trân trọng tiếng anh là gì

cherish, treasurem appreciate

Bạn đang xem: trân trọng tiếng anh là gì

Trân trọng là tỏ ý quý, quý trọng.

1.

Sự riêng biệt và song lập là vấn đề nhưng mà cô ấy trân trọng nhất.

Privacy and independence are the things that she values the most.

2.

Xem thêm: look forward to là gì

Tôi miễn chống tuy nhiên ko cứng đầu, tôi lắng tai những gì anh ấy phát biểu vì như thế tôi trân trọng anh ấy và chủ kiến của anh ấy ấy.

I was reluctant but not stubborn, I listened đồ sộ what he had đồ sộ say because I value him and his opinions.

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với value:

- trân trọng (cherish): I cherish the letters she wrote.

Xem thêm: pan là gì

(Tôi trân trọng những bức thư cô ấy ghi chép.)

- trân trọng (treasure): My mother gave bủ the ring and I'll treasure it always.

(Mẹ tôi vẫn tặng tôi cái nhẫn và tôi tiếp tục luôn luôn trân trọng nó.)