superior là gì

/su:'piәriә(r)/

Thông dụng

Tính từ

Cao, cao cấp; bên trên cung cấp cao
superior officer
sĩ quan liêu cao cấp
Chất lượng cao
Ở trên; bịa tại đoạn cao hơn
In lên bên trên dòng sản phẩm, viết lách lên bên trên dòng
superior letters
chữ in bên trên dòng
Khá rộng lớn, nhiều hơn nữa, đảm bảo chất lượng rộng lớn, rộng lớn hơn
by superior wisdom
do khéo léo hơn
to be superior in tốc độ lớn any other machine
về vận tốc thì nhanh chóng rộng lớn bất kể một máy nào là khác
to be overcome by superior numbers
bị thất bại vì thế số quân (địch) nhiều hơn
Tốt, xuất sắc hơn
made of superior leather
làm vày loại domain authority tốt
the superior persons
những người giỏi
Hợm hĩnh, trịch thượng, thực hiện cao
a superior air
dáng hợm hĩnh
(thực vật học) thượng, trên
superior ovary
bầu thượng
to rise superior lớn glory
danh vọng ko thực hiện sờn lòng được
superior lớn bribery
không thể mua sắm chuộc được

Danh từ

Người cung cấp trên
Người xuất sắc rộng lớn, người khá hơn; vật đảm bảo chất lượng hơn
to have no superior in courage
không ai can đảm và mạnh mẽ bằng
Trưởng tu viện; bề trên
Father Superior
cha trưởng viện, phụ thân bề trên

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

tốt hơn

Giải quí EN: Of higher grade or quality.

Giải quí VN: Có cấp độ hoặc đặc thù cao hơn nữa.

Bạn đang xem: superior là gì

Xem thêm: chứng thư số là gì

Toán & tin cậy

trên
superior planet
hành tinh ma trên

Xây dựng

ưu

Kỹ thuật cộng đồng

máy chủ

Giải quí VN: Trong mạng PC và viễn thông, đó là PC tiến hành những công dụng trung tâm, như thực hiện cho những tệp lịch trình hoặc tài liệu trở nên sẵn sàng sử dụng cho những PC không giống ví dụ điển hình. Quan hệ host/terminal (máy chủ/thiết bị đầu cuối) là mối liên hệ công ty tớ, vô cơ sever ra quyết định toàn bộ.

ở trên

Kinh tế

cao
cấp trên
chiếm ưu thế hơn
tốt
ưu việt hơn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
above , a cut above , admirable , capital , choice , dandy , deluxe , distinguished , exceeding , exceptional , exclusive , expert , famous , fine , finer , first-class , first-rate , first-string , five-star , good , good quality , grander , high-caliber , high-class , major , more advanced , more skillful , noteworthy , of higher rank , over , overlying , paramount , predominant , preferable , preferred , premium , prevailing , primary , remarkable , senior , superhuman , superincumbent , surpassing , unrivalled , airy , bossy , cavalier , cocky * , condescending , cool , disdainful , high-and-mighty * , high-hat * , insolent , lofty , overbearing , patronizing , pretentious , proud , snobbish , stuck-up * , supercilious , uppity * , upstage , wiseguy , prime , select , ace , banner , blue-ribbon , brag , champion , quality , splendid , superb , terrific , tiptop , top , haughty , high-and-mighty , lordly , overweening , prideful , upper , antecedent , excellent , magisterial , meritorious , more excellent , palmy , perfect , preeminent , prepotent , supereminent , supernal , supernatural , superordinary , superordinate , unsurpassed
noun
boss , brass * , ceo , chief , chieftain , director , elder , exec , executive , head , head honcho , heavyweight , higher-up , key player , leader , manager , principal , ruler , senior , supervisor , vip * , better , antecedence , arrogant , best , chauvinism , choice , condescending , conspicuity , deluxe , dominant , elevated , elite , eminence , ethnocentrism , exalted , exceeding , excellent , exceptional , exquisite , fine , greater , haughty , higher , higher up , illuminism , insolent , magnifico , marvelous , meliority , ne plus ultra , noteworthy , outstanding , precedence , predominance , predominant , preeminence , preeminent , premium , preponderance , seniority , snobbish , sociocentrism , supercilious , superciliousness , supereminence , superiority , superlative , surpassing , transcendence , transcendent , upper , uppity , vantage point , worthiness

Từ trái ngược nghĩa