Bảng Giá Vé Tàu Đà Nẵng Đi Huế, Giá Vé Tàu Tết Từ Đà Nẵng Đi Huế

Giá vé tàu Tết từ Đà Nẵng đi Huế 2020 đắt hơn ngày thường, giá thấp nhất là 90.000đ và cao nhất là 196.000đ với quãng đường 103 km và thời gian chạy tàu là 2 Giờ 41 phút.


Mỗi ngày có 8 chuyến tàu chạy tuyến Đà Nẵng đi Huế. Hành khách theo dõi lịch nghỉ Tết, cập nhật giá vé, đặt vé đúng thời điểm luôn là cách tốt nhất để bạn nhận được Giá vé tàu Tết 2020 rẻ và có ưu thế hơn so với thời điểm cận Tết.

Bạn đang xem: Bảng Giá Vé Tàu Đà Nẵng Đi Huế, Giá Vé Tàu Tết Từ Đà Nẵng Đi Huế

*

Giá vé tàu Tết từ Đà Nẵng đi Huế bao nhiêu?

Hành khách tham khảo bảng Giá vé tàu Tết từ Đà Nẵng đi Huế dưới đây:

Giá Vé tàu SE6 Đà Nẵng Huế


STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1176,000.000
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1180,000.000
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1180,000.000
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1176,000.000
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2165,000.000
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2168,000.000
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2168,000.000
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2165,000.000
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1163,000.000
10
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1165,000.000
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2151,000.000
12
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2153,000.000
13
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3135,000.000
14
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3137,000.000
15
GP
Ghế phụ63,000.000
16
NCL
Ngồi cứng điều hòa83,000.000
17
NML
Ngồi mềm điều hòa100,000.000
18
NML56
Ngồi mềm điều hòa110,000.000
19
NML56V
Ngồi mềm điều hòa110,000.000
20
NMLV
Ngồi mềm điều hòa100,000.000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE6

Giá Vé tàu SE52 Đà Nẵng Huế


STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T184,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T184,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T276,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T276,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T175,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T266,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T359,000.000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE52

Giá Vé tàu SE22 Đà Nẵng Huế


STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1185,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1185,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2163,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2163,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1161,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2143,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3112,000.000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa88,000.000
9
NML
Ngồi mềm điều hòa100,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa105,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa105,000.000
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa100,000.000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE22

Giá Vé tàu SE10 Đà Nẵng Huế


STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1173,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1173,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2162,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2162,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1162,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2151,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3136,000.000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa81,000.000
9
NML
Ngồi mềm điều hòa99,000.000
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa99,000.000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE10

Giá Vé tàu SE4 Đà Nẵng Huế


STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1214,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1214,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2198,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2198,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1195,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2175,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3164,000.000
8
GP
Ghế phụ100,000.000
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa160,000.000
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa160,000.000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE4

Giá Vé tàu SE2 Đà Nẵng Huế


STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1220,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1220,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2202,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2202,000.000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP432,000.000
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1198,000.000
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2176,000.000
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3166,000.000
9
GP
Ghế phụ103,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa162,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa162,000.000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE2

Giá Vé tàu SE20 Đà Nẵng Huế


STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1157,000.000
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1169,000.000
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1169,000.000
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1157,000.000
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2146,000.000
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2157,000.000
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2157,000.000
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2146,000.000
9
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP327,000.000
10
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1140,000.000
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2133,000.000
12
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3107,000.000
13
GP
Ghế phụ62,000.000
14
NML56
Ngồi mềm điều hòa107,000.000
15
NML56V
Ngồi mềm điều hòa107,000.000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE20

Giá Vé tàu SE8 Đà Nẵng Huế


STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1193,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1193,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2182,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2182,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1179,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2168,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3149,000.000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa88,000.000
9
NML
Ngồi mềm điều hòa110,000.000
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa110,000.000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…
Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE8

Điều kiện giá vé tàu Tết từ Đà Nẵng đi Huế

Giá vé tàu Tết từ Đà Nẵng đi Huế ở bảng trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT.Trẻ em dưới 10 tuổi tại thời điểm khởi hành phải được đặt chỗ đi cùng người lớnTrẻ em dưới 6 tuổi: Miễn vé và sử dụng chung chỗ của người lớn đi kèm.Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi: Giảm 25% giá vé tàu Tết từ Đà Nẵng đi HuếNgười cao tuổi từ 60 tuổi trở lên: Giảm 15% giá vé.Học sinh, sinh viên: Giảm 10% giá vé.

Vị trí ga Đà Nẵng

 

 

Quy định đổi trả vé tàu Tết từ Đà Nẵng đi Huế

Vào ngày thường, việc đổi trả vé tàu Tết áp dụng trước giờ khởi hành 4 tiếng cho tất cả các hành trình, trả vào bất kỳ ngày nào. Nhưng với ngày Tết, việc đổi trả vé tàu Tết từ Đà Nẵng đi Huế Tết từ Đà Nẵng đi Huế khó khăn và nghiêm ngặt hơn, cụ thể như sau: Thời gian đổi, trả vé chậm nhất trước giờ tàu chạy 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể.

Khi đổi vé, trả vé hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu cho nhân viên đổi, trả vé. Đồng thời, thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách hoặc của người mua vé khi xem giá vé tàu Tết từ Đà Nẵng đến Huế

Xem thêm: bình đẳng giới là gì

Quy định vận chuyển hàng hóa khách mua vé tàu Tết từ Đà Nẵng đi Huế

Một mùa xuân nữa lại đến, trở về sum họp với gia đình người thân cùng bên nhau vào những khoảnh khắc ý nghĩa ấm áp trong thời khắc giao thừa là mong mỏi của bao người con xa nhà. Bởi vậy, mỗi lần về quê dịp Tết, người dân tha hương xa quê lập nghiệp lại muốn mang về cho gia đình những món quà lạ, đặc biệt để chưng lên bàn thờ tổ tiên.

*

Tuy nhiên, cần lưu ý về quy định vận chuyển hàng hóa khi xem giá vé Tết từ Đà Nẵng đi Huế và quyết định mua vé dưới đây:

Quy định về hành lý xách tay khi đi tàu Tết từ Đà Nẵng đi Huế Trọng lượng hành lý xách tay được miễn cước của hành khách được quy định như sau:

Mua cả vé hành khách: 20kg;Cành mai, đào Tết phải bọc kỹ, không để cành bung ra vướng víu.Hành lý xách tay phải có đồ chứa đựng, bao bọc cẩn thận, để đúng nơi quy định trên tàu và hành khách phải tự trông nom, bảo quản.

*

Những hàng hóa cấm mang theo người khi đi Tàu Tết từ Đà Nẵng đi Huế gồm:

Hàng nguy hiểm;Vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sử dụng hợp lệ;Những chất gây mất vệ sinh, làm bẩn toa xe;Thi hài, hài cốt;

Hàng hóa cấm lưu thông trên chuyến tàu Tết từ Đà Nẵng đi Huế

Động vật sống (trừ chó cảnh, mèo, chim, cá cảnh nhưng phải có trang bị thích hợp để giữ gìn vệ sinh, không gây ảnh hưởng tới người xung quanh);Vật cồng kềnh làm trở ngại việc đi lại trên tàu, làm hư hỏng trang thiết bị toa xe.Đối với tàu khách thường, hành khách đi tàu được mang theo gia cầm, gia súc, hải sản, nông sản v.v… nhưng hành khách phải ngồi ở những toa dành riêng cho việc vận chuyển những loại hàng hóa đó.

Cảm nhận của hành khách với Thừa Thiên Huế

Huế – mảnh đất lãng mạn, mộng mơ, đậm chất thơ, một miền di sản có một không hai về vẻ đẹp rất riêng, rất ngọt ngào.

Xem thêm: mỉa mai là gì

Khi chưa đặt chân đến Huế, tôi không mường tượng được một cố đô đầy chất thơ sẽ ra sao giữa thời hiện đại. Nhìn cuộc sống sôi động, ồn ào, náo nhiệt không ngừng ở Thủ đô Hà Nội và tp Hồ Chí Minh, tôi bất chợt lo lắng cho thành phố nhỏ, thơ mộng ấy dường như chỉ xuất hiện trong thơ ca, nhạc họa và nhiếp ảnh…

Huế có sông Hương hiền hòa thơ mộng, có núi Ngự thông reo vi vu giữa trời xanh. Huế có Kinh thành, nơi chứng kiến biết bao sự đổi thay quyền cai trị đất nước, lúc thịnh lúc suy. Huế có lăng tẩm đền đài lưu dấu ngàn thu của các bậc Vua chúa. Huế có Từ Đàm, ngôi Phạm Vũ đã chứng tri biết bao biến động thăng trầm hào hùng của lịch sử nước nhà.

Huế có Thiên Mụ, ngôi cổ tự hùng thiêng trải qua bao thế hệ. Những hồi chuông Thiên Mụ còn mãi ngân vang từ ngàn xưa cho tới tận ngàn đời sau. Tháp Phước Duyên vời vợi giữa chốn Kinh kỳ, như thâu gọn hồn thiêng của Tổ quốc.