whatever là gì

Tiếng Anh[sửa]

Thứ hạng thịnh hành nhập giờ Anh, bám theo Dự án Gutenberg.
George influence March hạng 668: whatever reach secret showed

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ʍɑːt.ˈɛ.vɜː/, /ʍɑt.ˈɛ.vɚ/ (Mỹ), /ʍɒt.ˈɛ.və/ (Anh)
Hoa Kỳ

Từ hạn định[sửa]

whatever /ʍɑːt.ˈɛ.vɜː/

 1. Nào.
  there did not remain any doubt whatever in my mind — nhập trí nhớ tôi không thể côn trùng nghi vấn này nữa
  take whatever measures you consider best — anh cứ người sử dụng những giải pháp này tuy nhiên anh cho rằng chất lượng tốt nhất
 2. Dù thế này, mặc dù gì.
  whatever difficulties you may encounter — mặc dù anh với bắt gặp những trở ngại gì chăng nữa

Đồng nghĩa[sửa]

nào
 • however
 • howsoever
 • whatsoever
 • whenever
 • whensoever
 • wherever
 • wheresoever
 • whichever
 • whoever
 • whomever
 • whomsoever
 • whosoever
 • wherever
 • wheresoever
 • whyever
 • whysoever

Danh từ[sửa]

whatever (không kiểm đếm được) /ʍɑːt.ˈɛ.vɜː/

Bạn đang xem: whatever là gì

Xem thêm: band protocol là gì

 1. Bất cứ đồ vật gi mà; toàn bộ đồ vật gi tuy nhiên.
  whatever you like — toàn bộ đồ vật gi (mà) anh thích
 2. Dù thế này, mặc dù (cái) gì.
  keep calm, whatever happens — dù cho có gì xẩy ra, hãy cứ bình tĩnh

Thán từ[sửa]

whatever

 1. (Hơi bất lịch sự) Thôi kệ; ừ.
  —Clean up your room! (Dọn chống đi!)
  —Whatever. (Ừ...)
 2. Cái nào thì cũng ko có gì.
  —Do you want Chinese or Mexican for lunch today? (Bạn cũng muốn cút ăn trang bị Tàu hoặc trang bị Mễ?)
  —Whatever. (Cái này ko có gì không còn.)

Ghi chú sử dụng[sửa]

Từ này thông thường xẩy ra 1 mình nhập câu riêng rẽ. Rất cần thiết là nên phát biểu giọng ko tình thân.

Đồng nghĩa[sửa]

thôi kệ
 • so what
 • whoopee do
 • whoop dee doo

Thành ngữ[sửa]

 • whatever for?: Nhưng vì sao chứ?

Tham khảo[sửa]

 • "whatever". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)