validity là gì

Công cụ cá nhân
 • /və'liditi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) độ quý hiếm pháp lý; tính hiệu lực; đặc thù thích hợp lệ
  the validity of a contract
  giá trị pháp luật của một thích hợp đồng
  Sự với địa thế căn cứ vững vàng chắc
  Giá trị
  of poor validity
  ít giá chỉ trị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính với hiệu lực

  Y học

  có hiệu lực

  Điện lạnh

  sự trúng đắn

  Điện tử & viễn thông

  tính (có) hiệu lực

  Kỹ thuật công cộng

  hợp lệ
  tính phù hợp

  Kinh tế

  giá trị pháp lý
  hiệu lực
  date of validity
  ngày với hiệu lực
  duration of validity
  thời hạn với hiệu lực
  extension of validity
  sự kéo dãn dài thời hạn với hiệu lực
  validity dates
  hạn hiệu lực
  tính thích hợp lệ
  tính thích hợp pháp
  tính hữu hiệu
  validity check
  sự đánh giá tính hữu hiệu

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  authority , cogency , effectiveness , efficacy , force , foundation , gravity , grounds , legality , legitimacy , persuasiveness , point , potency , power , punch , right , soundness , strength , substance , validness , weight , genuineness , realness , truthfulness

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: validity là gì

  Xem thêm: manufactured là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ