this weekend là thì gì

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: this weekend là thì gì

TRẢ LỜI

avatar

This weekend là nhận thấy thì sau này (cả 3 thì tương lai: đơn, ngay sát, dự định)

This weekend : vào ngày cuối tuần này

VD: This weekend, I will clean my house.

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

3.7

3 vote

Câu vấn đáp của tớ là:

This weekend là tín hiệu nhận thấy thì nào?

=> This weekend là tín hiệu nhận thấy của thì sau này đơn, gần

=> This weekend: tuần này

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

Xem thêm: môn tin học tiếng anh là gì

1 vote

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí