to be là gì

Động kể từ To Be là 1 trong mỗi kỹ năng và kiến thức căn phiên bản tuy nhiên chúng ta có thể được học tập kể từ cực kỳ sớm. Tuy nhiên còn nếu không bắt chắc chắn kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này tiếp tục kéo theo việc khó khăn tiếp cận những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp tương quan. Bài viết lách này PREP.VN tổ hợp lại toàn bộ những kỹ năng và kiến thức quan trọng của động kể từ To Be nhằm chúng ta có thể dùng ngay lập tức ngay lập tức.

Động kể từ To Be
Động kể từ To Be

I. Động kể từ To Be là gì?

Động kể từ To Be là 1 trợ động kể từ (auxiliary verb) có công năng links mái ấm ngữ của câu với cùng 1 vị ngữ dùng làm reviews, tế bào mô tả hoặc Đánh Giá một sự vật, vấn đề và quả đât,… Động kể từ To Be Có nghĩa là “thì, là, ở” và sở hữu những dạng thay đổi thể không giống nhau tùy nhập đại kể từ và thì ở nhập câu. Ví dụ:

Bạn đang xem: to be là gì

  • This pen is xanh rớt (chiếc cây viết này color xanh)
  • I am a student (Tôi là 1 học tập sinh)
Động kể từ To Be là gì?
Động kể từ To Be là gì?

II. Các thay đổi thể của động kể từ To Be

Các thay đổi thể của động kể từ To Be tiếp tục không giống nhau và các bạn nên phân tách dựa trên ngôi và thì của câu. quý khách rất có thể xem thêm bảng bên dưới đây:

Các thì

Chủ ngữ

To Be

Ví dụ

Dạng nguyên vẹn thể

be

This book is big (Cuốn sách này to)

Thì lúc này đơn

I

am

I am smart (Tôi thông minh)

He/She/It

is

She is beautiful (Cô ấy cực kỳ xinh đẹp)

You/We/They

are

We are unite (Chúng tôi đoàn kết)

Thì quá khứ đơn

I/He/She/It

was

I was in cinema yesterday (Tôi đã  ở rạp chiếu phim hôm qua)

You/We/They

were

You were here (Bạn ở đây)

Thì sau này đơn

I/You/He/She/It/We/They

will be

I will be strong (Tôi tiếp tục trở thành khỏe khoắn mạnh)

Dạng tiếp diễn

being

He is being unusual (Anh ấy đang được ko bình thường)

Dạng trả thành

been

It has been fun (Nó vẫn vui vẻ vẻ)

1. Dạng nguyên vẹn thể

Đối với dạng nguyên vẹn thể, thường thì là tùy theo cấu hình ngữ pháp của câu Lúc động kể từ To Be nên phân tách ở dạng nguyên vẹn thể. Sau động kể từ khuyết thiếu (can, could, may, might,…) động kể từ sẽ phải phân tách ở dạng nguyên vẹn thể. Ví dụ: It might be easy (Nó rất có thể tiếp tục dễ).

Động tù To Be ở dạng nguyên vẹn thể
Động tù To Be ở dạng nguyên vẹn thể

2. Động kể từ To Be ở thì lúc này đơn

Công thức với động kể từ To Be ở thì lúc này đơn như sau:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng ấn định (+)

S + am/is/are + O

He is a student (Anh ấy là học tập sinh)

Phủ ấn định (-)

S + am/is/are + not + O

He is not a student (Anh ấy ko nên là học tập sinh)

Nghi vấn (?)

 • Am/Is/Are + S +…?
 • What/Why/How… + am/is/are + S +…?

Is he a student? (Anh ấy liệu có phải là học viên không?)

Chia động kể từ To Be:

  • Chủ ngữ “I” động kể từ To Be sẽ tiến hành phân tách là “am”. Ví dụ: I am very happy (Tôi cực kỳ vui)
  • Chủ ngữ “He”, “She”, “It” hoặc bất kể mái ấm ngữ số không nhiều nào là thì động kể từ To Be phân tách là “is”. Ví dụ: He is very happy (Anh ấy cực kỳ vui)
  • Chủ ngữ “You”, “We”, “They” và bất kể mái ấm ngữ phân tách số nhiều nào là thì động kể từ To Be phân tách là “are”. Ví dụ: We are very happy ( Chúng tôi cực kỳ vui)

3. Động kể từ To Be ở thì quá khứ đơn

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng ấn định (+)

S + was/were +…

She was here yesterday

(Cô ấy vẫn ở trên đây hôm qua)

Phủ ấn định (-)

S + was/were + not +…

She was not here yesterday 

(Cô ấy dường như không ở trên đây hôm qua)

Nghi vấn (?)

 • Was/Were + S +…?
 • What/Why/How… + was/were + S +…?

Was she here yesterday?

(Có nên cô ấy vẫn ở trên đây hôm qua)

Chia động kể từ To Be:

  • Chủ ngữ “I”, “He”, “She”, “It” hoặc bất kể mái ấm ngữ số không nhiều nào là, động kể từ To Be được phân tách là “Was”. Ví dụ: He was very hungry(Anh ấy vẫn cực kỳ đói).
  • Chủ ngữ “You”, “We”, “They” hoặc bất kể mái ấm ngữ số nhiều nào là, động kể từ To Be được phân tách là “Were”. Ví dụ: We were here together (Chúng tôi vẫn ở trên đây nằm trong nhau).

4. Động kể từ To Be ở thì sau này đơn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng ấn định (+)

S + will be + O

He will be at home page tomorrow 

(Anh ấy tiếp tục trong nhà vào trong ngày mai)

Phủ ấn định (-)

S + will + not + be + O

He will not be at home page tomorrow

(Anh ấy sẽ không còn trong nhà vào trong ngày mai)

Nghi vấn (?)

 • Will + S + be…?
 • What/Why/How… + will + S + be…?

Will he be at home page tomorrow?

(Anh ấy sở hữu trong nhà vào trong ngày mai không?)

Chia động kể từ to tát be: Với thì sau này đơn, động kể từ To Be ở dạng nguyên vẹn thể và được kết phù hợp với “Will” như cấu hình ở trên bảng bên trên.

5. Động kể từ To Be ở dạng tiếp diễn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Xem thêm: tỉ khối là gì

Khẳng ấn định (+)

S + is/are/am + being + O

They are being at school now

(Họ đang được ở ngôi trường bây giờ)

Phủ ấn định (-)

S + is/are/am + not + being + O

They are not being at school now

(Họ đang được ko ở ngôi trường bây giờ)

Nghi vấn (?)

 • Is/are/am + S + being…?
 • What/Why/How… + is/are/am + S + being…?

Are they being at school now?

(Họ sở hữu đang được ở ngôi trường giờ đây không?)

Chia động kể từ To Be:

Ở thì này động kể từ To Be được phân tách ở dạng Being đi kèm theo với is/are/am. Sử dụng is, are hoặc am tùy nằm trong nhập mái ấm ngữ như cơ hội phân tách ở thì lúc này đơn.

6. Động kể từ To Be ở dạng trả thành

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng ấn định (+)

S + has/have been + O

Nam has been at bus stop for 30 minutes

(Nam vẫn ở bến xe buýt được 30 phút)

Phủ ấn định (-)

S + has/have + not + been + O

Nam has not been at bus stop for 30 minutes

(Nam dường như không ở bến xe buýt được 30 phút)

Nghi vấn (?)

 • Has/have + S + been…?
 • What/Why/How… + has/have + S + been…?

Has Nam been at bus stop for 30 minutes

(Có nên Nam vẫn ở bến xe buýt được nửa tiếng không?)

Chia động kể từ To Be:

  • Ở thì này động kể từ To Be được phân tách ở dạng “Been” kết phù hợp với “have/has” như cấu hình. Với mái ấm ngữ “They, We, You,I..” và những mái ấm ngữ số nhiều tao người sử dụng “have”. Ví dụ: They have been at the school for 1 hour (Họ vẫn ở ngôi trường được một tiếng)
  • Với mái ấm ngữ “ he, she,…” và những mái ấm ngữ số không nhiều tao người sử dụng “has”. Ví dụ: He has been at the school for 1 hours (Anh ấy vẫn ở ngôi trường được một tiếng)

7. Động kể từ To Be ở dạng bị động

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng ấn định (+)

S + To Be + V(PII) + O

The house is cleaned by my mother

(Ngôi mái ấm được dọn dẹp và sắp xếp vì chưng u tôi)

Phủ ấn định (-)

S + To Be + not + V(PII) + O

The house is not cleaned by my mother

(Ngôi mái ấm ko được dọn dẹp và sắp xếp bươi u tôi)

Nghi vấn (?)

 • To Be + S + V(PII)…?
 • What/Why/How… + To Be+ S + V(PII)…?

Is the house cleaned by my mother?

(Có nên mái nhà được dọn dẹp và sắp xếp vì chưng u tôi không?

Chia động kể từ To Be: Ở dạng này, tao nhờ vào mái ấm ngữ và thì của câu nhằm phân tách động kể từ To Be tương thích.

III. Vị trí của động kể từ To Be nhập câu & cơ hội dùng động kể từ To Be

Động kể từ To Be được dùng làm reviews, tế bào mô tả, Đánh Giá sự vật, vấn đề và quả đât,… Động kể từ To Be sở hữu những địa điểm nhập câu như sau:

1. Đứng trước danh từ

Vị trí của động kể từ To Be

Cấu trúc

Ví dụ

Đứng trước danh từ

S + To Be + N

 • My father is a teacher (Bố tôi là giáo viên)

Đứng trước tính từ

S + To Be + Adj

 • She is beautiful (Cô ấy đẹp)

Đứng trước cụm giới từ

S + To Be + Preposition

 • The pencil is on my desk (Bút chì phía trên bàn của tôi)

Đứng trước động từ

S + To Be + Ving (trong thì lúc này tiếp diễn)

S + To Be + Ved (trong câu bị động)

 • The house is cleaned (Ngôi mái ấm được dọn dẹp)
 • I am given a candy (Tôi được cho một viên kẹo)

IV. Cách người sử dụng nâng lên của động kể từ To Be

Cách người sử dụng nâng lên của động kể từ To Be
Cách người sử dụng nâng lên của động kể từ To Be

Một số cách sử dụng nâng lên với động kể từ To Be những chúng ta có thể tham ô khảo:

1. Động kể từ To Be nhập cấu hình To Be + of + noun (=have)

 Dùng nhằm chỉ đặc thù, tình thương của một đối tượng người tiêu dùng nào là cơ. Ví dụ:

  • This chair is of elegant format. (Cái ghế này nom cực kỳ trang nhã) 
  • Nam is of medium height. (Nam sở hữu độ cao tầm trung)

2. Động kể từ To Be nhập cấu hình To Be + to tát + V

Để thể hiện nay câu nói. hướng dẫn, câu khẩu lệnh, ý định được sắp xếp. Ví dụ: He is to tát finish her homework by 10pm (Anh ấy nên thực hiện hoàn thành bài xích tập luyện về mái ấm trước 10 giờ tối).

3. Động kể từ To Be người sử dụng nhập cấu hình be about + to tát tự something 

Dùng nhằm trình diễn mô tả một dự định hoặc ý định nào là cơ. Ví dụ: I am about to tát travel around the world (Họ đang được ý định lên đường vòng xung quanh thế giới). 

Cấu trúc To Be

Định nghĩa

Ví dụ

To Be + of + noun (=have)

Dùng nhằm chỉ đặc thù, tình thương của một đối tượng người tiêu dùng nào là đó

 • This chair is of elegant format. (Cái ghế này nom cực kỳ trang nhã) 
 • Nam is of medium height. (Nam sở hữu độ cao tầm trung)

To Be + to tát + V

Để thể hiện nay câu nói. hướng dẫn, câu khẩu lệnh, ý định được chuẩn bị đặt

 • He is to tát finish her homework by 10pm (Anh ấy nên thực hiện hoàn thành bài xích tập luyện về mái ấm trước 10 giờ tối).

To be about + to tát tự something

Dùng nhằm trình diễn mô tả một dự định hoặc ý định nào là đó

 • I am about to tát travel around the world (Họ đang được ý định lên đường vòng xung quanh thế giới). 

V. Bài tập luyện với động kể từ To Be

Sau đó là bài xích tập luyện với động kể từ To Be nhằm các bạn rèn luyện nhé. Prep răn dạy các bạn sau khoản thời gian vẫn hiểu hoàn thành lý thuyết nên dành riêng thời hạn thực hiện bài xích tập luyện luôn luôn tiếp tục lưu giữ lâu rộng lớn thật nhiều cơ.

Bài 1: Cho động kể từ To Be theo phương thức mến hợp

 1. It……cold today.
 2. She……. an engineer.
 3. They……so kindful yesterday.
 4. He……12 years old 2 years ago.
 5. Everything will….better soon. Don’t worry!
 6. I………. very tired now
 7. We………….studied English for 6 years.
 8. That patient……..treated by a good doctor.
 9. Those dogs.……..taken care of by him since năm nhâm thìn.

Đáp án:

 1. is
 2. is
 3. were
 4. was
 5. be
 6. Am being
 7. 7.has been
 8. is
 9. 9.has been

Bài 2: Mỗi câu đang được thiếu hụt 1 động kể từ To Be đê câu trở thành hoàn hảo, hãy điền động kể từ To Be nhằm câu hoàn hảo nhé

 1. He my good friends (is).

 1. You generous to tát give bu this pen (are).

 1. It a good opportunity for us to tát discuss this issue (is).

 1. Her grandparents 70 years old when she born (were/was).

 1. It will completed the next day (be).

 1. The television next to tát the book (is).

 1. We taken by Mr.Tom by siêu xe (were).

 1. His house on Hai Ba Trung street (is).

Xem thêm: hữu tình là gì

Đáp án:

 1. He is my good friend.
 2. You are generous to tát give bu this pen.
 3. It is a good opportunity for us to tát discuss this issue.
 4. Her grandparents were 70 years old when she was born.
 5. It will be completed  the next day
 6. The television is next to tát the book.
 7. We were taken by Mr.Tom by siêu xe.
 8. His  house is on Hai Ba Truong street.

VI. Lời kết

Vậy là Prep vẫn cung ứng cho tới các bạn những kỹ năng và kiến thức cực kỳ cụ thể nhằm các bạn nắm vững về cấu hình động kể từ To Be kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên. quý khách hãy xem thêm thiệt kỹ lý thuyết bên trên cùng theo với việc thực hiện bài xích tập luyện áp dụng bên dưới nhằm bắt thiệt chắc chắn kỹ năng và kiến thức này nhé. 

Prep kỳ vọng được sát cánh nằm trong chúng ta nhập quy trình đoạt được giờ anh cũng giống như các kỳ thi đua như Ielts, Toeic, giờ anh thpt vương quốc.

 • Luyện thi đua toeic
 • Luyện thi đua ielts
 • Luyện thi đua giờ anh thpt quốc gia