ưu điểm là gì

Ý nghĩa của kể từ ưu điểm là gì:

Bạn đang xem: ưu điểm là gì

ưu thế tức là gì? Tại phía trên các bạn nhìn thấy 11 chân thành và ý nghĩa của kể từ ưu thế. Quý khách hàng cũng rất có thể thêm 1 khái niệm ưu thế bản thân


1

108   33

d. Chỗ chất lượng tốt, địa điểm hoặc. Máy nâng cấp có tương đối nhiều ưu thế. Phát huy ưu thế.


2

82   26

ưu điểm

điểm chất lượng tốt, điểm mạnh ưu thế của phiên bạn dạng mới mẻ đẩy mạnh ưu thế, xử lý điểm yếu Trái nghĩa: yếu điểm, nhược điểm


3

62   19

ưu điểm

Ưu điểm là vấn đề chất lượng tốt, điểm hay

Kin - Ngày 29 mon 7 năm 2015


4

49   20

ưu điểm

Chỗ chất lượng tốt, địa điểm hoặc. | : ''Máy nâng cấp có tương đối nhiều '''ưu điểm'''.'' | : ''Phát huy '''ưu điểm'''.''


5

44   21

ưu điểm

d. Chỗ chất lượng tốt, địa điểm hoặc. Máy nâng cấp có tương đối nhiều ưu thế. Phát huy ưu thế.


6

19   4

ưu điểm

Ưu điểm là j :ưu điểm là những đều chất lượng tốt rất đẹp,hoặc những j nhưng mà bạn dạng thân ái thực hiện được cảm nhận thấy tiến bộ cỗ và lý tưởng về nó .Hơn không còn ưu thế là ưu thế của một người và rất có thể hơn hẳn, là một trong đặc thù chất lượng tốt lên đường theo phía tích đặc biệt của con cái người

Yến Nhi - Ngày thứ tư mon một năm 2021


7

Xem thêm: vfx là gì

28   17

ưu điểm

Là mặt mũi chất lượng tốt của một cá thể, sự vật hoặc vụ việc. Người tao thông thường người sử dụng những ưu thế của tớ nhằm thể hiện nay bạn dạng thân ái ở nhiều yếu tố hoàn cảnh, ví như sự thoải mái tự tin nhập tiếp xúc, kỹ năng hoạt bát nhập việc làm. Từ này còn có kể từ trái ngược tức là "khuyết điểm".

bao - Ngày thứ 5 mon 10 năm 2018


8

29   20

ưu điểm

Là điểm chất lượng tốt, điểm xuất sắc hoặc ưu thế của phiên bạn dạng mới mẻ đẩy mạnh ưu thế, xử lý điểm yếu
Trái nghĩa: yếu điểm, nhược điểm

Ẩn danh - Ngày 09 mon một năm 2016


9

13   11

ưu điểm

"ưu" là ưu thế, vị thế có lợi hoặc những điều theo dõi chiều hướng tích cực và thuận lợi. Vậy "ưu điểm" là những điểm vượt trội của một người hoặc một sản phẩm nào đó.
Ví dụ: Ưu điểm của chiếc điện thoại này là có camera kép và làm mờ nền.


10

5   3

ưu điểm

ưu điểm đó là những ưu thế của một người, hoặc một sự vật vụ việc nào là cơ, mang tính chất hóa học chất lượng tốt và lên đường theo phía tích đặc biệt, mang về nhiều sự tiện lợi cho 1 cá thể hoặc một đội nhóm chức. Ưu điểm với chân thành và ý nghĩa rất đầy đủ là những thế mạnh, những ưu điểm, điểm hơn hẳn của một ai cơ.

Nguyễn Tấn hưng - Ngày 22 mon 10 năm 2020


11

6   12

ưu điểm

Các dvnufxvtg của gia căn nhà với những khi ấy em ấy nỗ lực con cái dao nhọn với một trong những người dân ii năm với một trong những người dân ở phía trên không

Ẩn danh - Ngày đầu Tiên mon 10 năm 2019Từ-điển.com là một trong tự vị được ghi chép bởi những người dân như các bạn và tôi.
Xin hí hửng lòng hỗ trợ và thêm 1 kể từ. Tất cả những loại kể từ được hoan nghênh!

Xem thêm: con bò tiếng anh là gì

Thêm ý nghĩa