Điều Kiện Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa Và Quốc Tế, Thủ Tục Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

Cho tôi hỏi điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định thế nào? Sau đợt thi vừa qua em muốn đăng ký chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Nha Trang vì em muốn làm hướng dẫn viên du lịch. Như vậy, tôi cần đáp ứng điều kiện nào để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa?
*
Nội dung chính

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định thế nào?

Theo khoản 1 Điều 59 Luật Du lịch 2017 quy định điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:

"Điều 59. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch1. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;c) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;d) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.2. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế bao gồm:a) Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;b) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;c) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.3. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:a) Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;b) Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về mẫu thẻ, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ."

Theo đó, để đủ điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bạn cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Bạn đang xem: Điều Kiện Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa Và Quốc Tế, Thủ Tục Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

- Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

Xem thêm: chính kịch là gì

Hướng dẫn viên du lịch (Hình từ Internet)

Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn bao nhiêu năm?

Theo Điều 58 Luật Du lịch 2017 quy định như sau:

Xem thêm: haterpin là thuốc gì

"Điều 58. Hướng dẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch<...>3. Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch bao gồm:a) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;b) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;c) Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.4. Thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm.5. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí."

Theo đó, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm.

Trình tự thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa được thực hiện như thế nào?

Theo Điều 60 Luật Du lịch 2017 quy định cụ thể như sau:

"Điều 60. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:a) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;c) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ tương ứng với điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 hoặc điểm b và điểm c khoản 2 Điều 59 của Luật này;d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;đ) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa được quy định như sau:a) Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh;b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Theo đó, trình tự thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa được thực hiện như trên.