Write A Travel Guide About A Place You Know (10, Writing 5 3 Write A Travel Guide Ab

2. He is very …………… He often makes jokes and his jokes make his friends laugh a lot.

Bạn đang xem: Write A Travel Guide About A Place You Know (10, Writing 5 3 Write A Travel Guide Ab

A. careful B. independent C. funny D. clever

3. What ………he ………tomorrow ?

A. do – do B. does – do C. are – doing D. is - doing

4. Can you pass me the pen, please?

A. Yes, please B. No, thanks C. Sure D. I’d love to

5. Look! The boys …………….basketball in the school yard.

A. play B. playing C. are playing D. is playing

6. Nam usually ……..his bike to school everyday.

A. ride B. rides C. is riding D. are riding

7................ I forgot my calculator.


ADSENSE
ADMICRO

ON
ADSENSE /

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6


Toán 6

Lý thuyết Toán 6

Giải bài tập SGK Toán 6

Trắc nghiệm Toán 6

Số học 6 Chương 1

Hình học 6 Chương 1


Ngữ văn 6

Lý thuyết Ngữ Văn 6

Soạn văn 6

Soạn văn 6 (ngắn gọn)

Văn mẫu 6

Soạn bài Thánh Gióng


Tiếng Anh 6

Giải bài Tiếng Anh 6

Giải bài Tiếng Anh 6 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Unit 1 Lớp 6 Greetings

Tiếng Anh 6 mới Unit 1


Vật lý 6

Lý thuyết Vật lý 6

Giải bài tập SGK Vật Lý 6

Trắc nghiệm Vật lý 6

Vật Lý 6 Chương 1


Sinh học 6

Lý thuyết Sinh 6

Giải bài tập SGK Sinh 6

Trắc nghiệm Sinh 6

Sinh Học 6 Chương Mở đầu

Xem thêm: yoga là gì


Lịch sử 6

Lý thuyết Lịch sử 6

Giải bài tập SGK Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Lịch Sử 6 Chương Mở Đầu


Địa lý 6

Lý thuyết Địa lý 6

Giải bài tập SGK Địa lý 6

Trắc nghiệm Địa lý 6

Địa Lý 6 Trái Đất


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 6

Tư liệu lớp 6


Xem nhiều nhất tuần

Con Rồng cháu Tiên

Thánh Gióng

Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt

Tập hợp các số tự nhiên

Phép cộng và phép nhân

Số nguyên tố

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2

Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1

9 bài văn mẫu Viết bài tập làm văn số 5 hay nhất

Vật Lí 6 bài 1 Đo độ dài

Video Toán nâng cao lớp 6


*

Kết nối với chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

vietnamaviation.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Xem thêm: 30/4 là cung gì

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247