từ đó tiếng anh là gì

Bản dịch của "từ đó" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: từ đó tiếng anh là gì

Bản dịch

VI

từ bại cho tới giờ {trạng từ}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo gót văn cảnh của "từ đó" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Từ đó, thắc mắc được đề ra là: thực hiện thế này... rất có thể tác động...?

The central question then becomes: how might… affect…?

Xem thêm: tần suất là gì

Như rất có thể thấy nhập biểu đồ vật, số/lượng... tăng nhanh chóng từ... cho tới... sau đó tụt mạnh và tảo quay về nút thuở đầu.

According to lớn the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to lớn its original level.

Xem thêm: của hồi môn là gì

Từ đó, tao rất có thể thấy rằng...

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "từ đó" nhập giờ Anh

từ điển bách khoa danh từ