spots là gì

/spɒt/

Thông dụng

Danh từ

Dấu, đốm, vết
a brown tie with red spots
cái ca vạt nâu sở hữu đốm đỏ
beauty spot
nốt ruồi
Vết nhơ, vết đen
without a spot on one's reputation
danh giờ đồng hồ không trở nên vết nhơ nào
Chấm đen sì ở đầu bàn bi-a
(động vật học) cá đù chấm
Bồ câu đốm
Nơi, chốn
a retired spot
một điểm hẻo lánh
(từ lóng) sự chấm trước (ngựa đua được cuộc); con cái ngựa được chấm (về nhất)
(thông tục) một chút ít, một không nhiều (rượu, nước)
(từ lóng) đèn sảnh khấu (như) spotlight
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vị thế, địa điểm thực hiện ăn, chức vụ; địa điểm vô danh sách
he has got a good spot with that firm
hắn vớ được địa điểm bở ở thương hiệu đó
to hit the hight spot
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chỉ bàn cho tới những yếu tố chủ yếu (trong một cuộc thảo luận ngắn ngủi...)
to hit the spot
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thoả mãn điều thèm ham muốn, thoả mãn kiểu mẫu đang được cần
in a spot
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) vô thực trạng xấu xí, vô thực trạng trở ngại lúng túng
on the spot
ngay ngay lập tức, bên trên chỗ
Tỉnh táo (người)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lâm vào cảnh cảnh trở ngại lúng túng
to put someone on the spot
(từ lóng) ra quyết định khử ai, thịt ai
a tender spot

Xem tender

Xem thêm: enhance là gì

Bạn đang xem: spots là gì

Ngoại động từ

Làm đốm, thực hiện lốm đốm
Làm không sạch, thực hiện nhơ, thực hiện dù (danh)
(thông tục) chấm trước (ngựa được cuộc); xem sét, trừng trị hiện nay ra
to spot somebody in the crowd
nhận đi ra ai vô đám đông
(quân sự), (hàng không) trừng trị hiện nay (vị trí, tiềm năng...)
Đặt vô địa điểm, đặt điều vô vị trí
the officer spotted his men at strategic points
viên sĩ quan lại sắp xếp quân của tớ vô những điểm chiến lược
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chấp
I spotted him two points
tôi chấp hẳn nhì điểm

Nội động từ

Dễ bị ố, dễ dẫn đến đốm (vải)

Tính từ

Mặt (tiền); trả chi phí ngay; trao ngay trong khi bán
spot cash
tiền mặt
spot wheat
lúa mì chào bán trả chi phí ngay
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trừng trị chuồn từ 1 đài trừng trị thanh khu vực (bản tin cẩn...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xen vô thân thuộc công tác trừng trị thanh chủ yếu (quảng cáo...)

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

điểm hàn
vết nung vết (chấm)

Giao thông & vận tải

vị trí đỗ trực thăng (trên tàu thủy)

Toán & tin cẩn

chấm
sự hiện nay có
vết, đốm điểm

Vật lý

tạo vết tạo ra đốm

Xây dựng

đố điểm (trang trí)
vạch vết điểm dấu
vết điểm

Điện

tạo trở thành vệt

Điện lạnh

vùng điểm

Kỹ thuật công cộng

chỗ địa phương
cốt
điểm
automatic spot-welding machine
máy hàn điểm tự động động
black spot
điểm mù
blind spot
điểm mù
blind spot
điểm mù/ vùng tắc
cathode-spot
điểm sáng sủa âm cực
cathodic spot
điểm sáng sủa âm cực
checked spot elevation
độ du lịch khống chế
dead spot
điểm chết
dry spot
điểm khô
embryonic spot
điểm phôì
flat spot
điểm phẳng
flying spot camera
máy quét tước điểm di động
flying spot scanner
máy quét tước điểm di động
germinal spot
đìểm mầm
hot spot
điểm nóng
hot spot
điểm lan nhieet của phản xạ lan nhiệt
hot spot
điểm cho tới hạn
ion spot
điểm nghiền quang đãng iôn
overlapping spot-weld
mối hàn điểm phủ
pain spot
điểm đau
red spot
điểm đỏ
resistance spot welding
sự hàn điểm bởi vì năng lượng điện trở
resistance spot welding
sự hàn điểm năng lượng điện trở
roller-spot welding
hàn điểm lăn
scanning spot
điểm quét tước, vết quét
single spot
mối hàn điểm
single-spot weld
điểm hàn
single-spot weld
điểm hàn đơn
soft spot
điểm nền yếu
spot beam antenna
ăng ten chùm điểm (vô tuyến vũ trụ)
spot beam coverage
sự phủ sóng bằmg chùm điểm
spot drilling
sự khoan điểm
spot elevation
điểm (có độ) cao
spot elevation
điểm có tính cao
spot film roentgenography
chụp Rơngen điểm khu vực trú, chụp tia X điểm khu vực trú
spot gluing
gắn keo dán loại đốm, gắn bám theo điểm
spot light source
nguồn sáng sủa điểm
spot measurement
phép đo điểm
spot pattern
hệ điểm
spot pitch
bước hàn (điểm)
spot punch
thiết bị vẩn đục lỗ điểm
spot sample
mẫu lấy bám theo điểm
spot value of the field
trị số của ngôi trường bên trên một điểm
spot weld
mối hàn điểm
spot welder
máy hàn điểm
spot welding
kỹ thuật hàn điểm
spot welding
hàn điểm
spot welding
sự hàn điểm
spot welding
sự hàn từng điểm
spot welding machine
máy hàn điểm
spot welding machine
thiết bị hàn điểm
spot-welding electrode
que hàn điểm
yellow spot
điểm vàng
đốm
trả chi phí ngay
spot cash delivery
giao mặt hàng trả chi phí ngay
vết
vệt
vị trí

Kinh tế

địa điểm
đốm
gỗ bìa đen
hiện trường
on spot
giao bên trên hiện nay trường
on-the-spot inquiry
điều tra bên trên địa điểm thực địa bên trên hiện nay trường
on-the-spot transaction
giao dịch bên trên hiện nay trường
spot investigation
sự khảo sát bên trên hiện nay trường
nơi chốn
phủ vết bẩn
vết
vết bẩn

ván bìa