong tủ lạnh)
forewarming section
ngăn gia sức nóng sơ bộ
holding section
ngăn tạm thời lưu giữ (thiết bị tiệt trùng)
jet section
ngăn phun (trong máy cọ chai)
refrigerated depot section
ngăn thực hiện lạnh
regenerator section
ngăn trả nhiệt
regenerator section
ngăn tái mét sinh (thiết bị tiệt trùng)
rinsing section
ngăn tráng (trong máy cọ chai)
sifter section
ngăn phân loại
sifter section
ngăn sàng
soaking section
ngăn ngấm nước (trong máy cọ chai)
phân bộ
head of section
trưởng phân bộ
section chief
chủ nhiệm phân bộ
sự cắt
thùy nhỏ
tổ
tiết
cooling section
ngăn thực hiện giá tiền (tiệt trùng, thanh trùng)
holding section
ngăn tạm thời lưu giữ (thiết bị tiệt trùng)
regenerator section
ngăn tái mét sinh (thiết bị tiệt trùng)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
area , belt , bite , branch , category , chunk , classification , component , cross section , cut , department , district , drag , kết thúc , field , fraction , fragment , hunk , installment , locality , lump , thành viên , moiety , parcel , part , passage , piece , precinct , quarter , region , sample , sector , segment , share , slice , slot , sphere , split , subdivision , territory , tier , tract , vicinity , zone , portion , clause , division , leg , paragraph

Từ ngược nghĩa