Trong Các Chất Dưới Đây Chất Nào Có Nhiệt Độ Sôi Thấp Nhất ?

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Có các chất sau: etan (1), propan (2), butan (3), isobutan (4).

Dãy gồm các chất có ánh sáng sôi tăng đột biến là

A. 1, 2, 4, 3

B. 1, 2, 3, 4

C. 3, 4, 2, 1

D. 3, 4, 1, 2


Đáp án A

Nhiệt độ sôi của một chất phụ thuộc vào những yếu tố:

- phụ thuộc vào link hiđro.

Bạn đang xem: Trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

- phụ dung dịch vào khối lượng riêng của phân tử

- chất nào gồm mạch C càng dài thì ánh sáng sôi càng cao.

- nếu như hai chất gồm cùng số cacbon thì chất nào có tương đối nhiều nhánh hơn thì sẽ có ánh sáng sôi thấp hơn.

→ hàng gồm những chất có ánh sáng sôi tăng dần đều là: etan, propan, isobutan, butan → 1, 2, 4, 3


Có những chất sau: etan (1), propan (2), butan (3), isobutan (4).

Dãy gồm những chất có ánh sáng sôi tăng dần là

A. 1, 2, 4, 3

B. 1, 2, 3, 4

C. 3, 4, 2, 1

D. 3, 4, 1, 2


Đáp án A

Nhiệt độ sôi của một chất phụ thuộc vào vào các yếu tố:

- phụ thuộc vào links hiđro.

- phụ dung dịch vào trọng lượng riêng của phân tử

- chất nào có mạch C càng nhiều năm thì ánh sáng sôi càng cao.

- giả dụ hai chất tất cả cùng số cacbon thì hóa học nào có rất nhiều nhánh hơn thì sẽ có ánh sáng sôi tốt hơn.

→ hàng gồm các chất có ánh nắng mặt trời sôi tăng nhiều là: etan, propan, isobutan, butan → 1, 2, 4, 3


Có những chất sau: etan (1), propan (2), butan (3), isobutan (4). Dãy gồm những chất có ánh sáng sôi tăng dần là

A. 1, 2, 4, 3

B. 1, 2, 3, 4

C. 3, 4, 2, 1

D. 3, 4, 1, 2


Đáp án A

Nhiệt độ sôi của một chất phụ thuộc vào các yếu tố:

- dựa vào vào links hiđro.

- phụ dung dịch vào khối lượng riêng của phân tử

- chất nào bao gồm mạch C càng dài thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

- giả dụ hai chất gồm cùng số cacbon thì chất nào có khá nhiều nhánh hơn thế thì sẽ có nhiệt độ sôi rẻ hơn.

→ hàng gồm những chất có nhiệt độ sôi tăng dần đều là: etan, propan, isobutan, butan → 1, 2, 4, 3


Có những chất sau: etan (1), propan (2), butan (3), isobutan (4).

Dãy gồm những chất có nhiệt độ sôi tăng ngày một nhiều là

A. 1, 2, 4, 3

B. 1, 2, 3, 4

C. 3, 4, 2, 1

D. 3, 4, 1, 2


Đáp án A

Nhiệt độ sôi của một chất phụ thuộc vào các yếu tố:

- nhờ vào vào liên kết hiđro.

- phụ thuốc vào khối lượng riêng của phân tử

- hóa học nào gồm mạch C càng dài thì ánh sáng sôi càng cao.

- nếu như hai chất gồm cùng số cacbon thì chất nào có rất nhiều nhánh hơn nữa thì sẽ có nhiệt độ sôi phải chăng hơn.

→ dãy gồm những chất có ánh nắng mặt trời sôi tăng ngày một nhiều là: etan, propan, isobutan, butan → 1, 2, 4, 3


Có các chất sau: etan (1), propan (2), butan (3), isobutan (4). Hàng gồm những chất có ánh sáng sôi tăng đột biến là A. 3, 4, 2, 1 B. 1, 2, 4, 3 C. 3, 4, 1, 2 D. 1, 2, 3,...

Có các chất sau: etan (1), propan (2), butan (3), isobutan (4).

Dãy gồm những chất có nhiệt độ sôi tăng cao là

A. 3, 4, 2, 1

B. 1, 2, 4, 3

C. 3, 4, 1, 2

D. 1, 2, 3, 4


Đáp án B

Nhiệt độ sôi của một chất nhờ vào vào các yếu tố:- nhờ vào vào link hiđro.- phụ thuốc vào trọng lượng riêng của phân tử- hóa học nào gồm mạch C càng nhiều năm thì ánh sáng sôi càng cao. - giả dụ hai chất bao gồm cùng số cacbon thì hóa học nào có nhiều nhánh hơn thì sẽ có nhiệt độ sôi phải chăng hơn.→ dãy gồm các chất có ánh nắng mặt trời sôi tăng ngày một nhiều là: etan, propan, isobutan, butan → 1, 2, 4, 3


Có các chất sau: etan (1), propan (2), butan (3), isobutan (4). Dãy gồm các chất có ánh nắng mặt trời sôi tăng mạnh là:

A. 3, 4, 2, 1

B.1, 2, 4, 3

C.3, 4, 1, 2

D.1, 2, 3, 4


Cho 4 chất: metan, etan, propan với n-butan. Con số chất tạo nên một sản phẩm thế monoclo độc nhất vô nhị là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án : B

Chỉ bao gồm metan cùng etan chỉ cho một loại mặt hàng thế monoclo duy nhất, 2 chất sót lại đều cho 2 sản phẩm


toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái

Trong các chất tiếp sau đây chất nào có ánh sáng sôi thấp duy nhất được Vn
Doc soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời thắc mắc liên quan tiền đến chất nào có ánh nắng mặt trời sôi phải chăng nhất. Cũng như đưa ra các nội dung thắc mắc lý thuyết liên quan.


Trong các chất tiếp sau đây chất làm sao có ánh sáng sôi thấp nhất

A. Butan

B. Etan

C. Metan

D. Propan

Đáp án lí giải giải đưa ra tiết 

Các Ankan có ánh sáng nóng chảy và ánh nắng mặt trời sôi tăng dần đều theo khối lượng phân tử.

Chất có ánh sáng sôi thấp độc nhất vô nhị là metan vì có trọng lượng phân tử bé dại nhất.


Khái quát tháo về Ankan

1. Hàng đồng đẳng của Ankan

Metan (CH4) và những chất tiếp sau có bí quyết phân tử C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,.. Lập thành dãy đồng đẳng ankan (hay parafin) bao gồm công thức phổ biến Cn
H2n+2 (n ≥ 1).

Trong phân tử ankan chỉ có các liên kết đối chọi C - C, C - H. Các nguyên tử cacbon vào phân tử ankan (trừ C2H6) không cùng nằm bên trên một đường thẳng.

2. đặc thù vật lý của Ankan

Ở đk thường, tư ankan đầu dãy đồng đẳng (từ CH4 mang lại C4H10) là những chất khí, các ankan tiếp sau là hóa học lỏng, từ khoảng chừng C18H38 trở đi là phần nhiều chất rắn.

Nhiệt độ nóng chảy, ánh sáng sôi và trọng lượng riêng của những ankan tăng theo chiều tăng của phân tử khối.

3. Tính chất hóa học tập của Ankan

Ở nhiệt độ thường, các ankan không tác dụng với hỗn hợp axit, dung dịch kiềm và những chất lão hóa như hỗn hợp KMn
O4 (thuốc tím)...

Khi chiếu sáng hoặc đun nóng, các ankan tiện lợi tham gia những phản ứng thế, bội phản ứng tách hiđro với phản ứng cháy. 


Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Hợp hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử dạng Cn
H2n+2. X thuộc hàng đồng đẳng của

A. Anken.

B. Ankan.

C. Ankan cùng xicloankan.

Xem thêm: Ký Hiệu Và Đơn Vị Các Kí Hiệu Trong Vật Lí, Các Ký Hiệu Vật Lý Thường Gặp

D. Ankin.


Xem đáp án
Đáp án B

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử dạng Cn
H2n+2. X thuộc hàng đồng đẳng của ankan.


Câu 2. Ở đk thường hiđrocacbon nào sau đây ở thể khí?

A. C4H10.

B. CH4, C2H6.

C. C3H8.

D. Cả A, B, C.


Xem đáp án
Đáp án D

Ankan từ C1 → C4 làm việc trạng thái khí.

+ Ankan từ C5 → khoảng chừng C18 làm việc trạng thái lỏng. Trường đoản cú C18 trở đi thì sống trạng thái rắn.

=> CH4, C2H6, C3H8 với C4H10 rất nhiều ở thể khí


Câu 3. Phân tử metan ko tan trong nư­ớc bởi vì lí bởi nào sau đây?

A. Metan là chất khí.

B. Phân tử metan không phân cực.

C. Metan không tồn tại liên kết đôi.

D. Phân tử khối của metan nhỏ.


Xem đáp án
Đáp án B

Phân tử metan không tan vào nư­ớc vày phân tử metan không phân cực.


Câu 4. Nhận xét nào dưới đây đúng ?

A. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan mọi không tham gia phản ứng cộng.

B. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan đều có thể tham gia phản nghịch ứng cộng.

C. Toàn bộ ankan không gia nhập phản ứng cùng nhưng một trong những xicloankan lại có thể tham gia bội phản ứng cộng.

D. Một số trong những ankan rất có thể tham gia bội phản ứng cộng và toàn bộ xicloankan cần yếu tham gia phản ứng cộng.


Xem đáp án
Đáp án C

Tất cả ankan không thâm nhập phản ứng cộng nhưng một trong những xicloankan lại có thể tham gia làm phản ứng cộng.


Câu 5. Các ankan ko tham gia loại phản ứng nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Làm phản ứng tách.

D. Làm phản ứng cháy.


Xem đáp án
Đáp án B

Ankan không thâm nhập phản ứng cộng. (vì ankan là hiđrocacbon no).


Câu 6. các ankan ko tham gia loại phản ứng nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản bội ứng cộng.

C. Bội phản ứng tách.

D. Phản bội ứng cháy.


Xem đáp án
Đáp án B

Các ankan không tham gia một số loại phản ứng cộng


Câu 7. Khi clo hóa các thành phần hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan kia là:

A. Etan cùng propan.

B. Propan với iso-butan.

C. Iso-butan với n-pentan.

D. Neo-pentan và etan.


Xem đáp án
Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 sản phẩm thế monclo => 1 ankan tạo một sản phẩm và 1 ankan tạo thành 2 sản phẩm

A đúng vì chưng etan tạo ra 1 sản phẩm, propan chế tạo 2 sản phẩm

B sai vị propan chế tạo ra 2 sản phẩm, iso-butan chế tác 2 sản phẩm

C sai bởi vì iso-butan tạo ra 2 sản phẩm, n-pentan chế tác 3 sản phẩm

D sai bởi neo-pentan tạo 1 sản phẩm và etan chế tác 1 sản phẩm


Câu 8. Cho iso-pentan tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol trong điều kiện ánh sáng sủa khuếch tán thu đ­ược sản phẩm chính monobrom tất cả công thức kết cấu là

A. CH3CHBr
CH(CH3)2.

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.


Xem đáp án
Đáp án C

Sản phẩm chính ưu tiên rứa C bậc cao => cố kỉnh vào C bậc III

CH3CH2CH(CH3)2 + Br2 → CH3CH2CBr(CH3)2 + HBr


Câu 9. Khi mang lại 2-metylbutan tính năng với Cl2 theo phần trăm mol 1 : 1 thì chế tạo ra sản phẩm chính là


A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.


Xem đáp án
Đáp án B

Viết CTCT của 2-metylbutan, xác định vị trí thay của clo theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1.

=> Viết PTHH, khẳng định sản phẩm chính.


-----------------------------------------

Hy vọng trải qua nội dung câu hỏi, bài xích tập củng cố sẽ giúp bạn hiểu củng cố nâng cấp kiến thức, năng lực giải bài xích tập. Mời các bạn tham khảo cụ thể nội dung thắc mắc dưới đây.

Trên trên đây Vn
Doc.com vừa ra mắt tới chúng ta Trong những chất tiếp sau đây chất làm sao có ánh sáng sôi rẻ nhất, ý muốn rằng qua nội dung bài viết này các chúng ta có thể học tập tốt hơn môn chất hóa học lớp 11. Mời chúng ta cùng đọc thêm kiến thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, giờ Anh 11, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11...


Mời độc giả cùng tham gia đội Tài liệu học hành lớp 11 để có thêm tài liệu tiếp thu kiến thức nhé


Đánh giá bài viết
1 16.066
Chia sẻ bài viết
Sắp xếp theo khoác định
Mới nhất
Cũ nhất

Ôn tập Hóa 11


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi bọn chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.