take into account là gì

Bản dịch của "take into account" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: take into account là gì

chevron_right

Bản dịch

đế ý đến một vấn đề quan trọng

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "take into account" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to take into account

đế ý cho tới một yếu tố cần thiết

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "take into account" nhập một câu

Xem thêm: 0345 là mạng gì

But all these stories tự not take into tài khoản the actual meaning of thura.

He recognized the value of international codes and standards, but asked that their enforcement take into tài khoản levels of development in each country.

This theory does not take into tài khoản the effect of the other two principal stresses.

The model is designed to lớn take into tài khoản all key components of the hydrologic cycle.

The street could be wet for a variety of other reasons that this argument does not take into tài khoản.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "take into account":

Xem thêm: vape là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "take into account" nhập giờ đồng hồ Việt