Giá Vé Tàu Huế Đi Đà Nẵng Tàu Thống Nhất Mất 2 Tiếng, Vé Tàu Từ Ga Huế Đi Đà Nẵng


Bạn đang xem: Giá Vé Tàu Huế Đi Đà Nẵng Tàu Thống Nhất Mất 2 Tiếng, Vé Tàu Từ Ga Huế Đi Đà Nẵng

*

Ga Huế

Để đi qua 103Km đường sắt từ Ga Huế đi Đà Nẵng, tàu chạy hết khoảng 2 Giờ 38 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Huế đi Đà Nẵng có số hiệu: SE9 , SE21 , SE3 , SE19 , SE1 , SE7 , SE5 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Huế đi Đà Nẵng

Tên tàuGa Huế Ga Đà NẵngTổng thời gian
Tàu SE904:5507:352 Giờ 40 phút
Tàu SE2107:0009:402 Giờ 40 phút
Tàu SE308:3711:052 Giờ 28 phút
Tàu SE1909:3112:202 Giờ 49 phút
Tàu SE110:5913:252 Giờ 26 phút
Tàu SE719:5122:212 Giờ 30 phút
Tàu SE522:2801:062 Giờ 38 phút

Giá vé tàu từ ga Huế đi Đà Nẵng

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 110,000 đồng Với 7 chuyến tàu chạy từ Huế tới Đà Nẵng mỗi ngày.

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE9

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1164,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v164,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2154,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v154,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1154,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2145,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3131,000
8 Ghế phụ GP46,000
9 Ngồi cứng NC55,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML109,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV109,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE9

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE21

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1174,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v174,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2155,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v155,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1153,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2138,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3120,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML110,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56113,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V113,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV110,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE21

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE3

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1199,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v199,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2186,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v186,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1183,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2166,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3156,000
8 Ghế phụ GP110,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56152,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V152,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE3

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE19

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1180,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M190,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv190,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v180,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2165,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M175,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv175,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v165,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M325,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1165,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2155,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3135,000
13 Ghế phụ GP54,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML120,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56135,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V135,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV120,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE19

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE1

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1204,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M204,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv204,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v204,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2187,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M187,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv187,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v187,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M522,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M187,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M169,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M159,000
13 Ghế phụ GP112,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56155,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V155,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE1

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE7

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1181,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v181,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2171,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v171,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1169,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2159,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3143,000
8 Ghế phụ GP51,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML118,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV118,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Xem thêm: pluto là sao gì

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE7

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE5

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1167,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M167,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv167,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v167,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2157,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M157,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv157,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v157,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1157,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2147,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3132,000
12 Ghế phụ GP47,000
13 Ngồi cứng NC56,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML110,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV110,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE5

Hướng dẫn đặt vé tàu Huế Đà Nẵng

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Huế, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Huế Đà Nẵng online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Huế đi Đà Nẵng hoặcqua điện thoại 0234 7 305 305 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Huế, ga đến: Đà Nẵng và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu Từ Ga Huế Đến Ga Đà Nẵng.

Sau khi đặt vétàu Huế Đà Nẵng online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Huế Đà Nẵng

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Huế Đà Nẵng qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Huế Đà Nẵng. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Huế Đà Nẵng của quý khách.

Đại lý bán vé tàu Huế Đà NẵngViệc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Huế hoặc ra Ga Huế mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0234 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Huế Đà Nẵng toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0234 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve tau Huế Đà Nẵng trên toàn quốc

Xem thêm: freesize là gì

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Huế Đà Nẵng giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.