shoes là gì

/ʃu:/

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Guốc hãm, đế, con cái trượt

Xây dựng

mũi (cọc)
tấm đế kim loại
tâm đúc bệ

Kỹ thuật công cộng

chân đế
con trượt
cross-head shoe
đế con cái trượt
slide shoe
con trượt lò xo
hộp nối (cái lấy điện)
đế
đế (cắt gọt)
đế cột
đế mia
đế tựa
đệm lốp xe
giày/tấm uốn/dao vô ngươi nghiền

Giải mến EN: Any of various devices or contrivance thought đồ sộ resemble a covering for the foot; specific uses include:1. a glassmaking crucible in a furnace for heating the blowing irons.a glassmaking crucible in a furnace for heating the blowing irons.2. a metal block used for tư vấn in bending operations.a metal block used for tư vấn in bending operations.3. a piece used đồ sộ break rock in crushing machines.a piece used đồ sộ break rock in crushing machines.

Xem thêm: bản chất của toàn cầu hóa là gì

Bạn đang xem: shoes là gì

Giải mến VN: Bất kỳ một loại trang bị hoặc khí cụ nào là dùng làm đậy điệm chân, dùng trong số ngôi trường hợp: một trong những luyện thủy tinh nghịch ở lò cao 2. một tấm sắt kẽm kim loại dùng mang đến việc thực hiện giá bán nâng vô tiến độ uốn nắn 3. một phần tử dùng nhằm làm vỡ tung đá vô máy nghiền.

guốc hãm
abrasion of drag shoe
sự trau sút của guốc hãm
brake shoe
guốc hãm (chèn bánh tàu)
flangeless brake shoe
guốc hãm ko bích
friction force of the brake shoe
lực quái sát của guốc hãm
primary shoe
guốc hãm chính
synthetic resin brake shoe
guốc hãm vày vật liệu bằng nhựa tổng hợp
trailing shoe
guốc hãm quái sát (phanh)
guốc phanh
brake shoe return spring
lò xo guốc phanh
flangeless brake shoe
guốc phanh ko bích
guốc trượt
má phanh
primary shoe
má phanh chính

Kinh tế

hộp sàng
scalping shoe
hộp sàng rung rinh tách tạp chất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
basketball shoe , boat shoe , boot , cleat , clog , cowboy boot , flip-flops , footgear , golf shoe , high heels , hightops , loafer , moccasin , penny loafer , platform shoe , pump , running shoe , sandals , slipper , sneaker , tennis shoe , wing-tip , work shoe , balmoral , blucher , bottine , brogan , brogue , buckskin , buskin , chopine , cracowes , creedmore , creole , flat , galosh , gilly , goodyear welt , larrigan , mule , oxford , pack , pantofle , patten , platform , plight , poulaine , racket , sabot , sandal , sock , status , stogy , wader