Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2 : Healthy Living, Tiếng Anh 7

Trong chuỗi "Chữa sách giáo khoa tiếng Anh cung cấp THCS", hãy thuộc IELTS Fighter đến với bài xích chữa Unit 2: Health - Getting Started của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7. Nội dung bài viết bao có đáp án đưa ra tiết, pdf bài giảng

UNIT 2: Health - Getting Started

Bài 1. Listen and read.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 2

(Nghe với đọc)

Tạm dịch:

Nick: xin chào Phong

Phong: Ồ, chào. Chúng ta đã đánh thức mình đấy Nick

Nick: tuy nhiên 10 giờ rồi đấy. Họ hãy ra ngoài chơi.

Phong: Không, chớ rủ mình. Bản thân nghĩ rằng mình sẽ trong nhà và đùa Zooniverse trên lắp thêm tính.

Nick: mẫu gì? lúc này là một ngày rất đẹp trời. Thôi nào! bạn đã ngủ đủ rồi. Họ hãy ra ngoài làm cái gi đi - nó lành mạnh hơn.

Phong: làm những gì hả Nick?

Nick: bọn họ đi bơi đi? Hay đạp xe? chúng đều rất tốt cho mức độ khỏe.

Phong: Không, mình không muốn.

Nick: Cậu trông ko khỏe kia Phong, cậu ổn không?

Phong: Mình cảm giác buồn. Mình ăn thức điểm tâm mọi lúc, chính vì như thế mình đang lên cân.

Nick: Vậy là càng thêm vì sao để ra đi ngoài.

Phong: Không, Nick. Hơn nữa, bản thân nghĩ mình bị cảm - mình cảm thấy yếu ớt với mệt mỏi. Và, mình rất có thể bị cháy nắng bên ngoài.

Nick: Mình vẫn không đồng ý câu vấn đáp không. Hiện thời mình sẽ đến nhà cậu!

a: Can you find a word or expression that means:

(Em rất có thể tìm một từ bỏ hoặc các từ mà tất cả nghĩa là)

Lời giải:

the name of Computer trò chơi = Zooniverse

tên của trò chơi laptop = Zooniverse

I don’t want = I don’t feel like

Tôi không muốn = Tôi không cảm xúc thích

feeling sad = feel kind of sad

cảm thấy bi lụy = cảm thấy buồn

becoming fatter = putting on weight

trở thành béo phì ra nhiều thêm = tăng trọng lượng

I don’t accept it = won’t take no for an answer

Tôi không đồng ý nó = sẽ không nhận được câu trả lời

b: Read the conversation again. Who wants to do:(Đọc bài bác đàm thoại lần nữa. Ai mong muốn làm những điều này.)

Lời giải:

Nick

Phong

1. Stay at home

Ở nhà

2. Play computer games

Chơi trò chơi trên thiết bị tính

3. Go outside

Đi ra ngoài

4. Go swimming

Đi bơi

5. Avoid getting sunburnt

Tránh bị cháy nắng

Bài 2. Match the health problems in the box with the pictures. Then listen & repeat.

(Nối gần như về đề sức mạnh với những hình ảnh. Sau đó nghe cùng nhắc lại)

Lời giải:

1 - e. Allergy

2 - f. Sickness

3 - d. Flu

4 - c. (get on) weight

5 - b. Sunburn

6 - a. Spots

Which problems vì you think are most common with your classmates? Rank the problems from the most common (1) khổng lồ the least common (6). Then tóm tắt with a partner.

(Em thấy vấn đề nào thường gặp gỡ với bạn bè trong lớp? xếp hạng các vấn đề từ thông thường (1) cho đến ít tốt nhất (6). Sau đó share với bạn.)

3 - 6 - 2 - 1 - 5 - 4

Bài 3. These people have the wrong advice. Can you match the correct advice (1-5) with the people (a-e)?

(Nhìn vào lời khuyên. Những người dân này đến lời khuyên răn sau. Bạn cũng có thể nối lời khuyên đúng với từng người).

Lời giải:1 - c

Cẩn thận với đều gì bạn ăn và uống.

2 - d

Rửa tay chúng ta thường xuyên

3 - e

Đội nón

4 - b

Luyện cộng đồng dục thường xuyên xuyên

5 - a

Rửa mặt thường xuyên xuyên.

Bài 4. Game: Take a card with a health problem or a piece of advice. Walk around and try to find the person with the thẻ that matches yours.

(Trò chơi: rước một thẻ cùng với một vụ việc về sức mạnh hoặc một lời khuyên. Đi loanh xung quanh và cố gắng tìm người dân có thẻ khớp cùng với bạn)

A: I have a flu.

B: Oh, I’m sorry. My advice is “Wear a hat”.

Yes, my advice is “Take the pill”

A: I got a sunburn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dò Mật Khẩu Wifi Bằng Google, Cách Tìm Mật Khẩu Wifi Mọi Nơi Cực Kì Đơn Giản

B: Oh, yes, my advice is “Wear a hat”.

A: I put on weight.

B: Oh, yes, my advice is “Exercise regularly”.

Tạm dịch:

A: Tôi bị cảm.

B: Ồ mình cực kỳ tiếc, lời khuyên của chính bản thân mình là “Đội nón vào”.

Ừ, lời khuyên của tôi là “Uống thuốc vào.

A: bản thân bị cháy nắng.

B: Ồ, vậy hả, lời khuyên của chính bản thân mình là “Đội nón vào”.

A: bản thân tăng cân.

B: Ổ, vậy hả, lời khuyên của bản thân mình là “Tập luyện thể dục thường xuyên”.

LINK DOWNLOAD:UNIT 2 - GETTING STARTED

Trên đấy là tất cả phần giải mã của Unit 2: Health - Getting Started. Các bạn học sinh rất có thể chọn học tập qua bản pdf được IELTS Fighter để ở phía trên. Hy vọng các bạn học sinh sẽ có được những giờ học vui vẻ và hữu dụng nhé.

Getting Started

1. Listen and read. 2. What are Mark and Mi talking about? 3. Write a word or a phrase from the box under its picture. 4. Complete each sentence with a word from the conversation. 5. (Game) Good/ bad for health?

Xem giải mã


A Closer Look 1

1. Match the phrases on the left with the correct pictures on the right. 2. Complete the sentences with the correct words & phrases below. 3. Work in pairs. Discuss và tick () each activity in the tables as H (Healthy) or U (Unhealthy). 4. Listen & repeat. Pay attention lớn the sounds /f/ và /v/. 5. Listen và repeat, paying attention khổng lồ the underlined words.

Xem giải mã


A Closer Look 2

1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S if the subject is missing from the sentence & V if the verb is. 3. Rearrange the words and phrases khổng lồ make simple sentences. 4. Write complete sentences from the prompts. You may have khổng lồ change the words or showroom some. 5. Work in pairs. Discuss & write a simple sentence from the two given sentences.

Xem giải mã


Communication

1. Listen & read the conversation. Pay attention lớn the highlighted parts. 2. Make similar conversations for the health problems below. 3. Read the passage & choose the correct title for it. 4. Work in pairs. Discuss và make a menu of the tips which help the Japanese live long lives. Present it khổng lồ the class. 5. Work in groups. Discuss & make a các mục of the tips that the Vietnamese can vị to live longer. Present it to lớn the class. Does the class agree with you?

Xem giải thuật


Skills 1

1. Work in pairs. Discuss và write each word or phrase under the correct picture. Which skin condition is the most common among teenagers? 2. Read the passage và match the beginnings in A with the endings in B. 3. Read the passage again và choose the correct answer A,B, or C. 4. Work in pairs. Read the passage again. Pick the tips which you can easily follow. Giới thiệu your ideas with your partner. 5. Work in groups. Read about the health problems below. Discuss và make notes of some tips you ca

Xem lời giải


Skills 2

1. Work in pairs. Discuss & tick () the habits you think are good for your health. 2. Listen và tick (✓) the habits mentioned. 3. Listen again & give short answers khổng lồ the questions. 4. Work in groups. Discuss & make notes of the tips from the listening. Then giới thiệu them with the class. 5. Write a passage of about 70 words to give advice on how to avoid viruses.

Xem giải mã


Looking back

1. Complete the sentences with the verbs below. 2. Write the words below next khổng lồ their definitions. 3. Tick (✓) simple sentences. 4. Change the following sentences into simple ones.

Xem lời giải


Project

Your class is starting a chiến dịch to make your school a healthier place. In groups, make a poster about a bad habit that the students in your school often do và give some tips khổng lồ change that habit.

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép happyxoang.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.