trung vị là gì

Trung vị (tiếng Anh: Median) là số ở thân thích vô một list những số được bố trí tăng dần dần hoặc hạn chế dần dần và rất có thể tế bào mô tả nhiều hơn thế nữa về tập dượt tài liệu đối với độ quý hiếm tầm.

Bạn đang xem: trung vị là gì

Visualisation-of-Median-e1478787914224-1280x720

Hình minh họa. Nguồn: Albert.io

Trung vị

Khái niệm

Trung vị vô tiếng Anh là Median.

Trung vị là số nằm trong lòng vô một tập dượt tài liệu sở hữu những số được bố trí. Để xác lập độ quý hiếm trung vị vô một chuỗi số, trước tiên những số nên được bố trí theo đòi trật tự độ quý hiếm kể từ thấp nhất cho tới tối đa hoặc tối đa cho tới thấp nhất. Trung vị rất có thể được dùng nhằm xác lập độ quý hiếm tầm sấp xỉ hoặc độ quý hiếm tầm, tuy vậy ko được lầm lẫn trung vị với độ quý hiếm tầm thực tiễn.

Nếu tập dượt tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là lẻ, trung vị là số nằm tại thân thích sở hữu nằm trong một trong những lượng điểm tài liệu ở bên dưới và bên trên.

Nếu tập dượt tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là chẵn, nhằm thăm dò độ quý hiếm trung vị cần thiết xác lập cặp điểm tài liệu ở thân thích tiếp sau đó nằm trong 2 số đó lại và phân chia cho tới nhị.

Trung vị được dùng thay cho cho tới độ quý hiếm tầm khi sở hữu những điểm nước ngoài lai vô chuỗi tài liệu, những điểm nước ngoài lai rất có thể thực hiện chếch độ quý hiếm tầm của những độ quý hiếm. Trung vị của một chuỗi không nhiều bị tác động vì như thế những điểm nước ngoài lai rộng lớn độ quý hiếm tầm.

Ví dụ về trung vị

Để thăm dò độ quý hiếm trung vị trong một list sở hữu con số những số liệu là lẻ, số nằm tại thân thích sở hữu con số điểm tài liệu đều nhau ở nhị mặt mày là trung vị. Để thăm dò trung vị, thứ nhất bố trí những số theo đòi trật tự, thông thường là kể từ thấp nhất cho tới tối đa.

Xem thêm: dục vọng là gì

Ví dụ: vô tập dượt tài liệu {3, 13, 2, 34, 11, 26, 47}, trật tự được bố trí lại trở nên {2, 3, 11, 13, 26, 34, 47}. Trung vị là số ở thân thích {2, 3, 11, 13, 26, 34, 47}, vô tình huống này là 13 vì như thế nó sở hữu tía số ở nhị mặt mày.

Để thăm dò độ quý hiếm trung vị trong một list sở hữu con số những số liệu là chẵn, người tớ nên xác lập cặp ở ở chính giữa tập dượt tài liệu, nằm trong lại và phân chia cho tới nhị. Tương tự động, bố trí những số vô tập dượt theo đòi trật tự kể từ thấp nhất cho tới tối đa.

Ví dụ: vô tập dượt tài liệu {3, 13, 2, 34, 11, 17, 27, 47}, trật tự được bố trí lại trở nên {2, 3, 11, 13, 17, 27, 34, 47}. Trung vị là tầm của nhị số ở thân thích {2, 3, 11, 13, 17, 26 34, 47}, vô tình huống này trung vị là chục lăm {(13 + 17) 2 = 15}.

Các ý chính

- Trung vị là số nằm tại thân thích vô một list những số được bố trí tăng dần dần hoặc hạn chế dần dần và rất có thể tế bào mô tả nhiều hơn thế nữa về tập dượt tài liệu đối với độ quý hiếm tầm.

- Trung vị được dùng thay cho cho tới độ quý hiếm tầm khi sở hữu những điểm nước ngoài lai vô chuỗi tài liệu rất có thể thực hiện chếch tầm của những độ quý hiếm.

- Nếu tập dượt tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là số lẻ, độ quý hiếm trung vị là số nằm tại thân thích sở hữu nằm trong một trong những lượng điểm tài liệu bên dưới và bên trên.

- Nếu tập dượt tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là số chẵn, cặp điểm tài liệu ở thân thích được nằm trong lại và phân chia nhị nhằm xác lập độ quý hiếm tầm.

(Theo Investopedia)

Xem thêm: hồng cầu là gì