track là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈtræk/
Hoa Kỳ[ˈtræk]

Danh từ[sửa]

track /ˈtræk/

Bạn đang xem: track là gì

 1. Dấu, vết.
  motor-car track — vết xe cộ dù tô
 2. (Thường Số nhiều) vệt chân, vết chân.
 3. Đường, lối đi, đàng hẻm.
  a track through a forest — đàng hẻm xuyên rừng
  track of a ship — đàng rẽ nước của con cái tàu
  track of a comet — đàng vụt qua loa của sao chổi
 4. Đường ray.
 5. Bánh xích (xe tăng... ).

Thành ngữ[sửa]

 • to be on the track of: Theo bú mớm, theo dõi vết chân, đi kiếm.
 • to be on the right track: Đi chính đàng.
 • to be off the track:
  1. Trật bánh (xe lửa).
  2. Lạc đàng, lạc lối.
  3. Mất bú mớm, tổn thất vết tích.
  4. Lạc đề.
 • to cover up one's tracks: Che cất giấu vết tích; bao phủ cất giấu những việc đã trải.
 • to follow the tracks of: Theo vệt chân.
 • to follow in someone's tracks: Theo bước đi ai; theo dõi ai, làm theo ai.
 • to follow the beaten track: Theo vết đàng ngót ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
 • to keep track of: Theo dõi.
 • to kill somebody on his tracks: Giết ai ngay lập tức bên trên địa điểm.
 • to lose track of: Mất bú mớm, tổn thất vết tích.
 • to make tracks: (Từ lóng) Chuồn, tẩu bay, vứt chạy, vứt trốn.
 • to make tracks for:
  1. Đuổi theo dõi (ai).
  2. Đi trực tiếp về phía.
 • to put somebody on the right track: Đưa ai nhập tuyến phố chính, đem ai cút chính đàng chính lối.

Ngoại động từ[sửa]

track ngoại động từ /ˈtræk/

Xem thêm: macd là gì

 1. Theo vết, theo dõi dõi, đi kiếm, lùng bắt, truy nã.
  to track a lion đồ sộ its lair — theo dõi dõi vết chân của con cái sư tử đến tới hốc của nó
 2. Để lại vết tích.
  to track dirt on the floor — nhằm lại vết không sạch bên trên sàn
 3. (Hàng hải) Kéo (thuyền, tàu... theo dõi đàng kéo).

Thành ngữ[sửa]

 • to track down: Theo dõi và bắt được, theo dõi vết nhưng mà bắt được.
 • to track out: Theo vết tích nhưng mà dò la đi ra, phân phát xuất hiện qua loa vết tích.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "track". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)