wedding là gì

Bản dịch

Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!

Bạn đang xem: wedding là gì

expand_more Chúc mừng đám cưới Bạc!

Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!

Chúc mừng đám cưới Ruby!

Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!

Chúc mừng đám cưới Vàng!

Ví dụ về phong thái dùng

Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…

Thân chào chúng ta... cho tới tham gia lễ trở thành thơm của... và... vào trong ngày... bên trên...

We are happy lớn announce the wedding/marriage of…and…

Chúng tôi van nài mừng rỡ mừng thông tin nhì con cháu... và... chuẩn bị trở thành thơm.

Congratulations and warm wishes lớn both of you on your wedding day.

Chúc mừng niềm hạnh phúc nhì bạn!

Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!

Chúc mừng ăn hỏi Đồng/Sứ!

Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!

Xem thêm: dục vọng là gì

Chúc mừng ăn hỏi Kim cương!

Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!

Chúc mừng ăn hỏi Ngọc trai!

Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!

Chúc mừng ăn hỏi San hô!

Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!

Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!

Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!

yellow-colored wedding pastry

An August wedding is planned.

Ông... và bà... van nài thông tin đàn bà... đang được đính ước với ..., đàn ông của ông... và bà... Dự loài kiến ăn hỏi của nhì con cháu tiếp tục ra mắt nhập mon Tám.

Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome lớn come and enjoy the special day with them.

Cô dâu... và chú rể... van nài trân trọng chào chúng ta tham gia lễ trở thành thơm của nhì người. Mong bạn cũng có thể cho tới tham gia và công cộng mừng rỡ nằm trong nhì mặt mày mái ấm gia đình trong thời gian ngày quan trọng này.

Xem thêm: khách hàng là gì