string là gì

/strɪŋ/

Thông dụng

Danh từ

Dây; sợi xe; chão bện
a ball of string
một cuộn dây
Thớ (thịt...); xơ (đậu...)
Dây đàn
( the strings) ( số nhiều) đàn dây
to touch the strings
đánh đàn
Chuỗi, chùm, túm, xâu; đoàn, mặt hàng, loạt (người, vật)
a string of pearls
một chuỗi phân tử ngọc
a string of onions
một xâu hành
a string of horses
một đoàn ngựa
Thớ, xơ, gân (chất liệu cứng với xơ tiếp liền nhì nửa một vỏ đậu..)
Bảng ghi điểm (bia)
Đàn ngựa đua (cùng luyện ở một chuồng)
Vỉa nhỏ (than)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ( số nhiều) ĐK buộc ràng (kèm theo dõi kim cương biếu...)
the first/second string
quân bài xích chủ/phụ
Điểm tựa chính/phụ
to have/keep somebody on a string
điều khiển; cai quản
to harp on one string
cứ đùa mãi một điệu
to touch a string
(nghĩa bóng) vấp cho tới tâm can
with no strings attached/without strings
(thông tục) không tồn tại ĐK quánh biệt; không tồn tại sự giới hạn quánh biệt

Ngoại động kể từ .strung

Buộc vì thế chão, treo vì thế dây
Lên (dây đàn); căng (dây)
Làm căng thẳng mệt mỏi, lên chão cót (nghĩa bóng)
highly strung nerves
thần kinh vượt lên căng thẳng
Tước vứt xơ (ở vỏ đậu)
Xâu (hạt cườm...) trở nên chuỗi
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đùa khăm, đùa xỏ
( + along) cố ý gạt gẫm ai (nhất là về niềm tin cậy của mình)
she has no intention of marrying him - she's just stringing him along
cô tớ không phải với ý muốn lấy nó - cô tớ chỉ gạt gẫm nó thôi
( + up) (thông tục) treo cổ ai (nhất là không phù hợp pháp)
( + together) phối hợp (từ, cụm kể từ..) tạo thành những lời nói tuyên bố với ý nghĩa

Nội động từ

Căng chão lên (một khuôn cung, viôlông..)
loosely strung
buộc chão lỏng
Kéo nhiều năm đi ra trở nên dây; chảy trở nên chão (hồ, keo dán giấy...)
( + along) lẵng nhẵng
she decided đồ sộ string along with the others as she had nothings else đồ sộ do !
cô tớ ra quyết định lẽo vót theo dõi những người dân không giống vì thế chẳng với việc gì khác
Đánh khai mạc (bi a, nhằm (xem) ai được lên đường trước)
to string along with somebody
đi với ai, theo dõi ai
to string up somebody
treo cổ ai

hình thái từ

  • past : strung
  • PP : strung

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Dây, chuỗi, vệt hàn mảnh

Cơ khí & công trình

căng (lưỡi cưa, chão cáp)
đai truyền tròn
lên chão cót

Giao thông & vận tải

sợi ray hàn liền

Hóa học tập & vật liệu

chuỗi ống
casing string
chuỗi ống chống
combination string of casing
chuỗi ống kháng liên hợp
frozen string of casing
chuỗi ống kháng bị kẹt
tapered string of drill pipe
chuỗi ống khoan với 2 lần bán kính không giống nhau

Toán & tin cậy

chuỗi

Giải quí VN: Một xêri những ký tự động chữ và số.

alphabetic string
chuỗi chữ cái
alphabetic string
chuỗi ký tự động chữ
binary digit string
chuỗi chữ số nhị phân
binary element string
chuỗi thành phần nhị phân
bit string
chuỗi bít
byte string
chuỗi byte
character string constant
hằng chuỗi ký tự
character string type
kiểu chuỗi ký tự
command string
chuỗi lệnh
compound string
chuỗi phức hợp
conformant string
chuỗi quí ứng
conformant string
chuỗi tương hợp
control string
chuỗi điều khiển
delimiter string
chuỗi phân cách
dummy string
chuỗi giả
element string
chuỗi trở nên phần
equivalent reference string
chuỗi tham lam chiếu vì thế nhau
exchange text string
chuỗi văn phiên bản trao đổi
find text string
tìm chuỗi văn bản
graphic character string
chuỗi ký tự động vật họa
initialization string
chuỗi khởi đầu
length of a character string
độ nhiều năm của một chuỗi ký tự
literal string
chuỗi trực kiện
long string
chuỗi dài
mixed data string
chuỗi tài liệu láo hợp
mixed string
chuỗi láo hợp
multiple-string processing
sự xử lý nhiều chuỗi
null character string
chuỗi ký tự động trống
null character string
chuỗi ký trống
octet-string type
kiểu chuỗi octet
pattern string
chuỗi mẫu
RPL string
chuỗi RPL
SCB (stringcontrol byte)
byte điều khiển và tinh chỉnh chuỗi
search string
chuỗi thăm dò kiếm
selector string
chuỗi cỗ chọn
setup string
chuỗi thiết lập
short string
chuỗi ngắn
SNA character string
chuỗi ký tự động SNA
SPRLNG (stringprocessing language)
ngôn ngữ xử lý chuỗi
string area
vùng chuỗi (ký tự)
string break
ngắt chuỗi, ngắt xâu
string concatenation
sự ghép chuỗi
string concatenation
sự ghép chuỗi (ký tự)
string concatenation
sự nối chuỗi
string constant
hằng chuỗi
string control byte (SCB)
byte điều khiển và tinh chỉnh chuỗi
string conversion function
hàm quy đổi chuỗi
string copying function
hàm chép chuỗi
string delimiter
ký tự động tách chuỗi
string delimiter
dấu tách chuỗi
string device
thiết bị chuỗi
string editor
bộ biên soạn thảo chuỗi
string formula
công thức chuỗi
string handling routine
thủ tục xử lý chuỗi
string manipulation
sự thao tác chuỗi
string manipulation language
ngôn ngữ thao tác chuỗi
string operation
thao tác chuỗi
string polygon
đa giác chuỗi
string processing language (SPRING)
ngôn ngữ xử lý chuỗi
string reduction
sự rút gọn gàng chuỗi
string termination convention
quy ước kết thúc đẩy chuỗi
STRING type
kiểu STRING (chuỗi)
String Value
giá trị chuỗi
string variable
biến chuỗi
string-oriented symbolic language (SNOBOL)
ngôn ngữ ký hiệu phía chuỗi
substitution string
chuỗi thay cho thế
symbol string
chuỗi ký hiệu
target string
chuỗi đích
text string search
sự thăm dò tìm kiếm chuỗi văn bản
truncation (e.g. of a string)
cắt xén (một chuỗi)
unit string
chuỗi với một trong những phần tử
unit string
chuỗi đơn vị
chuỗi ký tự

Giải quí VN: Một xêri những ký tự động chữ và số.

Bạn đang xem: string là gì

alphabetic string
chuỗi ký tự động chữ
character string constant
hằng chuỗi ký tự
character string type
kiểu chuỗi ký tự
graphic character string
chuỗi ký tự động vật họa
length of a character string
độ nhiều năm của một chuỗi ký tự
null character string
chuỗi ký tự động trống
SNA character string
chuỗi ký tự động SNA
string area
vùng chuỗi (ký tự)
string concatenation
sự ghép chuỗi (ký tự)

Xây dựng

cốn thang

Giải quí EN: Any of various features thought of as resembling a piece of string, as by having a long, thin, continuous form; specific uses include:a wooden joist with a slope that supports steps in wooden stairs.

Xem thêm: bản demo là gì

Xem thêm: trạng thái là gì

Giải quí VN: Chi tiết với dạng mỏng manh nhiều năm liên tục; thông thường là những thanh mộc bịa đặt dốc nhằm hứng những bậc thang vô lan can mộc.

close string
cốn thang kín
continuous string
cốn thang liên tục
cut string
cốn thang cụt
open string
cốn thang hở
wall string
cốn thang ngay lập tức tường
dầm (cầu) thang
close string
dầm (cầu) thang kín
face string
dầm lan can liên tục
housed string
dầm lan can loại hộp
open wall string
dầm lan can tựa tường
rough string
dầm lan can dưới
string piece
chi tiết dầm cầu thang
wall string
dầm lan can sát tường
wall string
dầm lan can tựa tường
dầm hứng cầu thang
rầm (dỡ) cầu thang
thanh kéo giằng

Điện

chuỗi sứ (cách điện)
string chain curtain
màn, chuỗi sứ (cách điện)

Kỹ thuật công cộng

băng
equivalent reference string
chuỗi tham lam chiếu vì thế nhau
in a string
có dạng băng nhiều năm liên tục
dải
dầm cầu thang
close string
dầm (cầu) thang kín
face string
dầm lan can liên tục
housed string
dầm lan can loại hộp
open wall string
dầm lan can tựa tường
rough string
dầm lan can dưới
string piece
chi tiết dầm cầu thang
wall string
dầm lan can sát tường
wall string
dầm lan can tựa tường
dây
dây đàn

Giải quí EN: Any of various features thought of as resembling a piece of string, as by having a long, thin, continuous form; specific uses include:in drilling, a section of pipe, casing, or other fitting or fittings lowered into a bore hole..

Giải quí VN: Bất kỳ những bịa đặt tính này được cho rằng có công dụng lắp ráp một chão đàn cũng chính vì với khuôn nhiều năm, miếng dùng trong những ngôi trường hợp: vô khoan, một trong những phần của ống, vỏ quấn, hoặc những lắp ráp vô lỗ khoan.

dây thừng
dòng
binary digit string
dòng bit nhị phân
string distribution diaphragm
màng phân phối dòng
đường kẻ
đường kẻ nối
đường nổi (trên tường)
nhanh
pipe string
nhánh lối ống
sợi dây
sự căng
sự giằng
thanh dài
thanh neo

Kinh tế

buộc vì thế dây
dải
dạng sợi
dạng xơ
dây
dây bện
nhầy
quánh
sự buộc dung dịch lá
sự đan lưới
tước
xâu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
cord , rope , strand , twine , twist , chain , consecution , echelon , tệp tin , line , order , procession , queue , rank , row , sequel , sequence , tier , train , column , course , progression , round , lập cập , succession , suite , condition , proviso , qualification , reservation , specification , stipulation , term , band , chord , concatenation , fillet , learn , leash , ribbon , series , thong , warp

Từ ngược nghĩa