tính chất của cuộc cách mạng tân hợi năm 1911 là gì

Câu hỏi:

16/07/2020 92,669

A. Cách mạng dân chủ tư sản

Bạn đang xem: tính chất của cuộc cách mạng tân hợi năm 1911 là gì

Đáp án chủ yếu xác

B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. Đấu giành giật giải tỏa dân tộc

D. Cách mạng tư sản kiểu mới

Cách mạng dân mái ấm tư sản là cuộc cách mệnh bởi giai cấp cho tư sản hướng dẫn, quần bọn chúng quần chúng là động lực chủ yếu nhằm mục đích tấn công ụp cơ chế phong con kiến tiếp tục lạc hậu, giành quyền dân mái ấm. Sau Khi cách mệnh thành công xuất sắc, giai cấp cho tư sản lập nên cơ chế nằm trong hòa, tóm quyền cai trị thay cho cho tới giai cấp cho phong con kiến.

Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mệnh tấn công ụp cơ chế phong con kiến Mãn Thanh, được phần đông quần bọn chúng quần chúng nhập cuộc, xây dựng Trung Hoa Dân Quốc, hàng đầu là cơ quan chính phủ trợ thì.

Đáp án hãy chọn là: A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là vấn đề hạn chế vô mục chi tiêu đấu giành giật của Trung Quốc Đồng minh hội?

A.  Chưa coi trọng nhiệm vụ đấu giành giật giai cấp 

B. Chưa coi trọng nhiệm vụ chống phong kiến

C.   Chưa chú ý đến quyền lợi của quần chúng lao động 

D. Chưa coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc xâm lược

Câu 2:

Ý nghĩa cơ phiên bản nhất của cách mệnh Tân Hợi là

A. cuộc cách mệnh tư sản trước tiên ở Trung Quốc

B. lật ụp cơ chế phong con kiến, xây dựng cơ chế nằm trong hoà

C. mở đàng cho tới mái ấm nghĩa tư phiên bản trở nên tân tiến ở Trung Quốc

D. ảnh tận hưởng cho tới trào lưu hóa giải dân tộc bản địa ở Châu Á

Câu 3:

Ý này ko thể hiện tại chính tiềm năng hoạt động và sinh hoạt của tổ chức triển khai Trung Quốc Đồng minh hội?

A. Đánh ụp Mãn Thanh

Xem thêm: năm 2002 là năm con gì

B. Tấn công tô giới của những nước đế quốc bên trên Trung Quốc

C. Khôi phục Trung Hoa, xây dựng Dân Quốc

D. Thực hiện tại quyền đồng đẳng về ruông khu đất cho tới dân cày

Câu 4:

Nguyên nhân đa phần kéo theo giới hạn của Cách mạng Tân Hợi 1911 là

A. Không lật ụp được sự cai trị của triều đình phong con kiến Mãn Thanh.

B. Một số người hướng dẫn Trung Quốc Đồng minh hội mái ấm trương thương lượng với kẻ thù

C. Không xử lý được yếu tố cơ phiên bản của cách mệnh là ruộng khu đất cho tới nông dân

D. Không đặt điều yếu tố giai cấp cho lên địa điểm tiên phong hàng đầu vô cuộc cách mệnh.

Câu 5:

Trước thái phỏng của triều đình Mãn Thanh so với đế quốc, quần chúng Trung Quốc sở hữu hành vi gì?

A. Đầu mặt hàng đế quốc

B. Nổi dậy đấu tranh

C. Thỏa hiệp với đế quốc

D. Lợi dụng đế quốc kháng phong kiến

Câu 6:

Sự khiếu nại này chứng minh cách mệnh Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911 bên trên thực tiễn tiếp tục chấm dứt?

A. Nền quân mái ấm Mãn Thanh sụp đổ

B. Tôn Trung Sơn từ nhiệm Đại Tổng thống, trao quyền cho tới Viên Thế Khải

C. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại

Xem thêm: thanh niên là gì

D. Triều đình Mãn Thanh bị cấu kết với đế quốc đàn áp cơ hội mạng