trách nhiệm hữu hạn là gì

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn

Bạn đang xem: trách nhiệm hữu hạn là gì

1. Công ty trách móc nhiệm hữu hạn

Công ty trách móc nhiệm hữu hạn bao hàm doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn một member và doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn nhì member trở lên trên.

- Công ty trách móc nhiệm hữu hạn nhì member trở lên trên là công ty với kể từ 02 cho tới 50 member là tổ chức triển khai, cá thể. 

Thành viên phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia tài không giống của công ty vô phạm vi số vốn liếng đang được gom vô công ty, trừ tình huống quy toan bên trên khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. Phần vốn liếng gom của member chỉ được ủy quyền theo gót quy toan bên trên những điều 51, 52 và 53 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Công ty trách móc nhiệm hữu hạn một member là công ty vì thế một nhóm chức hoặc một cá thể thực hiện công ty chiếm hữu (sau trên đây gọi là công ty chiếm hữu công ty). 

Chủ chiếm hữu doanh nghiệp lớn phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia tài không giống của doanh nghiệp lớn vô phạm vi số vốn liếng điều lệ của doanh nghiệp lớn.

(Khoản 7 Điều 2, khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hồ sơ ĐK doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn

Hồ sơ ĐK doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn, gồm:

- Giấy ý kiến đề xuất ĐK công ty.

- Điều lệ doanh nghiệp lớn.

- Danh sách member.

- Bản sao những sách vở sau đây:

+ Giấy tờ pháp luật của cá thể so với member là cá thể, người thay mặt theo gót pháp luật;

+ Giấy tờ pháp luật của tổ chức triển khai so với member là tổ chức triển khai và văn bạn dạng cử nhân viên thay mặt theo gót ủy quyền; sách vở pháp luật của cá thể so với người thay mặt theo gót ủy quyền của member là tổ chức triển khai.

Đối với member là tổ chức triển khai quốc tế thì bạn dạng sao sách vở pháp luật của tổ chức triển khai cần được hợp lí hóa lãnh sự;

+ Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với mái ấm góp vốn đầu tư quốc tế theo gót quy toan Luật Đầu tư.

(Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020)

3. Đặc điểm và vốn liếng gom của doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn nhì member trở lên

3.1. Đặc điểm của doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn nhì member trở lên

- Công ty trách móc nhiệm hữu hạn nhì member trở lên trên với tư cơ hội pháp nhân Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty.

- Công ty trách móc nhiệm hữu hạn nhì member trở lên trên ko được phát triển CP, trừ tình huống nhằm quy đổi thành công xuất sắc ty CP.

- Công ty trách móc nhiệm hữu hạn nhì member trở lên trên được phát triển trái khoán theo gót quy toan của Luật này và quy toan không giống của pháp lý với liên quan; việc phát triển trái khoán riêng biệt lẻ cần vâng lệnh quy toan bên trên Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020..

(Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020)

3.2. Góp vốn liếng xây dựng doanh nghiệp lớn trách nhiệm hữu hạn nhì member trở lên

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn nhì member trở lên trên Khi ĐK xây dựng công ty là tổng mức phần vốn liếng gom của những member khẳng định gom và ghi vô Điều lệ doanh nghiệp lớn.

Thời hạn gom vốn:

- Thành viên cần gom vốn liếng cho quý doanh nghiệp đầy đủ và trúng loại gia tài đang được khẳng định Khi ĐK xây dựng công ty trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty, ko kể thời hạn vận đem, nhập vào gia tài gom vốn liếng, tiến hành giấy tờ thủ tục hành chủ yếu nhằm đem quyền chiếm hữu gia tài. 

Trong thời hạn này, member với những quyền và nhiệm vụ ứng với tỷ trọng phần vốn liếng gom đang được khẳng định. 

- Trường thích hợp ko gom vốn liếng trúng loại gia tài cam kết:

Thành viên doanh nghiệp lớn chỉ được gom vốn liếng cho quý doanh nghiệp vì như thế loại gia tài không giống với gia tài đang được khẳng định nếu như được sự nghiền trở thành của bên trên 50% số member còn sót lại.

- Trường thích hợp quá thời hạn vẫn ko gom vốn liếng hoặc gom ko đủ:

Sau thời hạn quy toan nêu bên trên nhưng mà vẫn đang còn member ko gom vốn liếng hoặc ko gom đầy đủ phần vốn liếng gom đang được khẳng định thì được xử lý như sau:

Xem thêm: nft là gì asideway.com

+ Thành viên ko gom vốn liếng theo gót khẳng định đương nhiên không thể là member của công ty;

+ Thành viên ko gom đầy đủ phần vốn liếng gom đang được khẳng định với những quyền ứng với phần vốn liếng gom đang được góp;

+ Phần vốn liếng gom ko gom của những member được rao bán theo gót quyết nghị, ra quyết định của Hội đồng member.

Trường thích hợp với member ko gom vốn liếng hoặc ko gom đầy đủ số vốn liếng đang được khẳng định, doanh nghiệp lớn cần ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ, tỷ trọng phần vốn liếng gom của những member ngay số vốn liếng đang được góp vô thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày sau cuối cần gom đầy đủ phần vốn liếng gom theo gót quy toan nêu bên trên.

Các member ko gom vốn liếng hoặc ko gom đầy đủ số vốn liếng đang được khẳng định cần phụ trách ứng với tỷ trọng phần vốn liếng gom đang được khẳng định so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn đột biến vô thời hạn trước thời điểm ngày doanh nghiệp lớn ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ và tỷ trọng phần vốn liếng gom của member.

Lưu ý: Trừ tình huống quy toan bên trên khoản 2 Điều 47 Luật , người gom vốn liếng trở nên member của doanh nghiệp lớn Tính từ lúc thời gian đang được thanh toán giao dịch phần vốn liếng gom và những vấn đề về người gom vốn liếng quy toan bên trên những điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi rất đầy đủ vô bong ĐK member. Tại thời gian gom đầy đủ phần vốn liếng gom, doanh nghiệp lớn cần cung cấp giấy má ghi nhận phần vốn liếng gom mang lại member ứng với độ quý hiếm phần vốn liếng đang được gom.

(Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)

3.3. Giấy ghi nhận phần vốn liếng góp

Nội dung giấy má ghi nhận vốn liếng gom của doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn nhì member trở lên trên, gồm:

- Tên, mã số công ty, vị trí trụ sở chủ yếu của công ty;

- Vốn điều lệ của công ty;

- Họ, thương hiệu, vị trí liên hệ, quốc tịch, số sách vở pháp luật của cá thể so với member là cá nhân; thương hiệu, mã số công ty hoặc số sách vở pháp luật của tổ chức triển khai, vị trí trụ sở chủ yếu so với member là tổ chức;

- Phần vốn liếng gom, tỷ trọng phần vốn liếng gom của trở thành viên;

- Số và ngày cung cấp giấy má ghi nhận phần vốn liếng góp;

- Họ, thương hiệu, chữ ký của những người thay mặt theo gót pháp lý của doanh nghiệp lớn.

Lưu ý: Trường thích hợp giấy má ghi nhận phần vốn liếng gom bị thất lạc, bị nứt hoặc bị tiêu diệt bên dưới kiểu dáng không giống, member được doanh nghiệp lớn cung cấp lại giấy má ghi nhận phần vốn liếng gom theo gót trình tự động, giấy tờ thủ tục quy toan bên trên Điều lệ doanh nghiệp lớn.

(Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)

4. Đặc điểm và vốn liếng gom của doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn một trở thành viên

4.1.  Đặc điểm doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn một trở thành viên

- Công ty trách móc nhiệm hữu hạn một member với tư cơ hội pháp nhân Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty.

- Công ty trách móc nhiệm hữu hạn một member ko được phát triển CP, trừ tình huống nhằm quy đổi thành công xuất sắc ty CP.

- Công ty trách móc nhiệm hữu hạn một member được phát triển trái khoán theo gót quy toan của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy toan không giống của pháp lý với liên quan; 

Việc phát triển trái khoán riêng biệt lẻ theo gót quy toan bên trên Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020.

(Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

4.2 Quy toan về vốn liếng gom của doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp lớn trách móc nhiệm hữu hạn một member Khi ĐK xây dựng công ty là tổng mức gia tài vì thế công ty chiếm hữu doanh nghiệp lớn khẳng định gom và ghi vô Điều lệ doanh nghiệp lớn.

- Chủ chiếm hữu doanh nghiệp lớn cần gom vốn liếng cho quý doanh nghiệp đầy đủ và trúng loại gia tài đang được khẳng định Khi ĐK xây dựng công ty trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty, ko kể thời hạn vận đem, nhập vào gia tài gom vốn liếng, tiến hành giấy tờ thủ tục hành chủ yếu nhằm đem quyền chiếm hữu gia tài. Trong thời hạn này, công ty chiếm hữu doanh nghiệp lớn với những quyền và nhiệm vụ ứng với phần vốn liếng gom đang được khẳng định.

Trường thích hợp ko gom đầy đủ vốn liếng điều lệ vô thời hạn

Trường thích hợp ko gom đầy đủ vốn liếng điều lệ vô thời hạn nêu bên trên, công ty chiếm hữu doanh nghiệp lớn cần ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ vì như thế độ quý hiếm số vốn liếng đang được gom vô thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày sau cuối cần gom đầy đủ vốn liếng điều lệ.

Trường thích hợp ko đầy đủ vốn liếng gom đang được khẳng định so với nhiệm vụ tài chính

Xem thêm: dzi là gì

Trường thích hợp ko đầy đủ vốn liếng gom đang được khẳng định so với nhiệm vụ tài chủ yếu, công ty chiếm hữu cần phụ trách ứng với phần vốn liếng gom đang được khẳng định so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn đột biến vô thời hạn trước thời điểm ngày sau cuối doanh nghiệp lớn ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ theo gót khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 .

Lưu ý: Chủ chiếm hữu doanh nghiệp lớn phụ trách vì như thế toàn cỗ gia tài của tôi so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn, thiệt ngại xẩy ra vì thế ko gom, ko gom đầy đủ, ko gom trúng hạn vốn liếng điều lệ theo gót quy toan bên trên Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020.

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi giành riêng cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, vui vẻ lòng gửi về Thư điện tử [email protected].