sort of là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ sáu, 11/3/2016, 16:42 (GMT+7)

Những kể từ này rất có thể thay cho thế nhau về nghĩa. "Kind of" khá phổ biến trong những lúc "sort of" sử dụng nhập văn rằng nhiều hơn thế, còn "type of" hoặc xuất hiện nay ở văn viết lách.

Bạn đang xem: sort of là gì

Kind of dùng để làm có một group đem đặc thù tương tự động nhau hoặc một loại xác lập. Ví dụ "Vehicles use two kind of fuel - petrol and diesel (Phương tiện giao thông vận tải sử dụng 2 loại nhiên liệu là xăng và dầu).

Còn type of dùng để làm chỉ sự nhiều mẫu mã của một loại, ví dụ : Type of xế hộp, type of bread....

Sort of có một group đem nằm trong đặc thù cùng nhau, ví dụ : "We both lượt thích the same sort of music" (Chúng tôi đều thích một dòng sản phẩm nhạc).

Cả 3 thông thường đem this hoặc that đứng trước và danh kể từ số không nhiều theo đòi sau. Một số ví dụ:

- His teacher does not tolerate this kind of mistake (Thầy của anh ý tớ ko mang lại qua chuyện lỗi loại này).

- She is the sort of woman who always gets what she wants (Cô ấy là loại người phụ phái đẹp luôn luôn đem những gì bản thân muốn).

- What type of xế hộp vì thế you drive? (Anh lái loại xe pháo này vậy?)

Kinds of, sorts of, types of tiếp tục cút với these hoặc those. Ví dụ:

Xem thêm: tụt huyết áp là gì

- My teacher does not tolerate these kinds of mistakes (Thầy giáo tôi ko bỏ lỡ những lỗi loại này).

- I hate those sorts of people who only care about money (Tôi ghét bỏ loại người chỉ biết quan hoài cho tới tiền).

- These types of cars are expensive to tướng lập cập. (Những hiệu xe thế này giắt lắm).

Trong văn rằng, kind of sort of còn được dùng để làm thực hiện nhẹ nhàng, thực hiện mang lại câu bớt nóng bức hoặc lịch sự và trang nhã rộng lớn. Ví dụ "She's kind of strange" (Cô ấy tương đối kỳ lạ), "I sort of think we should go home" (Tôi chợt suy nghĩ tất cả chúng ta nên về nhà).

Kind of và sort of Khi dùng thường thì tiếp tục là một trong cụm danh kể từ, trong những lúc nếu như dùng để làm đem ý nhẹ nhàng câu, rằng tách thì lại phát triển thành trạng kể từ và rất có thể đứng trước những kể từ không giống hoặc cuối câu.

Ví dụ:

- What sorts of shoes vì thế you need? (Bạn cần thiết loại giầy nào?).

Xem thêm: ipv là gì

It's cold in here, kind of (Ở phía trên rét mướt đấy).

Tiếng Anh đem sự khác lạ thân thích văn viết lách và văn rằng, vì thế người học tập cần thiết để ý dùng đích kể từ vào cụ thể từng tình huống. Người Anh rất có thể ko rằng giống như các gì dạy dỗ nhập giấy tờ, tuy nhiên Khi chúng ta viết lách thì tiếp tục tương tự động sách.

Hải Khanh