trace là gì

/treɪs/

Thông dụng

Danh từ

Dấu, vết, vết tích, tín hiệu (thể hiện tại vật gì vẫn tồn bên trên, vẫn xảy ra)
the traces of an ancient civilization
những vết tích của một nền văn minh cổ
Một chút, chút ít; con số cực kỳ nhỏ
traces of poison in the water
có chút dung dịch độc vô nước
not to tát show a trace of fear
không nhằm lòi ra một chút ít gì là e hãi cả

Ngoại động từ

Theo, phiên theo; phân phát sinh ra, nhìn thấy (dấu vết..)
I cannot trace the letter to tát which you refer
tôi ko phiên đi ra được lá thư nhưng mà anh vẫn rằng đến
the criminal was traced to tát Glasgow
tên tội phạm đã biết thành phân phát hiện tại tung tích ở Glasgow
to trace an influence
tìm thấy vết tích của một hình ảnh hưởng
Mô mô tả sự cách tân và phát triển của (cái gì)
a book which traces the decline of the Roman empire
cuốn sách rằng về sự việc suy vong của đế chế La mã
Truy vẹn toàn, nhìn thấy xuất xứ của (cái gì)
her fear of water can be traced back to tát a childhood accident
sự e nước của cô ý ấy rất có thể truy vẹn toàn thấy bắt mối cung cấp từ là một tai nạn ngoài ý muốn thời thơ ấu
Vạch, kẻ; vạch đi ra, đã cho thấy, toan ra
to trace a line of conduct
vạch đi ra một lối cư xử
Phác hoạ, kẻ theo gót vạch, chỉ theo gót lối, phiên đi ra lối nét
to trace the line with one's finger
lấy ngón tay chỉ theo gót lối kẻ
Theo, cút theo
to trace a shady way
đi dọc từ tuyến phố râm mát
Vẽ can, vật dụng lại (một phiên bản vẽ..)
to trace back to
truy vẹn toàn đến
to trace off
vẽ phóng lại
to trace out
vạch; phân phát hiện tại, tìm hiểu ra; xác lập (ngày mon, xuất xứ, địa điểm, độ cao thấp...)
to trace over
đồ lại (một bức hoạ)

Danh từ

( (thường) số nhiều) chão kéo (ngựa)
to be in the traces
đang thắng cương (đen & bóng)

Hình Thái Từ

  • Ved : Traced
  • Ving: Tracing

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Vết, vết, đường nét ghi, tiến trình, (v) vạch, kẻ vạch, tìm hiểu theo gót vết

Cơ khí & công trình

sao chép đường
sao hình
vạch đường

Toán & tin

vết
trace of an element
vết của một trong những phần tử
trace of endomorphism
vết của tự động đồng cấu
trace of a line
vết của lối thẳng
trace of a map
(tôpô học tập ) vết của ánh xạ
trace of a matrix
(đại số ) vết của một yêu tinh trận
trace of a surface
(hình học tập ) vết của một mặt

Xây dựng

sự can lại
vẽ can

Điện

kẻ vạch
dấu (dẫn hướng)
đường cáp đi
đường quét

Giải mến VN: Đường quét dọn phía trên mặt mày đèn tia âm cực kỳ khi chùm năng lượng điện tử vận động.

Bạn đang xem: trace là gì

tuyến cút cáp
vết quét

Giải mến VN: Đường quét dọn phía trên mặt mày đèn tia âm cực kỳ khi chùm năng lượng điện tử vận động.

Điện tử & viễn thông

vết tia

Kỹ thuật cộng đồng

băng ghi

Giải mến EN: A record made by an instrument's recording element..

Giải mến VN: Là cuộn băng được ghi sử dụng máy sở hữu vũ khí ghi.

biên bản
can
can hình
chép hình
con đường
dấu
dấu vết
nhật ký
giám sát
quỹ đạo
sự theo gót dõi
fault trace
sự theo gót dõi sai hỏng
theo vết
trace function
chức năng theo gót vết
vạch
reversed trace
vạch đảo
reversed trace
vạch ngược
trace interval
khoảng vạch vết
trace program
chương trình vạch vết
wiggly trace
vạch dao động
vết
vệt
vết tích
vạch tuyến

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
breath , crumb , dab , dash , drop , element , footmark , footprint , fragment , hint , indication , intimation , iota , jot , mark , memento , minimum , nib , nuance , particle , pinch , proof , record , relic , remains , remnant , scintilla , shade , shadow , shred , sign , slot , smell , smidgen , snippet , soup

Xem thêm: char là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: git la gi